1/22 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staat het uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?
2/22 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Tien redenen om voor de Master Privaatrecht in Groningen te kiezen:
3/22 RUG
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).
4/22 RUG
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom komt dit laatste rechtsgebied ook aan de orde tijdens de master. Bijvoorbeeld in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid. Met slechts drie extra vakken kun je zowel de specialisatie arbeidsrecht als de specialisatie ondernemingsrecht op je bul 'bijschrijven'. Een uitstekende combinatie voor de praktijk!
5/22 RUG
Ondernemingsrecht-duaal
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je een masterclass, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.
6/22 RUG
Staats- en bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het binnen de vakgroep verrichte bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt voor een groot deel de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd.
7/22 RUG
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis. Dit komt doordat ook vakken als Insolventierecht, Commerciële Contracten c.s., Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een specifieke combinatie van vakken kun je je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht of het Arbeidsrecht.
8/22 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
9/22 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
10/22 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
11/22 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
12/22 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
13/22 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
14/22 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
15/22 Radboud Universiteit
Duale Master Onderneming & Recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
16/22 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
17/22 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
18/22 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-privaatrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-staats-en-bestuursrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-handels-en-ondernemingsrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-algemeen-programma
19/22 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst -individueel of in groepsverband- een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.
20/22 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Je studeert aan één van de grootste en oudste, maar ook aan één van de mooiste rechtenopleidingen van Nederland. Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma's en de samenwerking met buitenlandse faculteiten, bouw je aan een sterke positie op de arbeidsmarkt vanwege die specifieke vaardigheid en je gekozen specialisa
21/22 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Rechten honoursprogramma.
22/22 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Als student IE in Utrecht:
  • krijg je de meest complete IE-opleiding van Nederland, incl. de voor de IE-procespraktijk essentiële kennis van het procesrecht en internationaal privaatrecht;
  • stel je zelf een studietraject op maat samen gebaseerd op jouw eigen ambitie én nieuwsgierigheid;
  • kies je voor een op de praktijk en theorie gerichte opleiding waarin je d.m.v. kleinschalig onderwijs veel contact hebt met docenten;
  • word je getraind om je in korte tijd in te werken in een nieuw onderwer
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Christiaan Tamse
Rijksuniversiteit Groningen
Voordat ik ben begonnen aan de master Ondernemingsrecht, heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de RUG. In mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de afstudeerrichting IT-recht. Ik heb erg getwijfeld tussen rechten en bedrijfskunde toen ik voor mijn studiekeuze stond. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor rechten. Een goede onderbouwing kan ik hier niet echt voor geven, het was voornamelijk een 'gevoelskwestie'.

Zoals gezegd twijfelde ik tussen rechten of een bedrijfskundige studie. Mijn interesse heeft namelijk naast het recht, ook altijd in het bedrijfsleven gelegen...
Daarnaast heb ik mezelf de vraag gesteld, voor wat voor cliënten wil ik later werken? Voor ondernemingen of juist meer voor natuurlijke personen? Door de verscheidene masterclasses die de RUG organiseert ben ik in aanraking gekomen met de praktijk. Door de masterclass Ondernemingsrecht te volgen, krijg je als student de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan zes verschillende kantoren (vijf advocaten kantoren en één bedrijf). Bij elk bezoek moest er een (fictieve) casus worden voorbereid welke besproken werd tijdens deze bijeenkomsten.Ik raad deze master aan omdat je als student naar eigen zeggen een goed beeld krijgt van het ondernemingsrecht. Meerdere aspecten komen namelijk naar voren, zoals Corporate Litigation, M&A en bijvoorbeeld het mededingingsrecht.Helaas vinden er maar weinig werkcolleges plaats (alleen het vak Mededingingsrecht heeft werkcolleges), waar ik toch heb gemerkt dit te missen. Dit biedt namelijk een goede mogelijkheid om echt met de mede-student, onder begeleiding van een docent, de discussiëren over de materie.De master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen. Zowel via de mail als een fysiek bezoek om een vraag te stellen is allemaal mogelijk. Zeer plezierig is tevens het feit dat de docenten ook erg vriendelijk zijn en ik persoonlijk heb gemerkt dat ze de student echt verder willen helpen en ook echt meedenken bij vragen.Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging Het S.G.O.R. De vereniging houdt zich bezig met het Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en IE-recht. Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie van Voorzitter. Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook student-lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid, hier ben ik met de andere commissieleden verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding Ba Rechtsgeleerdheid en Ma Nederlands recht. Tevens ben ik student-lid van de Commissie Onderwijs Innovatie.


lees verder ...
Matthys Mollema
Rijksuniversiteit Groningen
Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.

Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen...
Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan.Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.Update 12 maart 2021 Inmiddels ben ik werkzaam als advocaat Arbeidsrecht bij DeHaan Advocaten en Notarissen. Benieuwd naar mijn ervaringen hier? Bekijk dan deze video over de master Arbeidsrecht.


lees verder ...
Koen Boersma
Rijksuniversiteit Groningen
De masterspecialisatie Arbeidsrecht is een specialisatie waar ik in de toekomst erg veel mee kan. Het is een richting met een brede maatschappelijke blik die constant in beweging is. Tijdens de specialisatie kom je erachter dat je er alle kanten mee op kan. Zowel de (Zuidas) advocatenkantoren als de meer sociale instellingen (FNV, UWV, etc.) zijn mogelijke werkgevers.

Tijdens de specialisatie komen er veel verschillende vakken aan bod. Naast algemene vakken volg je ook een seminaar en een masterclass. Hierdoor wordt de bestudeerde stof heel tastbaar...
De combinatie van kennisvakken en vakken waarbij die kennis moet worden toegepast, is een grote toegevoegde waarde van deze specialisatie.Alle docenten brengen een enorme lading enthousiasme met zich mee. Dit enthousiasme neem je snel over. De masterspecialisatie is kleinschalig en daardoor is het contact met de docenten persoonlijker. Alle vakken hebben wel (enkele) gastdocenten. Dit zijn professionals die op dat moment werkzaam zijn in de juridische wereld, denk aan een partner van een zuidaskantoor of een jurist van de FNV. Zo krijg je veel van de praktijk mee.Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging het S.G.O.R. Het S.G.O.R. organiseert o.a. elk jaar in samenwerking met de sectie Arbeidsrecht een arbeidsrechtelijk symposium. Door deelname aan S.G.O.R. evenementen en activiteiten bouw je snel een netwerk op. Je ontmoet medestudenten die ook een interesse hebben in het ondernemings- en/of arbeidsrecht. Daarnaast leer je ook de advocatuur goed kennen. Wat houdt de advocatuur in? En wat is het verschil tussen grote en kleine kantoren? Het S.G.O.R. heeft mij naast interessante evenementen ook veel vriendschappen opgeleverd.


lees verder ...
Elske Dogger
Rijksuniversiteit Groningen
Hoewel ik de specialisatie Arbeidsrecht eerst niet voor ogen had, merkte ik tijdens de bachelor dat ik het vak Inleiding Sociaal Recht erg leuk en interessant vond. De docente prof. Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.

Wat me aantrok in Arbeidsrecht was het sociale aspect. Werk is iets waar de meeste mensen het merendeel van hun week doorbrengen. Het is belangrijk dat dat goed zit of dat zij hulp krijgen wanneer het op de werkvloer iets minder gaat...
Je ziet de verschillen tussen kantoren zodat je beter kunt bepalen of er een kantoor is dat bij je past en je ziet het soort problemen waar je in de praktijk mee in aanraking komt. Dit vond ik erg interessant en ook de opdrachten die je hiervoor maakt en cases die je uitspeelt maken het veelzijdig en uitdagend. Dit vak vond ik het leukste van de opleiding, maar ook de andere vakken hadden stuk voor stuk wat te bieden. Europees Arbeidsrecht was interessant omdat het daar echt ging over grote vraagstukken.In het Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar. Het recht is niet te star, het is constant in beweging en het is een heel sociaal gebied. Bovendien is de master heel interactief gemaakt en word je dus echt aan het werk gezet op een goede manier. De docenten zijn stuk voor stuk erg goed. Ze hebben passie voor hun vak en dat brengen ze ook echt over. Er waren ook regelmatig gastdocenten waardoor je steeds een verschillende kijk ervaart op het recht en de praktijk.De stad Groningen was voor mij de reden om de bachelor aan de RUG te doen. Groningen is ‘jong’ waardoor er altijd wat te beleven is en de stad constant in beweging is. Je merkt het idealisme van studenten. Daarnaast is de stad klein genoeg om je hier binnen de kortste keren thuis te voelen!


lees verder ...