Pedagogische wetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Pedagogische wetenschappen bestudeer je de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de context waarin zij opgroeien (gezin, onderwijs, vrienden en vrije tijd).

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
volledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee
Daarnaast bestudeer je ondersteuning en hulpverlening aan deze groepen.

Bij de UvA kun je je specialiseren in vier mastertracks van Pedagogische wetenschappen:
 • In de mastertrack 'Forensische orthopedagogiek' bestudeer je verschijningsvormen en verklarende theorieën van jeugdcriminaliteit, geweld en ander ernstig risicogedrag. Het voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit komt aan de orde. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-forensische-orthopedagogiek
 • Bij 'Orthopedagogiek' krijg je inzicht in ontwikkelingsproblemen van kinderen op individueel niveau. In sommige gevallen liggen de oorzaken in de ontwikkeling van het kind zelf; in andere gevallen ligt de oorzaak in de opvoedingssituatie. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-orthopedagogiek
 • De mastertrack 'Preventieve jeugdhulp en opvoeding' bestudeert de relatie tussen ouders en kind, de relatie met anderen en vooral de context waarbinnen het kind zich moet en kan ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-pjo
 • De Engelstalige track 'Youth at risk' leidt je op tot wetenschapsonderzoeker op het gebied van opvoeding, onderwijs en ontwikkeling van kinderen. Kijk voor meer informatie op uva.nl/msc-yar

Waarom aan de Amsterdam UVA?

 • De UvA is de enige universiteit die een masteropleiding Forensische orthopedagogiek aanbiedt: een uitdagend programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.
 • Binnen de UvA is een grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling relaties, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst bij kinderen. Dit komt terug in het mastertraject Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.
 • De UvA is de enige universiteit die twee tracks aanbiedt waarbinnen studenten zich specialiseren op het gebied van preventieve jeugdhulp en opvoeding.
 • Er is een directe koppeling tussen wetenschappelijke studie en onderzoek en de pedagogische praktijk.
 • Youth at risk is the only international Master's programme in which students specialise in preventative youth care. Special attention is paid to translating academic evidence into practice and to the role of factors including cultural diversity and specific risk groups.


Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, computer opdrachten, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, portfolio, practicum, stage, traineeship, werkcollege, werkgroep, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

collegegeld nog niet bekend

 • Zie www.uva.nl/msc-forensische-orthopedagogiek onder 'Toelating en inschrijving'.
 • Zie www.uva.nl/msc-orthopedagogiek onder 'Toelating en inschrijving'.
 • Zie www.uva.nl/msc-pjo onder 'Toelating en inschrijving'.
 • See www.uva.nl/msc-yar under 'Application and admission'.

toelatingseisen

taaltoets
Alleen voor Engelstalige mastertrack Youth at risk: Non-English-speaking students must have passed a vwo-level (pre-university education) exam in English or an English language test.

vooropleiding
Voor Forensische Orthopedagogiek en Orthopedagogiek: Universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (richting orthopedagogiek). Voor Preventieve jeugdhulp en opvoeding: Universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (sociale of gezinspedagogiek). Voor Youth at risk: Specific prior education: University Bachelor's degree certificate in Pedagogical Sciences, University Bachelor's degree certificate in Psychology, University Bachelor's degree certificate in Sociology, University Bachelor's degree certificate in Anthropology, University Bachelor's degree certificate in Interdisciplinary Social Studies.

motivatiebrief

 • (Forensische) Orthopedagogiek en : Met een andere vooropleiding (of bachelor PW elders dan aan UvA): schriftelijk verzoek indienen bij examencommissie PW (voor 1 mei). Met een universitair bachelordiploma (klinische) Psychologie is directe toelating vaak mogelijk.
 • Preventieve jeugdhulp en opvoeding: Met andere vooropleiding (of bachelor PW elders dan aan UvA): schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij de examencommissie PW (voor 1 mei). Met een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen elders dan aan UvA is directe toelating vaak mogelijk.
 • Youth at risk: For other prior education (or University Bachelor's degree certificate in Pedagogical Sciences not from the UvA): send a written request for admission to the Pedagogical Sciences Examinations Board (by 1 May).

Direct admission is possible with a University Bachelor's degree certificate in Pedagogical Sciences from a university other than the UvA.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

551 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
6 eerstejaars gestart in 2019
100% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
2/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/25 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
24/25 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
25/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 107 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
 • (Forensische) orthopedagogiek: Na afstuderen kan je als (forensisch) orthopedagoog gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit). Als je een zelfstandige praktijk wil openen, moet je de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog behalen. Dit is een duale opleiding van twee jaar.
 • Preventieve jeugdhulp en opvoeding: Na afstuderen kan je als pedagoog gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).
 • Youth at risk: After graduating, you can begin work as an educationalist as a professional in the field, as a policymaker, or as a researcher or lecturer.


Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

 • Forensische orthopedagogiek: Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags-)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties: Bureau Jeugdzorg, (justitiële) jeugdinrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, politie, rijks-, regionale en lokale overheid.
 • Orthopedagogiek: Het beroepsveld van orthopedagogen heeft betrekking op he

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

(beleids)medewerker in preventieprojecten
(forensisch) orthopedagoog
behandelaar
beleidsadviseur jeugd
coordinator in de kinderopvang of ouder-kind centra
developer of preventative youth interventions
docent binnen pedagogische opleidingen
educational supervisor (of families)
educationalist at educational institutions
gedragsdeskundige
lecturer or researcher at university or university of applied science
member of staff at an educational consultancy agency
member of staff at knowledge institution in the field of preventative and other youth care
member of staff/coordinator of youth and family centre or parent-child team
member of staff/policy officer at municipal, provincial or national level
onderzoeker
onderzoeker of adviseur bij pedagogische adviesbureaus
parent trainer or youth trainer or coach
pedagogisch begeleider (van gezinnen)
pedagoog bij onderwijsinstellingen
trainer
voorlichter
zorgcoördinator
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite