1/30 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Students actively shape their learning in collaborative learning communities and gain valuable work experience during an internship. Strong connections between our department and the practical field help to prepare you for a variety of professional roles. The unique spectrum of research topics and expertise in different methods ensure that the content of the program reflects the state-of-the art in youth research.
2/30 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/30 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/30 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
 • Only master programme in the world focussing on people with deafblindness
 • Aims at providing insight in effective tools that assess and support cognition, social-emotional development, communication and language, and personal development
 • Tools acquired in this programme are also applicable to other people with disabilities
 • students from certain countries are eligible for the Orange Knowledge Programme grant - see Grants & Scholarships for a link to selection criteria and more
5/30 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Verbinding tussen onderzoek en praktijk staat centraal
 • Gegarandeerde stageplek om praktijkervaring op te doen
 • Intensieve en individuele begeleiding
 • Brede ontwikkeling gedurende de master
 • Mogelijkheid tot specialisatie via thesis en stage
 • Aanvullend activiteiten ter voorbereiding op de arbeidsmarkt
 • Mogelijkheid voor een stage in het buitenland
6/30 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
You may pick electives from different Master's programmes,plenty of opportunity to go abroad, specializes in gender and sexuality, collaboration with the knowledge centre Sekse en Diversiteit in Medisch Onderwijs (SDMO) (i.e. Gender and Diversity in Medical Education) of Radboudumc.
7/30 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
- Grote praktische component
 • College van docenten die tevens werkzaam zijn in het veld
 • De opleiding Pedagogische wetenschappen heeft een uitgebreid netwerk
 • Aandacht voor en kennis van taalfuncties en processen
8/30 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Jeugdcriminaliteit, probleemgezinnen, strafrechtelijk ingrijpen en gedragsproblematiek zijn centrale thema's in de masterspecialisatie Forensische pedagogiek.
9/30 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
The Master's specialisation is the only Master's specialisation in the Netherlands that focuses on giftedness. The programme works closely with the Centre for the Study of Giftedness (CBO), the only academic research institute that focuses on giftedness.
10/30 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Bij de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit heb je de keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kiest voor één van de acht specialisaties. Daarnaast kun je ook (aanvullende) vakken volgen van andere specialisaties. Hierdoor heb je na afronding een brede basis mét specialistische kennis van een bepaald terrein.
11/30 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Aandacht voor alle doelgroepen van de gehandicaptenzorg, actuele klinische voorbeelden, interessante contacten, nieuwe inzichten, praktijkonderwerp voor scriptie
12/30 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Deze pedagogische masterspecialisatie is uniek in zijn soort door de expliciete oriëntatie op filosofische reflectie. Je hebt keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. De stageplekken en scriptieonderwerpen liggen niet vast maar kun je zelf kiezen.
13/30 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Brede oriëntatie, klinisch van aard, de nieuwste inzichten, klinische voorbeelden, praktijkgericht onderzoek
14/30 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Dit is de enige master op dit gebied in Nederland.
 • Met deze opleiding ben je dus breed inzetbaar
 • Je ontwikkelt zelfstandig een preventie- of interventieprogramma en doet praktijkervaring op via een stage, gastcollege's van professionals uit de praktijk
 • Vanuit de Radboud Universiteit wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar risicogedrag
15/30 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
16/30 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
This unique programme puts issues of youth and education in a global perspective by comparing Dutch youth care services and policies with their counterparts in other European countries. You can specialise in youth and education in the Netherlands or Europe, or opt for international humanitarian cooperation by choosing to do an internship in a developing country.
17/30 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
This programme at Utrecht University offers students the freedom to personalise their Master's through the tracks-structure, and to create an individual profile with a specific focus. In developing your personal skillset, you benefit from the expertise of our top researchers in areas such as early childhood education, adolescence, forensic care and care for people with a disability.
18/30 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Binnen de UvA is een grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling realties, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst bij kinderen. Dit komt terug in het mastertraject Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.
19/30 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
Youth at risk is the only international Master's programme in which students specialise in preventative youth care. Special attention is paid to translating academic evidence into practice and to the role of factors including cultural diversity and specific risk groups.
20/30 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Binnen de Universiteit van Amsterdam is er grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling-relatie, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst, autisme, ADHD en slaapproblemen bij kinderen. Dit komt terug in de mastertrack Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.
21/30 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.
22/30 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masteropleiding Forensische orthopedagogiek is volledig gericht op het forensisch orthopedagogische werkveld. Tijdens de master specialiseer je je in oorzaken van ernstige gedrags- en opvoedproblemen en in diagnostiek, risicotaxatie en behandeling in het gedwongen kader, waar cliënten vaak een beperkt probleeminzicht hebben en weinig intrinsiek gemotiveerd zijn om problemen aan te pakken. Ook leer je de bijbehorende wet- en regelgeving.
23/30 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • het is de enige masteropleiding waarbinnen studenten zich specialiseren op het gebied van preventieve jeugdhulp en opvoeding.
 • er is een directe koppeling tussen wetenschappelijke studie en onderzoek en de pedagogische praktijk.
