Ethics of Education: philosophy, history and law

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij veel van de vraagstukken die een rol spelen in maatschappelijke en professionele discussies over onderwijs en opvoeding is een interdisciplinaire blik noodzakelijk. Maar waarom en hoe werkt dat?

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
numerus fixusnee
honoursnee

Vraagstukken over kansenongelijkheid, religieuze diversiteit, burgerschap, passend onderwijs en zeggenschap (ouders, professionals, kinderen) vragen om historische contextualisering, juridische inkadering, filosofische duiding en ethische doordenking en beslissing.

Deze interdisciplinariteit is verankerd in het curriculum van de mastertrack Ethics of Education. De docenten in deze opleiding hebben expertise op het gebied van onderwijsfilosofie, ethiek, historische pedagogiek, kinderrechten en diversiteitsvraagstukken en gaan met studenten het gesprek aan om met elkaar dergelijke urgente vraagstukken op te pakken.

In deze track krijg je theoretische concepten en professionele tools aangereikt om educatieve en pedagogische kwesties te beschouwen vanuit meerdere perspectieven. Je leert morele problemen en discussies te analyseren met het oog op het vormen van beleid en bij te dragen aan besluitvormingsprocedures rond concrete dilemma’s in de praktijk van onderwijs en opvoeding. Bijvoorbeeld in problemen en discussies als:

Waarom aan de RUG?

Volgens onze studenten:
"Verschillende disciplines worden in de colleges, stage en/of masterthesis gekruist: geschiedenis, kinderrechten en filosofie."
"Je leert complexe ethische vraagstukken in opvoeding, onderwijs en jeugdzorg begrijpen en concrete adviezen schrijven voor de beroepspraktijk."

 • Onze master wordt verzorgd door deskundigen van de secties "Filosofie en geschiedenis" en "Rechten van het kind" van de afdeling Onderwijswetenschappen;
 • Cursussen, onderwerpen van de onderzoeksprojecten en stages hangen nauw samen met het onderzoek en de expertise van de docenten van de master;
 • Gastdocenten uit de academische wereld en het werkveld spreken over actuele thema's op het gebied van onderwijs en jeugd;
 • Studenten kiezen of ze hun masterthese in het Nederlands of Engels schrijven.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Scroll in de vakkencatalogus naar beneden voor het overzicht van de vakken van deze master, klik op een vak voor meer informatie over de inhoud, het leerdoel, taal, docent.
Voor inlichtingen over de inhoud van de tracks, kun je contact opnemen met de studieadviseurs of de coördinatoren.

Het programma bestaat uit drie lijnen.

 1. In de thematische lijn verdiep je je in:

 • Ethiek - Je maakt kennis met theorieën over ethiek en morele vragen.
 • Kinderrechten - Het leidend beginsel bij besluitvorming is dat het belang van het kind voorop dient te staan. Maar hoe bepalen we wat het belang van het kind is?
 • Ontwikkeling van burgerschap - Er bestaat veel controverse over de aard van goed burgerschap en over hoe opvoeding en onderwijs kunnen bijdragen aan de ontwikkeling ervan.
periode
For an overview of all courses in the master see the online catalogue

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, practicum, stage, werkcollege, zelfstudie
onderwijsvormen

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 december 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juni 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13600
niet-EU/EER studenten : € 17800

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juni 2024
collegegeld nog niet bekend

Toelatingsverzoek aan de toelatingscommissie

Voor studenten zonder drempelloze toegang geldt: dien een toelatingsverzoek in via het formulier Aanvraag toelating MSc Pedagogische Wetenschappen. Je hebt een afgeronde universitaire bachelor nodig in onderwijswetenschappen of een aanverwant domein. Je dient via het formulier je diploma's en een lijst van vakken met vakomschrijvingen aan te leveren. Een assessment kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Aanmeldingsprocedure

Op de algemene RUG pagina Inschrijven Master lees je meer over de aanmeldingsprocedure. Je kunt ook contact opnemen met admission@rug.nl.
Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

216 studenten volgen deze opleiding
90% daarvan is vrouw
8 eerstejaars gestart in 2017
63% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 800 leden. De commissies binnen ODIOM organiseren onder meer gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten, borrels en feesten. Leden verkrijgen bovendien korting op alle benodigde studieboeken en ontvangen tweewekelijks de ODIOM-nieuwsbrief.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
student Ward van der Meiden
student Ward van der Meiden: ”What I find interesting about ethics is that everything stands and falls with reasoning”

Mijn naam is Ward van der Meiden, ik kom van Terschelling en woon in Groningen. Voordat ik begon aan de master Ethics of Education ben ik afgestudeerd als wiskundedocent bij de NHL en daarna heb ik een pre-master gedaan via de Stichting voor Pedagogisch Onderwijs (SPO). Tijdens deze pre-master kreeg ik vakken in ethiek en wetenschapsfilosofie. Dat prikkelde mijn interesse enorm en zorgde ervoor dat ik voor deze master heb gekozen.

Wat ik interessant vind aan ethiek is dat alles valt en staat met je redenatie. Er is een enorme geschiedenis aan filosofische inslagen...
Op dit moment volg ik een vak over burgerschapsvorming. Voor dit vak hebben we heel veel colleges gehad over verschillende visies op burgerschap en de geschiedenis hiervan in bijvoorbeeld Azerbaijan, China of Europa. Als eindopdracht gaan we aan de hand van een poster presenteren hoe burgerschap er volgens ons uit moet komen te zien. Voor mijn stage houd ik mij bezig met het economische deel van burgerschapsvorming. Ik doe dit bij het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland. Wat ik doe is kritisch denken implementeren in de economische dimensie van burgerschap. Hiervoor werk ik samen met mensen uit het werkveld: docenten, het ROC, een bank en de adviesraad van de overheid. Voor mijn scriptie doe ik onderzoek naar de kritiek op de participerende manier waarop op dit moment burgerschapsvorming wordt gegeven. Als leerling leer je bijvoorbeeld om te stemmen of minder plastic te gebruiken. Dat is natuurlijk goed, maar je leert op school niet altijd om hier ook kritisch over na te denken. Ik verzamel al die kritieken op deze methodes en onderzoek hoe die zich tot de praktijk verhouden. Hiervoor gebruik ik een aantal handboeken die door docenten veel worden toegepast om hun onderwijs in te richten. Vervolgens wil ik een nieuwe methode ontwerpen. Na mijn studie zou ik graag een PhD willen doen om dit uit te werken tot een handboek. En als ik daarmee klaar ben zou ik graag les willen geven in burgerschapsvorming en ethiek. Als je overweegt om deze master te doen kan ik je aanraden om mee te lopen met een college. Het is een kleine opleiding dus en ze steken er veel tijd in om je goed op weg te helpen. Aarzel niet om iemand aan te spreken. Iedereen helpt je heel graag.


lees verder ...
student Maureen Wachtmeester
student Maureen Wachtmeester: ”Door het vak Domain-specific Professional Skills leerde ik tijdens de master hoe ik goed filosofische gesprekken kan voeren met volwassenen, maar ook met kinderen”

Ik ben Maureen Wachtmeester en ik studeer Ethics of Education. Hiervoor heb ik Filosofie en Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de RUG.

Als onderdeel van de opleiding doe ik op dit moment een stage bij Filmhub Noord in het Groninger Forum. Dit is een organisatie die in het leven geroepen is omdat er meer aandacht moest komen voor filmeducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Filmhub zorgt ervoor dat sprekers, regisseurs en materialen samen komen en gebundeld worden op een website. Docenten kunnen hier bijvoorbeeld ideeën opdoen voor hun lessen en sprekers uitnodigen in de klas...
Door het vak Domain-specific Professional Skills leerde ik tijdens de master hoe ik goed filosofische gesprekken kan voeren met volwassenen, maar ook met kinderen. Een van die gespreksmethodes was de socratische methode. Die kennis pas ik nu toe en zou ik graag na mijn opleiding door willen zetten. Verder lijkt het me ook interessant om in de toekomst onderzoek te doen en te promoveren. Daarnaast zou ik mij graag willen inzetten voor meer filosofie op basisscholen. Mijn scriptie gaat over empathie, de verschillende noties ervan en de mogelijkheden en valkuilen van empathie. In het Nederlandse onderwijs is er de afgelopen jaren een enorme tendens voor het aanleren van empathie op basis- en middelbare scholen, terwijl uit de literatuur blijkt dat sommige filosofen niet eens geloven dat empathie aangeleerd kan worden. Hoe meet je dat je leerling empathie heeft verworven? Dat is heel moeilijk om uit te drukken. Ik ga Curriculum.nu voorstellen lezen en bekritiseren met die literatuur in het achterhoofd. De master Ethics of Education is een hele internationale opleiding en staat goed aangeschreven. Ik heb studiegenoten van over de hele wereld. Dat vind ik heel gaaf want tijdens discussies krijg je veel meer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld religie en culturele normen en waarden. Daarnaast is het een relatief kleine studie. Hierdoor heb je hebt nauw contact met docenten en met elkaar. Als je geïnteresseerd bent in deze master is het heel leuk om naar een (online) Masterdag te gaan of mee te doen aan een college. Dan kan je bijvoorbeeld merken of discussiëren na afloop van hoorcolleges je ligt. Verder is mijn advies om van tevoren te kijken wat de onderwerpen van de vakken zijn en of deze je interesseren. Er moet veel gelezen worden bij deze opleiding en het helpt als je er al iets over weet of over wil weten.


lees verder ...
student Rosa María Guttiérez
student Jan Jaap Zijlstra
student Eline van der Raad
Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt.

Na het afronden van de Academische Pabo vond ik mezelf eigenlijk nog een beetje te jong (22) om te beginnen met werken. Ik wilde me nog verder verbreden en verdiepen voordat ik zelf voor de klas zou staan.Ik heb voor de master Ethics of Education gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in morele vraagstukken in het onderwijs. Ik vond Onderwijskunde iets te gefocust op algemeen beleid in het onderwijs. Bij deze master kijken we echt naar wat nou het beste is voor het kind. Dat is vaak lastig te zeggen, want wie bepaalt dat? De ouders, de school of het kind zelf...
We kregen bijvoorbeeld op een tentamen een casus voorgelegd: Een school heeft ervoor gekozen om gekleurde pieten in te zetten tijdens Sinterklaas. De ouders komen daartegen in protest en besluiten zelf als zwarte piet naar school te gaan. Wij moesten dan uitleggen hoe we dat zouden oplossen. Wat is nou in het belang van het kind?Mijn scriptie gaat over ouderbetrokkenheid. Dat heeft me altijd geïnteresseerd. Tijdens mijn stages van de pabo kwam ik erachter dat de communicatie tussen ouders en leerkrachten vaak niet zo soepel verloopt. Ik doe onderzoek naar een school waar ouders hun kinderen in de klas individueel begeleiden. Ik ga onderzoeken wat voor invloed dit heeft op de kansongelijkheid voor kinderen. Er is in Nederland veel kansongelijkheid door schaduwonderwijs: huiswerkinstituut, bijles, begeleiding. Vooral hoogopgeleide ouders maken hier gebruik van. Ik ga onderzoeken of dit project hier juist een positief of een negatief effect op heeft.
Eline van der Raad, master student Ethics of Education


lees verder ...
alumnus Tessa Miedema
Tessa ondersteunt docenten met het integreren van kritisch denken in hun onderwijs

Ik ben Tessa Miedema. Ik heb de bachelor Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de RUG en heb daarna de master Ethics of Education: philosophy, history & law gedaan.

Op dit moment werk ik als onderwijskundig medewerker bij het Expertisecentrum Kritisch Denken van ROC Midden Nederland. Het Expertisecentrum Kritisch Denken is een praktische partner voor het onderwijs en wil de ontwikkeling van kritisch denken in het beroepsonderwijs een serieuze plek te geven.Bij het Expertisecentrum Kritisch Denken ondersteun ik docenten met het integreren van kritisch denken in hun onderwijs...
Daarnaast adviseer ik interne en externe partijen over het onderwijs in kritisch denken en burgerschap. Bij de master Ethics of Education word je echt uitgedaagd om zélf te denken. Hierin vond ik het erg leuk dat er niet vanuit slechts één discipline werd gedacht, maar er naast pedagogiek ook veel aandacht is voor ethiek, filosofie, geschiedenis en kinderrechten. Hierdoor heb ik geleerd kritisch te reflecteren op het onderwijs. In mijn ogen is dat een van de grote meerwaardes van deze master.Zelf vond ik het erg fijn dat de master kleinschalig is. Hierdoor was er tijdens de colleges veel tijd voor interactie. Je denkt met z’n allen na, brainstormt en overlegt met elkaar. In het begin was dat wel even wennen, maar juist die actieve deelname aan colleges vind ik een groot pluspunt van de opleiding. De studie is erg interessant voor studenten die zelf willen nadenken over problemen en discussies in bijvoorbeeld het onderwijs. Ook is er genoeg ruimte om je te verdiepen in kwesties die jij interessant vindt.


lees verder ...
Alumnus Denise Mensonides
alumnus Laura Hoogcarspel

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/17 RUG
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/17 RUG
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/17 RUG
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/17 RUG
Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/17 RUG
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
62% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/17 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/17 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
5 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/17 UU
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/17 UU
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
66% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/17 Amsterdam UVA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/17 Amsterdam UVA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/17 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
13/17 Amsterdam UVA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/17 Amsterdam UVA
Youth at Risk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
30 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/17 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
16/17 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
17/17 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.9
inhoud3.73.7
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.73.6
studielast3.43.1
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Ethics of Education: philosophy, history and law aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 92 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Wat kun je ermee?

De master Ethics of Education bereidt voor op functies bij instellingen, instanties en media die zich bezighouden met onderwijs, opleiding, kinderopvang, jeugdzorg en dergelijke. Deze functies vallen binnen twee domeinen: Teaching & Training en Policy & Consultancy. Bij Teaching & Training gaat het om lesgeven in het HBO-onderwijs, maar ook om opleidingen en trainingen voor instellingen en bedrijven. Bij “Policy & Consultancy” gaat het om taken als advisering, ondersteuning, beleidsontwikkeling en communicatie, taken die uitgevoerd worden binnen allerlei instellingen die zich bewegen op het pedagogisch domein (zowel particulier als van overheidswege). Daarnaast bereidt de opleiding vanzelfsprekend voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden tijdens de master vertrouwd gemaakt met het werkveld, de beroepsmogelijkheden en oefenen met elementaire beroepsvaardigheden als het opstellen van een adviesrapport en het geven van onderwijs en trainingen. De stage en het vak Professional Skills zijn hiervoor belangrijke onderdelen.

Maar waar vind je een baan?

Om een indruk te geven van waar je kunt werken, volgt hier een kort overzicht van een aantal concrete instellingen/instituties waar je kunt werken. De lijst is vanzelfsprekend niet uitputtend.

 • Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
 • Onderwijsraad
 • PO/VO/MBO raad
 • VSNU
 • Overheid (ministeries van OCW, Veiligheid en justitie, VWS: jeugdzorg; gemeenten)
 • Raad voor de kinderbescherming,
 • Onderwijsadvies en begeleidingsdiensten,
 • HBO-instellingen (bijvoorbeeld als docent)
 • Dag- week- en maandbladen
 • Onderwijsvakbonden
 • UNICEF
 • EU
 • OECD
 • UNESCO
 • Centra voor Jeugd en gezin
 • Sociaal Cultureel Planbureau
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJI)
 • Movisie
 • Bureaus Jeugdzorg
 • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Brancheorganisatie kinderopvang
 • Kenniscentrum Onderwijs en Opvoering


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Student Service Desk

appointment academic advisor & more, see website (onderwijsbalie)

T: +31 (5)0 363 6301
W: Student Service Desk
Study Advisors Pedagogical Sciences

about the programme, studying

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: +31 (0)50 363 6301
Admission Office (Contact form)

for students with a non-Dutch diploma

Dr. Anouk Zuurmond

Coordinator master programme

E: a.zuurmond@rug.nl
T: +31 (0)50 363 8041
W: Dr. Anouk Zuurmond
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite