1/22 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Tien redenen om voor de master Privaatrecht in Groningen te kiezen:
2/22 RUG
Ondernemingsrecht-duaal
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je een masterclass, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.
3/22 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staat het uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?
4/22 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Groningse specialisatie arbeidsrecht leidt jou op tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist. Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom is er ook voor dit laatste rechtsgebied de nodige aandacht in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid.
5/22 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het aan de faculteit verrichte, bijzonder sterke, bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt in het bijzonder de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Zo is het recente onderzoeksrapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein zeer relevant voor het onderwijs.
6/22 RUG
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).
7/22 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Commerciële Contracten c.s., Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een bepaalde combinatie van vakken kun je zelf een accent leggen en je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.
8/22 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
9/22 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De specialisatie Financieel recht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De financiële crisis en nasleep daarvan maken het maatschappelijk belang van financieel recht onmiskenbaar. De ontwikkelingen in het financieel recht volgen elkaar in rap tempo op. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar financieel juristen neemt toe. De specialisatie kenmerkt zich door praktijkgerichtheid met een stevige wetenschappelijke basis.
10/22 Radboud Universiteit
Duale Master Onderneming & Recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
11/22 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
12/22 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
13/22 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
14/22 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De onderwijsvormen zijn persoonlijk, kleinschalig en uitdagend. Er heerst een open sfeer, waarin je gemakkelijk in contact komt met docenten en andere studenten.
Onze groene campus is een heerlijke plek om te studeren. Alle faciliteiten bevinden zich op loopafstand van elkaar.
15/22 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
16/22 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
17/22 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
18/22 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-privaatrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-staats-en-bestuursrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-handels-en-ondernemingsrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-algemeen-programma
19/22 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Als student IE in Utrecht:
  • krijg je de meest complete IE-opleiding van Nederland, incl. de voor de IE-procespraktijk essentiële kennis van het procesrecht en internationaal privaatrecht;
  • stel je zelf een studietraject op maat samen gebaseerd op jouw eigen ambitie én nieuwsgierigheid;
  • kies je voor een op de praktijk en theorie gerichte opleiding waarin je d.m.v. kleinschalig onderwijs veel contact hebt met docenten;
  • word je getraind om je in korte tijd in te werken in een nieuw onderwer
20/22 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Je studeert aan één van de grootste en oudste, maar ook aan één van de mooiste rechtenopleidingen van Nederland. Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma's en de samenwerking met buitenlandse faculteiten, bouw je aan een sterke positie op de arbeidsmarkt vanwege die specifieke vaardigheid en je gekozen specialisa
21/22 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst -individueel of in groepsverband- een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.
22/22 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Rechten honoursprogramma.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Koen Boersma
Rijksuniversiteit Groningen
De masterspecialisatie Arbeidsrecht is een specialisatie waar ik in de toekomst erg veel mee kan. Het is een richting met een brede maatschappelijke blik die constant in beweging is. Tijdens de specialisatie kom je erachter dat je er alle kanten mee op kan. Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen (FNV, UWV, etc.) zijn mogelijke werkgevers.

Tijdens de specialisatie komen er veel verschillende vakken aan bod. Naast algemene vakken volg je ook een seminaar en een masterclass. Hierdoor wordt de bestudeerde stof heel tastbaar...
De combinatie van kennisvakken en vakken waarbij die kennis moet worden toegepast, is een grote toegevoegde waarde van deze specialisatie.Alle docenten brengen een enorme lading enthousiasme met zich mee. Dit enthousiasme neem je snel over. De masterspecialisatie is kleinschalig en daardoor is het contact met de docenten persoonlijker. Alle vakken hebben wel (enkele) gastdocenten. Dit zijn professionals die op dat moment werkzaam zijn in de juridische wereld, denk aan een partner van een zuidaskantoor of een jurist van de FNV. Zo krijg je veel van de praktijk mee.Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging het S.G.O.R. Het S.G.O.R. organiseert o.a. elk jaar in samenwerking met de sectie Arbeidsrecht een arbeidsrechtelijk symposium. Door deelname aan S.G.O.R. evenementen en activiteiten bouw je snel een netwerk op. Je ontmoet medestudenten die ook een interesse hebben in het ondernemings- en/of arbeidsrecht. Daarnaast leer je ook de advocatuur goed kennen. Wat houdt de advocatuur in? En wat is het verschil tussen grote en kleine kantoren? Het S.G.O.R. heeft mij naast interessante evenementen ook veel vriendschappen opgeleverd.


lees verder ...
Matthys Mollema
Rijksuniversiteit Groningen
Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.

Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen...
Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan.Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.Update 12 maart 2021 Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat Arbeidsrecht bij DeHaan Advocaten en Notarissen. Benieuwd naar mijn ervaringen hier? Bekijk dan deze video over de master Arbeidsrecht.


lees verder ...
Elske Dogger
Rijksuniversiteit Groningen
Hoewel ik de specialisatie Arbeidsrecht eerst niet voor ogen had, merkte ik tijdens de bachelor dat ik het vak Inleiding Sociaal Recht erg leuk en interessant vond. De docente prof. Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.

Wat me aantrok in Arbeidsrecht was het sociale aspect. Werk is iets waar de meeste mensen het merendeel van hun week doorbrengen. Het is belangrijk dat dat goed zit of dat zij hulp krijgen wanneer het op de werkvloer iets minder gaat...
Je ziet de verschillen tussen kantoren zodat je beter kunt bepalen of er een kantoor is dat bij je past en je ziet het soort problemen waar je in de praktijk mee in aanraking komt. Dit vond ik erg interessant en ook de opdrachten die je hiervoor maakt en cases die je uitspeelt maken het veelzijdig en uitdagend. Dit vak vond ik het leukste van de opleiding, maar ook de andere vakken hadden stuk voor stuk wat te bieden. Europees Arbeidsrecht was interessant omdat het daar echt ging over grote vraagstukken.In het Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar. Het recht is niet te star, het is constant in beweging en het is een heel sociaal gebied. Bovendien is de master heel interactief gemaakt en word je dus echt aan het werk gezet op een goede manier. De docenten zijn stuk voor stuk erg goed. Ze hebben passie voor hun vak en dat brengen ze ook echt over. Er waren ook regelmatig gastdocenten waardoor je steeds een verschillende kijk ervaart op het recht en de praktijk.De stad Groningen was voor mij de reden om de bachelor aan de RUG te doen. Groningen is ‘jong’ waardoor er altijd wat te beleven is en de stad constant in beweging is. Je merkt het idealisme van studenten. Daarnaast is de stad klein genoeg om je hier binnen de kortste keren thuis te voelen!


lees verder ...