24/30 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.
25/30 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
 • Kennis en inzichten uit de psychologie, filosofie, psychiatrie en geneeskunde: processen in opvoeding, onderwijs en leren worden verbonden aan processen in het brein en het lichaam.
 • Een uniek breincentrum: het Centrum Brein en Leren Amsterdam. Met kennis over het brein ontdekken we welk onderwijs echt past bij een kind.
 • Intensieve samenwerking met de praktijk van opvoeding, onderwijs, jeugd- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming.
26/30 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
 • Kennis van en inzicht in belangrijke pedagogische theorieën verwerven en een sterk analytische en kritische houding ontwikkelen.
 • Met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling van hulpverlening en onderwijs.
 • NVO-registraties voor basis orthopedagoog en de diagnostiek aantekening halen, voor een grotere kans om aan het werk te kunnen als orthopedagoog.
 • Kleinschalig en persoonlijk.
 • Ervaringen opdoen die je toekomstige beroepspraktijk verrijken.
27/30 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
Waarom Onderwijs en Innovatie studeren aan de VU?
Onderwijspedagogiek aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op pedagogische vragen naar 'goed' onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen. Ben je aan de VU afgestudeerd als onderwijspedagoog, dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie. Als VU-alumnus ben je bovendien extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs
28/30 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
 • De nadruk ligt op pedagogische vragen naar 'goed' onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen.
 • Je kunt met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie.
 • Je bent extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
 • Kleinschalig en persoonlijk.
 • Je ontdekt wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kan helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.
29/30 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
30/30 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
Orthopedagogiek aan de VU onderscheidt zich van andere opleidingen door de nadruk op gedegen kennis van en inzicht in de belangrijke pedagogische theorieën en het ontwikkelen van een sterk analytische en kritische houding. Daarbij wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar de vraag hoe je op basis van die theorieën goede ondersteuning kunt bieden aan ouders, leerkrachten, hulpverleners en kinderen. Ben je aan de VU afgestudeerd als orthopedagoog dan kun je met wetenschappelijk onderbouwde argume
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Eva Waij
Vrije Universiteit Amsterdam
"De opleiding Pedagogische wetenschappen prikkelt mij om later kinderen die het moeilijk hebben te willen helpen. Door de vele filmpjes en verhalen die in colleges worden laten zien en verteld, weet ik dat er nog een hoop werk is voor toekomstige pedagogen."
student Ronald Ten Hoff
Rijksuniversiteit Groningen
Masterstudent Ronald ten Hoff vertelt over zijn stage bij Accare. Bekijk ook de video over een stage in instellingen voor personen met beperkingen en de video over een stage leer- en onderwijsproblemen.
Esther Gerssen
Rijksuniversiteit Groningen
Masterstudent Esther Gerssen vertelt over haar stage bij VCPO Noord-Groningen. Bekijk ook de video over een stage bij een instelling voor personen met beperkingen en de video over een stage in de jeugdzorg.
Rijksuniversiteit Groningen
Ik heb gekozen voor de master Orthopedagogiek omdat je daar het meeste contact hebt met kinderen. Ik heb kinderen altijd al leuk gevonden: ze zijn vrolijk en onbevangen, nemen de wereld nog niet te serieus. Ik wilde aan de RUG studeren vanwege de stad Groningen: een fijne stad, niet te groot, lekker overzichtelijk, maar met genoeg te beleven. Mijn keuze was snel gemaakt!

Momenteel loop ik stage bij een scholengemeenschap. Alle niveaus worden er aangeboden, van praktijk tot gymnasium. Ik heb verschillende taken...
Ook test ik kinderen op bijvoorbeeld dyslexie, intelligentie of faalangst.Het leukste zijn de één-op-één-gesprekken met leerlingen. Dat zijn meestal kinderen van een jaar of dertien, veertien, die problemen hebben waar ze met de mentor niet uitkomen. Daarmee komen ze dan bij mij terecht. Sommigen vinden het lastig om gestructureerd te werken. Hen help ik om vooruit te plannen, als ze bijvoorbeeld een toets hebben. Maar ik krijg ook leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Zo heb ik gesprekken met een jongen die net van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs is gegaan. Hij had moeite met aanpassen, wist niet goed hoe hij zich in de klas moest gedragen. Ik help hem bijvoorbeeld met wat je wel en wat je beter niet kunt zeggen tegen klasgenootjes, of hoe je je het beste kunt gedragen in een WhatsApp-groep. Hij gaat echt vooruit: zijn gedrag verbetert en zijn cijfers gaan omhoog. Dat is mooi om te zien.Ik vond het van tevoren wel spannend om stage te gaan lopen. Je hoopt maar dat de praktijk is wat je ervan verwacht. Maar mij bevalt het heel goed. Ik denk dat ik in het afgelopen half jaar net zoveel heb geleerd als in de eerste drie jaar in de boeken. Wat ik ook leuk vind, is dat ik veel theorie terugzie in de praktijk. Al in de eerste weken kwam ik methodes en tests tegen waar ik tijdens de studie over heb geleerd.


lees verder ...