Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee
De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, aanpak en behandeling van jeugdcriminaliteit en andere ernstige gedragsproblematiek.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke en aangepaste expertise en analyserend vermogen.

In het mastertraject Forensische orthopedagogiek komen daarom niet alleen de ontwikkelingen in bijvoorbeeld geweld, drugsgebruik en kinderhandel aan bod, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:

  •  ortho)pedagogiek
  •  psychopathologie
  •  criminologie
  •  strafrecht
  •  bestuurs- en beleidskunde

Met een dergelijke deskundigheid kan effectief en accuraat ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in de samenleving

De master is ook in deeltijd te volgen (2 jaar). Het onderwijs, evenals de begeleiding tijdens onderzoek en stage, wordt echter uitsluitend overdag gegeven. Verder is er voorgeschreven volgorde van mastermodulen en de stage en scriptie.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, practicum, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie
studeren in het buitenland
Studenten kunnen hun stage en/of scriptieonderzoek in het buitenland doen. Er zijn contacten vanuit de opleiding en er wordt informatie en ondersteuning geboden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

Zie www.uva.nl/msc-forensische-orthopedagogiek onder 'Toelating en inschrijving'.
toelatingseisen

vooropleiding
Universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek).

motivatiebrief
Met een andere vooropleiding (of bachelor PW elders dan aan UvA): schriftelijk verzoek indienen bij examencommissie PW (voor 1 mei).
Met een universitair bachelordiploma (klinische) Psychologie is directe toelating vaak mogelijk.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

102 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/2 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 107 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als forensisch orthopedagoog gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).
Als je een zelfstandige praktijk wil openen, moet je de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog behalen. Dit is een duale opleiding van twee jaar.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags-)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties:

  • Bureau Jeugdzorg
  • (justitiële) jeugdinrichtingen
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • politie, rijks-, regionale en lokale overheid

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

behandelaar
beleidsadviseur jeugd
forensisch orthopedagoog
gedragsdeskundige
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen
Studieadviseurs Pedagogische En Onderwijswetenschappen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite