Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Onderwijs en Innovatie leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
deels Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee
Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs?

Na het mastertraject Onderwijs en Innovatie kun jij straks het verschil maken als kritische onderwijspedagoog. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen betekenen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

Hoogste score Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017!
Van alle masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen in Nederland behaalt de opleiding aan de VU de hoogste score in de NSE. De studenten zijn voornamelijk tevreden over de docenten, de inhoud van de opleiding, het rooster, de stage en de wetenschappelijke en algemene vaardigheden.

Waarom aan de Amsterdam VU?

 • De nadruk ligt op pedagogische vragen naar 'goed' onderwijs, en wat dat betekent voor leerlingen.
 • Je kunt met wetenschappelijk onderbouwde argumentaties bijdragen aan onderwijsinnovatie.
 • Je bent extra gekwalificeerd voor begeleiding, ontwikkeling en nascholing in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
 • Kleinschalig en persoonlijk.
 • Je ontdekt wat je interessant vindt, waar je goed in bent en wie je verder kan helpen om deze talenten en interesses te ontwikkelen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het vakkenpakket van het mastertraject Onderwijs en Innovatie ziet er als volgt uit:

 • Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie (periode 1)
 • Innovatie en goed onderwijs: theorie (periode 2)
 • Diversiteit en goed onderwijs (periode 4)
 • Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie (werkbezoeken hele jaar; zwaartepunt in periode 5)
Bij deze vakken zijn de toetsvormen betekenisvol en stimulerend. Zo schrijf je in het vak over diversiteit een artikel voor onderwijsprofessionals dat geschikt is voor een tijdschrift als De Wereld van het Jonge Kind. En voor het vak over beleid en praktijk draag je bij aan een blog voor een breed publiek waarin kritisch gereflecteerd wordt op innovatieve (onderwijs)praktijken. Hiermee doe je ervaringen op die relevant zijn voor je toekomstige beroepspraktijk én werk je al tijdens je studie aan het opbouwen van je professionele netwerk.

Naast het volgen van deze vakken ga je ook stage lopen en schrijf je een masterthese die aansluit bij lopend onderzoek van de sectie onderwijswetenschappen. Als stage kun je kiezen voor een praktijkstage of een onderzoeksstage. Een praktijkstage doe je bijvoorbeeld bij een schoolbegeleidingsdienst, de gemeente, de PO- of VO-raad, het Ministerie van Onderwijs, etc. Bij een onderzoeksstage doe je mee aan lopend onderzoek op de Vrije Universiteit. Ook een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Welke stage je ook doet, je legt altijd de relatie tussen praktijk en theorie.

Tijdens dit mastertraject volg je een masterclass, drie theoretische vakken, je volgt een stage (praktijk- of onderzoeksstage) en je schrijft een masterthesis. De VU vindt het belangrijk dat je deel uitmaakt van hun onderzoekgemeenschap. Het onderzoek aan de Vrije Universiteit vindt plaats bij kinderen van alle leeftijden (0-18 jaar) en is veelzijdig. Denk hierbij aan mindmappen in het kleuteronderwijs, nieuwe media, onderzoekend leren en de rol van verwondering in het onderwijs.
periode
12345
Masterclass onderzoek naar onderwijsinnovatie
Innovatie en goed onderwijs: theorie
Diversiteit en goed onderwijs
Beleid en praktijk van onderwijsinnovatie

Onderwijs

taal van onderwijs70% nl
30% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, stage, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie
doelstelling
Voel je je gedreven om het verschil te maken voor de onderwijspraktijk? Schrik jij er niet voor terug om vanzelfsprekendheden over onderwijs ter discussie te stellen? En ben je ook bereid om kritisch te reflecteren op je eigen opvattingen? Dan ben je op je plaats bij het Mastertraject Onderwijs en Innovatie!
studeren in het buitenland
Een stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2020

aanmelding deadline : 15 juli 2020
wettelijk tarief : € 2143 (€1072 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 14762

1 september 2021

aanmelding deadline : 15 juli 2021
collegegeld nog niet bekend

Afhankelijk van je vooropleiding gelden verschillende aanmeldprocedures voor de master Pedagogische wetenschappen: Onderwijs en Innovatie. Mocht je je WO-bachelor niet aan de VU hebben gevolgd, dan moet je een toelatingsformulier indienen.
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

cijferlijst

basiskennis

taaltoets
De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont aan dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed gevolg afleggen van één van de volgende examens:

 • het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);
 • CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT en PTHO;
 • door de VU/UvA aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.

vooropleiding

 • Met een bachelordiploma Pedagogische wetenschappen van de VU kun je direct instromen in de masteropleiding Onderwijs en Innovatie.
 • Met een afgeronde premasteropleiding Pedagogische wetenschappen van de VU met één van de twee keuzevakken Curriculumstudies of Education and the Good Life ben je toelaatbaar tot de masteropleiding Onderwijs en Innovatie in het aansluitende studiejaar.
 • Met een bachelordiploma Pedagogische wetenschappen of Pedagogiek van een andere Nederlandse universiteit kun je direct instromen in de masteropleiding Onderwijs en Innovatie. Omdat je je opleiding niet aan de VU volgt/hebt gevolgd moet je wel een toelatingsverzoek indienen.
 • Ben je in het bezit van een (aan de VU behaald) verwant universitair bachelordiploma Psychologie, Sociale wetenschappen, Wijsbegeerte of Godgeleerdheid met een minor op het gebied van de Pedagogische Wetenschappen (30 EC) of een minor op het gebied van de Klinische Psychologie, Klinische en Cognitieve Neuropsychologie of Klinische Ontwikkelingspsychologie (30 EC) binnen een bacheloropleiding Psychologie dan kun je mogelijk op verzoek worden toegelaten.
 • Heb je een relevante HBO-bachelor of -master en wil je instromen in de master Onderwijs en Innovatie? Dan moet je eerst een premaster volgen.

motivatiebrief
Bij je aanmelding in VUnet moet je de volgende documenten uploaden:

 • Motivatiebrief: toelatingsformulier + officiële vakomschrijvingen relevant behaalde vakken
 • Kopie diploma van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (indien reeds in je bezit)
 • Kopie officiële cijferlijst van de opleiding(en) op grond waarvan je toelating vraagt tot de master (als je nog geen definitieve cijferlijst hebt, voeg dan een voorlopige cijferlijst toe)

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 200studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

154 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
100% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Eva Waij
"De opleiding Pedagogische wetenschappen prikkelt mij om later kinderen die het moeilijk hebben te willen helpen. Door de vele filmpjes en verhalen die in colleges worden laten zien en verteld, weet ik dat er nog een hoop werk is voor toekomstige pedagogen."

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/25 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
3/25 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
4/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
24/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
25/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen: Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 107 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als onderwijspedagoog ben je opgeleid om vanuit verschillende academische disciplines te denken. Daarom zijn onderwijspedagogen in trek voor hogere beleids-, advies- of kaderfuncties of voor (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek, voornamelijk bij instanties die zich bezighouden met opvoeding en onderwijs. Hierbij kun je denken aan schoolbegeleidingsdiensten, landelijke onderzoeksinstituten en de overheid, van lokaal tot landelijk niveau.
Onderwijspedagogen werken als onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten, ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen, medewerker onderwijsbeleid, docent pedagogiek of onderwijskunde, opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau, onderzoeker aan een universiteit, of als directeur, intern begeleider of decaan op een school. Met de opleiding Pedagogische Wetenschappen krijg je automatisch je onderwijsbevoegdheid voor het vak pedagogiek/didactiek voor het beroepsonderwijs (mbo en/of hbo).

beroepen: Docent pedagogiek of onderwijskunde,Opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau,Onderzoeker aan een universiteit,Directeur, intern begeleider of decaan op een school,Onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten,Medewerker onderwijsbeleid,Ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen
beroepen: Docent pedagogiek of onderwijskunde,Opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau,Onderzoeker aan een universiteit,Directeur, intern begeleider of decaan op een school,Onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten,Medewerker onderwijsbeleid,Ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

directeur, intern begeleider of decaan op een school
docent pedagogiek of onderwijskunde
medewerker onderwijsbeleid
onderwijsadviseur bij schoolbegeleidingsdiensten
onderzoeker aan een universiteit
ontwikkelaar van leerplannen en leermiddelen
opleidingsdeskundige bij een bedrijfsopleiding of adviesbureau
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite