Pedagogische Wetenschappen

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De masteropleiding Pedagogische Wetenschappen kent acht specialisaties, elk gericht op een bepaald aspect van een ontwikkelingsdomein.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee
In de master ontwikkel je vaardigheden zoals het behandelen van kinderen, het begeleiden en adviseren van ouders, docenten en hulpverleners en het coachen van professionals. Deze vaardigheden pas je toe tijdens je stage. Om een compleet beeld te krijgen, besteed je daarnaast aandacht aan jeugdbeleid, juridische kaders en ethiek.

Je studieprogramma bestaat uit een aantal algemene vakken en twee cursussen die specifiek over het thema van de specialisatie gaan. Coaching is een belangrijk onderdeel in het programma. De coachende vaardigheden die je leert kun je inzetten in de beroepspraktijk, waarin je begeleidende rol als orthopedagoog steeds belangrijker wordt.
Pedagogische Wetenschappen

Waarom aan de Radboud Universiteit?

Bij de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit heb je de keuzevrijheid in het samenstellen van je programma. Je kiest voor één van de acht specialisaties. Daarnaast kun je ook (aanvullende) vakken volgen van andere specialisaties. Hierdoor heb je na afronding een brede basis mét specialistische kennis van een bepaald terrein.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Elke specialisatie bestaat uit twee specialisatievakken, vier algemene vakken, een praktijkstage en de masterscriptie,
periode
1234
Angst en depressie: actuele ontwikkelingen en trends (specialisatievak specialisatie angst- en stemmingsstoornissen)
4 EC
Belang van het kind: rechten en behoeften (specialisatievak specialisatie Pedagogische Ethiek)
4 EC
Criminogene factoren (specialisatievak specialisatie Forensische Pedagogiek)
4 EC
Dealing with diversities in Care (specialisatievak specialisatie Diversities in Youth Care)
4 EC
Educating the Gifted (specialisatievak specialisatie Gifted Education)
4 EC
Interventies bij mensen met een beperking (specialisatievak specialisatie Beperkingen en Handicaps)
4 EC
Recente ontwikkelingen in risicogedrag (specialisatievak specialisatie risicogedrag)
4 EC
Theoretische verklaringsmodellen van het speciaal leren (specialisatievak specialisatie Speciale Leerbehoeften)
4 EC
International Perspective on Treatment and Care (specialisatievak specialisatie Diversities in Youth Care)
4 EC
Coaching in de praktijk
4 EC
Scriptie afstuderen
15 EC
Diagnostiek (geldt voor alle specialisaties behalve voor Pedagogische ethiek) (of kies Policy cycle) keuzevak
5 EC
Stage orthopedagogiek (of kies stage pedagogiek) keuzevak stage
20 EC
Stage pedagogiek (of kies stage orthopedagogiek) keuzevak stage
20 EC
De scientist-practioner binnen het speciaal leren (specialisatievak specialisatie Speciale Leerbehoeften)
4 EC
Dwang en drang (specialisatievak specialisatie Forensische Pedagogiek)
4 EC
Klinische vaardigheden met betrekking tot angst- en stemmingsstoornissen (specialisatievak specialisatie angst- en stemmingsstoornissen)
4 EC
Participatie: opvoeden en begeleiden van mensen met een beperking (specialisatievak specialisatie Beperkingen en Handicaps)
4 EC
Risicogedrag: onderzoek en klinische praktijk (specialisatievak specialisatie risicogedrag)
4 EC
The Good Life (specialisatievak specialisatie Pedagogische Ethiek)
4 EC
Policy Cycle (specialisatievak specialisatie Pedagogische Ethiek)
6 EC
Complex Systems Theory
4 EC
Jeugdrecht, beleid en ethiek
4 EC

specialisaties

specialisatie Angst en Stemmingsstoornissen

Je leert angst- en stemmingsstoornissen signaleren, diagnosticeren en behandelen. Je bestudeert ontwikkelingen op het terrein van angst en depressie, zoals online interventies en e-health.

specialisatie Beperkingen en Handicaps

Leer hoe je problemen behandelt bij mensen die auditief, visueel, motorisch, verstandelijk of meervoudig beperkt zijn. Leer hoe je interventies toepast en kijkt naar beperkingen..

specialisatieJe bestudeert het spanningsveld tussen talentstimulering en de angst daarvoor.

specialisatie Forensische Pedagogiek

Je bestudeert het ontstaan en voortbestaan van complexe gedragsproblemen bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Problemen die dermate ernstig zijn, dat justitieel moet worden ingegrepen.

Problemen die dermate ernstig zijn, dat justitieel moet worden ingegrepen en sprake is van gedwongen hulpverlening. Je leert gedragsstoornissen en complexe opvoedsituaties signaleren en behandelen.

specialisatie Pedagogische Ethiek

Tijdens de specialisatie word je uitgedaagd om na te denken over opvoeding. Waarom voeden we op? Waartoe voeden we op? Hoe is opvoeding georganiseerd en waarom is het zo georganiseerd?

specialisatie Risicogedrag

Je ontwikkeld een antenne voor het signaleren van risicofactoren en -gedrag. en leert hoe je dit gedrag kunt behandelen; hoe kun je omgaan met mensen die verslaafd zijn of agressief gedrag vertonen.

specialisatie Speciale Leerbehoeften

Je leert speciale leerbehoeften herkennen en kijkt naar het leerproces, hebt oog voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, gedragsontwikkeling, geheugenproblematiek en de school- en thuissituatie.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, onderzoeksvoorstel, stage, werkcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 16000
niet-EU/EER studenten : € 16000

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

370 studenten volgen deze opleiding
98% daarvan is vrouw
5 eerstejaars gestart in 2017
80% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Postelein
studievereniging pedagogiek en onderwijskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
23/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
24/25 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
25/25 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.73.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.03.1
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 128 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na je master Pedagogische wetenschappen kun je aan de slag als orthopedagoog, begeleider, adviseur, trainer, beleidsmedewerker, docent of onderzoeker binnen de orthopedagogische hulpverlening, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, internationale hulpverlening, kinderbescherming, gemeentebesturen, het (speciaal) onderwijs of instituten voor praktijkonderzoek.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviseur
begeleider
beleidsmedewerker
docent of onderzoeker binnen de orthopedagogische hulpverlening
orthopedagoog
trainer
bron: StudieData

Contact

Matthijs Brussen MSc

Studieadviseur

E: m.brussen@pwo.ru.nl
T: 024-3616163
Susanne van Helden

studieadviseur

E: s.vanhelden@pwo.ru.nl
T: 0243616163
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite