Ethics of Education: philosophy, history and law

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij veel van de vraagstukken die een rol spelen in maatschappelijke en professionele discussies over onderwijs en opvoeding is een interdisciplinaire blik noodzakelijk. Maar waarom en hoe werkt dat?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee

Vraagstukken over kansenongelijkheid, religieuze diversiteit, burgerschap, passend onderwijs en zeggenschap (ouders, professionals, kinderen) vragen om historische contextualisering, juridische inkadering, filosofische duiding en ethische doordenking en beslissing.

Deze interdisciplinariteit is verankerd in het curriculum van de mastertrack Ethics of Education. De docenten in deze opleiding hebben expertise op het gebied van onderwijsfilosofie, ethiek, historische pedagogiek, kinderrechten en diversiteitsvraagstukken en gaan met studenten het gesprek aan om met elkaar dergelijke urgente vraagstukken op te pakken.

In deze track krijg je theoretische concepten en professionele tools aangereikt om educatieve en pedagogische kwesties te beschouwen vanuit meerdere perspectieven. Je leert morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid en bij te dragen aan besluitvormingsprocedures rond concrete dilemma’s in de praktijk van onderwijs en opvoeding. Bijvoorbeeld in problemen en discussies als:


*** studie informatie in verband met Corona ***

Waarom aan de RUG?

Volgens onze studenten:
"Verschillende disciplines worden in de colleges, stage en/of masterthesis gekruist: geschiedenis, kinderrechten en filosofie."
"Je leert complexe ethische vraagstukken in opvoeding, onderwijs en jeugdzorg begrijpen en concrete adviezen schrijven voor de beroepspraktijk."

 • Onze master wordt verzorgd door deskundigen van de secties "Filosofie en geschiedenis" en "Rechten van het kind" van de afdeling Onderwijswetenschappen;
 • Cursussen, onderwerpen van de onderzoeksprojecten en stages hangen nauw samen met het onderzoek en de expertise van de docenten van de master;
 • Gastdocenten uit de academische wereld en het werkveld spreken over actuele thema's op het gebied van onderwijs en jeugd;
 • Studenten kiezen of ze hun masterthese in het Nederlands of Engels schrijven.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwScroll in de vakkencatalogus naar beneden voor het overzicht van de vakken van deze master, klik op een vak voor meer informatie over de inhoud, het leerdoel, taal, docent.
Het programma bestaat uit drie lijnen.

 1. In de thematische lijn verdiep je je in:

 • Ethiek - Je maakt kennis met theorieën over ethiek en morele vragen.
 • Kinderrechten - Het leidend beginsel bij besluitvorming is dat het belang van het kind voorop dient te staan. Maar hoe bepalen we wat het belang van het kind is?
 • Ontwikkeling van burgerschap - Er bestaat veel controverse over de aard van goed burgerschap en over hoe opvoeding en onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
periode
For an overview of all courses in the master see the online catalogue

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, practicum, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

aanmelding deadline : 1 december 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 juni 2021
wettelijk tarief : € 2168 (€1084 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 12150
niet-EU/EER studenten : € 15900

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 juni 2022
collegegeld nog niet bekend

Voor de aanmeldingsprocedure zie: Inschrijven Master of neem contact op met admission@rug.nl

Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks kunt u contact opnemen met de studieadviseurs of de coördinatoren van de tracks zie 'Meer weten?'
toelatingseisen

motivatiebrief
Studenten met een

 • verwant universitair diploma (bijv. bv. Psychologie, Sociologie, Filosofie, Rechtsgeleerdheid, Theologie, Religiewetenschappen)
 • bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen aan een andere universiteit dan de Rijksuniversiteit Groningen

dienen een toelatingsverzoek (met CV en gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijsten)in te dienen via https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/education/master/aanvraag-toelating-master-pedok.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

216 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Eline van der Raad
Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt.

Na het afronden van de Academische Pabo vond ik mezelf eigenlijk nog een beetje te jong (22) om te beginnen met werken. Ik wilde me nog verder verbreden en verdiepen voordat ik zelf voor de klas zou staan.Ik heb voor de master Ethics of Education gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in morele vraagstukken in het onderwijs. Ik vond Onderwijskunde iets te gefocust op algemeen beleid in het onderwijs. Bij deze master kijken we echt naar wat nou het beste is voor het kind. Dat is vaak lastig te zeggen, want wie bepaalt dat? De ouders, de school of het kind zelf...
We kregen bijvoorbeeld op een tentamen een casus voorgelegd: Een school heeft ervoor gekozen om gekleurde pieten in te zetten tijdens Sinterklaas. De ouders komen daartegen in protest en besluiten zelf als zwarte piet naar school te gaan. Wij moesten dan uitleggen hoe we dat zouden oplossen. Wat is nou in het belang van het kind?Mijn scriptie gaat over ouderbetrokkenheid. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt. Ik doe onderzoek naar een school waar ouders hun kinderen in de klas individueel begeleiden. Ik ga onderzoeken wat voor invloed dit heeft op de kansongelijkheid voor kinderen. Er is in Nederland veel kansongelijkheid door schaduwonderwijs: huiswerkinstituut, bijles, begeleiding. Vooral hoogopgeleide ouders maken hier gebruik van. Ik ga onderzoeken of dit project hier juist een positief of een negatief effect op heeft.
Eline van der Raad, master student Ethics of Education


lees verder ...
student Jan Jaap Zijlstra
student Rosa María Guttiérez
alumnus Laura Hoogcarspel

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/25 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/25 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/25 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/25 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/25 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/25 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/25 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/25 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/25 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/25 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/25 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/25 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/25 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/25 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/25 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/25 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/25 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/25 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/25 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
20/25 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
21/25 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/25 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
23/25 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
24/25 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
25/25 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.43.1
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ethics of Education: philosophy, history and law aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wat kun je ermee?

De master Ethics of Education bereidt voor op functies bij instellingen, instanties en media die zich bezighouden met onderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke. Deze functies vallen binnen twee domeinen: Teaching & Training en Policy & Consultancy. Bij Teaching & Training gaat het om lesgeven in het HBO-onderwijs, maar ook om opleidingen en trainingen voor instellingen en bedrijven. Bij “Policy & Consultancy” gaat het om taken als advisering, ondersteuning, beleidsontwikkeling en communicatie, taken die uitgevoerd worden binnen allerlei instellingen die zich bewegen op het pedagogisch domein (zowel particulier als van overheidswege). Daarnaast bereidt de opleiding vanzelfsprekend voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek.


Studenten worden tijdens de master vertrouwd gemaakt met het werkveld, de beroepsmogelijkheden en oefenen met elementaire beroepsvaardigheden als het opstellen van een adviesrapport en het geven van onderwijs en trainingen. De stage en het vak Professional Skills zijn hiervoor belangrijke onderdelen.

Maar waar vind je een baan?

Om een indruk te geven van waar je kunt werken, volgt hier een kort overzicht van een aantal concrete instellingen/instituties waar je kunt werken. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend.

 • Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
 • Onderwijsraad
 • PO/VO/MBO raad
 • VSNU
 • Overheid (ministeries van OCW, Veiligheid en justitie, VWS: jeugdzorg; gemeenten)
 • Raad voor de kinderbescherming,
 • Onderwijsadvies en begeleidingsdiensten,
 • HBO-instellingen (bijvoorbeeld als docent)
 • Dag- week- en maandbladen
 • Onderwijsvakbonden
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Centra voor Jeugd en gezin
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Movisie
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Brancheorganisatie kinderopvang
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoering

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Student Service Desk

appointment academic advisor & more, see website (onderwijsbalie)

T: +31 (5)0 363 6301
W: Student Service Desk
Studieadviseur Pedagogische Wetenschappen

about the programme, studying

Admission Office (Contact form)

for students with a non-Dutch diploma

Dr. Anouk Zuurmond

Coordinator master programme

E: a.zuurmond@rug.nl
T: +31 (0)50 363 8041
W: Dr. Anouk Zuurmond
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite