Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil je je bekwamen tot scientist practitioner? Het diploma van de mastertrack Orthopedagogiek staat garant voor een sterke klinische expertise op een breed terrein van opvoedings- en leerproblemen.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee
Orthopedagogen bestuderen hoe opvoedings- en leerproblemen zich bij kinderen manifesteren en wat er in de opvoeding en op school moet gebeuren om deze problemen aan te pakken.

Binnen de richting opvoedings- en ontwikkelingsproblemen ligt de nadruk op de betekenis van problemen als depressie, angst, agressie, ADHD, chronische ziektes en handicaps voor de ontwikkeling van het kind en de speciale eisen die aan de opvoeder worden gesteld. Aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar opvoedingsbelasting/ -stress en behandeling via mindfulness, de rol van de vader, online therapie en behandeling van slaapproblemen..

School maakt een belangrijk deel uit van het leven van een kind. Voor een aantal kinderen gaat de schoolloopbaan met horten en stoten. Binnen de richting leerproblemen gaat het over onderwijsleerproblemen die primair te herleiden zijn tot individuele factoren met een vaak biologische origine, zoals dyslexie en dyscalculi, waarbij vaak aangepaste vormen van instructie vereist zijn. Daarnaast komen sociaal-emotionele problemen aan bod zoals faalangst en teruggetrokken gedrag, of storend en agressief gedrag in de klas. Speciale aandacht krijgt de rol van de relatie tussen leerling en leerkracht.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

Binnen de Universiteit van Amsterdam is er grote expertise op het gebied van dyslexie en andere leerproblemen, leerkracht-leerling-relatie, mindfulness bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen en onderzoek naar en behandeling van angst, autisme, ADHD en slaapproblemen bij kinderen. Dit komt terug in de mastertrack Orthopedagogiek en studenten kunnen zich specialiseren op een van deze gebieden.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe mastertrack Orthopedagogiek is een voltijdsprogramma van 1 jaar (maar kan gevolgd worden in deeltijdtempo).
In het eerste half jaar worden alle mastermodulen gegeven en daarna loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie.
periode
123456
Psychische stoornissen en opvoeding keuzevak
6 EC
Leerstoornissen keuzevak
6 EC
Van diagnostiek naar behandeling deel 1
6 EC
Van diagnostiek naar behandeling deel 2
6 EC
Leerling-leerkracht interactie keuzevak
3 EC
Baby tot kleuter onderzoek keuzevak
3 EC
Scriptie Orthopedagogiek onderzoek
18 EC
Stage Orthopedagogiek stage
21 EC

specialisaties

specialisatie Onderwijsleerproblemen

Binnen dit mastertraject kies je één van de twee specialisaties, namelijk Onderwijsleerproblemen of Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

Bij de specialisatie Onderwijsleerproblemen horen de modulen Leerstoornissen en Leerling-leerkrachtinteractie. Bij de specialisatie Ernstige opvoedingsproblemen horen de modulen Psychische stoornissen en opvoeding en Ontwikkeling van baby's en kleuters.

Je kunt echter ook besluiten zelf een pakket samen te stellen op basis van het aanbod van Onderwijsleerproblemen en Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dit wordt in zijn algemeenheid niet aangeraden, maar kan in sommige gevallen een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld indien een combinatie van vakken uit beide richtingen een betere voorbereiding biedt op het werkveld waarin je geïnteresseerd bent of indien je in een eerdere studie al veel kennis hebt opgedaan over een bepaald vakgebied.

specialisatie Opvoedings- en ontwikkelingsproblemen

Binnen dit mastertraject kies je één van de twee specialisaties, namelijk Onderwijsleerproblemen of Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen.

Bij de specialisatie Onderwijsleerproblemen horen de modulen Leerstoornissen en Leerling-leerkrachtinteractie. Bij de specialisatie Ernstige opvoedingsproblemen horen de modulen Psychische stoornissen en opvoeding en Ontwikkeling van baby's en kleuters.

Je kunt echter ook besluiten zelf een pakket samen te stellen op basis van het aanbod van Onderwijsleerproblemen en Ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dit wordt in zijn algemeenheid niet aangeraden, maar kan in sommige gevallen een goede keuze zijn. Bijvoorbeeld indien een combinatie van vakken uit beide richtingen een betere voorbereiding biedt op het werkveld waarin je geïnteresseerd bent of indien je in een eerdere studie al veel kennis hebt opgedaan over een bepaald vakgebied.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, stage, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
  • theoretische kennis over diagnostiek en (be)handeling van kinderen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften;
  • vermogen om diagnostische hypothesen te formuleren en toetsen ter beantwoording van een hulpvraag;
  • vermogen om case-based onderzoek te doen en al behandelend hypothesen te toetsen;
  • specialistische kennis in onderwijsleerproblemen of ontwikkelings- en opvoedingsproblemen;
  • vermogen om wetenschappelijk (empirisch) onderzoek te doen;
  • adequate voorbereiding op een wetenschapp
studeren in het buitenland
Het is mogelijk om de stage en/of scriptie in het buitenland uit te voeren of (extra) mastermodulen te volgen aan een buitenlandse universiteit.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 mei 2022
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

Zie www.uva.nl/msc-orthopedagogiek onder 'Toelating en inschrijving'.
toelatingseisen

vooropleiding
Universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek).

motivatiebrief
Met andere vooropleiding (of bachelor PW elders dan aan UvA): schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij examencommissie PW (voor 1 mei).
Met een universitair bachelordiploma van Pedagogische wetenschappen elders dan aan UvA en van (klinische) Psychologie is directe toelating vaak mogelijk.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

98 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
3/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/25 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
24/25 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
25/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.9
inhoud3.83.7
docenten3.83.6
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.33.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 107 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als orthopedagoog gaan werken in de hulpverlening, in een beleidsfunctie of als onderzoeker (bijvoorbeeld een promotietraject binnen de universiteit). Voor een aantal functies, zoals regiebehandelaar of de specialistische GGZ, moet je de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog behalen. Dit is een duale opleiding van twee jaar.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het beroepsveld van orthopedagogen heeft betrekking op het begeleiden, diagnosticeren of behandelen van kinderen en jongeren die door leer- of gedragsproblemen, ziekte of handicap in hun ontwikkeling worden bedreigd, bijvoorbeeld het speciaal onderwijs, de jeugdhulpverlening, de jeugd GGZ of de kinderbescherming. Daarnaast zijn er beleidsfuncties in het onderwijs en in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs en de transformatie in de jeugdzorg.
beroepen: orthopedagoog,gedragsdeskundige,zorgcoordinator,behandelaar,onderzoeker,beleidsadviseur jeugd

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

behandelaar
beleidsadviseur jeugd
gedragsdeskundige
onderzoeker
orthopedagoog
zorgcoordinator
zorgcoördinator
bron: StudieData

Contact

studieadviseurs pow

Studieadviseurs

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen

Onderwijsadministratie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite