Numerus Fixus en selectie

Unsplashed background img 2
Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Vóór 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:
  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.

Opleidingen met numerus fixus

In onderstaande tabel hebben we het aantal aanmeldingen van het afgelopen jaar gezet. Daarmee kan je een ruwe schatting doen hoe groot je kansen zijn om tot de opleiding toegelaten te worden.
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   # aanmeldingen
2016  
aanmelden voor
Universiteit Utrecht Arts and Society voltijd 20
Universiteit Utrecht Arts and Society deeltijd 20
Universiteit Utrecht Bestuur en beleid voltijd 25
Universiteit Utrecht Communicatie en organisatie voltijd 40
Universiteit Utrecht Communicatie, beleid en management voltijd 25
Universiteit Utrecht Comparative Literary Studies voltijd 20
Universiteit Utrecht Conflict Studies and Human Rights voltijd 40
Rijksuniversiteit Groningen Euroculture (EM) voltijd 25
Universiteit Utrecht European Governance voltijd 25
Rijksuniversiteit Groningen Europese Studies voltijd 30
Universiteit Utrecht Film- en televisiewetenschap voltijd 40
Universiteit Utrecht Film- en televisiewetenschap deeltijd 40
Maastricht University Forensic Psychology voltijd 24
Universiteit Utrecht Gender Studies voltijd 40
Universiteit Utrecht Gender Studies deeltijd 40
Universiteit Utrecht Gender Studies (Research) voltijd 20
Universiteit Utrecht Geneeskunde van gezelschapsdieren voltijd 225
Universiteit Utrecht Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid voltijd 225
Universiteit Utrecht Gezondheidszorg paard voltijd 225
Universiteit Utrecht Infection and Immunity voltijd 25
Universiteit Utrecht Interculturele communicatie voltijd 60
Universiteit Utrecht International Relations in Historical Perspective voltijd 60
Universiteit Utrecht Leraar VHO Engels 30
Universiteit Utrecht Leraar VHO geschiedenis 22
Universiteit Utrecht Leraar VHO maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 20
Universiteit Utrecht Leraar VHO Spaans 8
Universiteit Utrecht Literair vertalen voltijd 20
Universiteit Utrecht New Media and Digital Culture voltijd 40
Universiteit Utrecht Organisaties, verandering en management voltijd 25
Universiteit Utrecht Professioneel vertalen voltijd 20
Universiteit Utrecht Publiek Management voltijd 25
Universiteit Utrecht Research in Public Administration and Organisational Science voltijd 25
Universiteit Utrecht Science and Business Management voltijd 60
Universiteit Utrecht Sportbeleid en sportmanagement duaal 25
Universiteit Utrecht Strategic Human Resource Management voltijd 20
Universiteit Utrecht Strategisch human resource management voltijd 20