Nederlands Recht

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In de master Nederlands recht verdiep je je verder in het burgerlijk recht, ondernemingsrecht, staats- of bestuursrecht, straf(proces)recht of financieel recht.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

Kies voor de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In Nijmegen leer je niet alleen hoe het recht eruitziet, maar ook waarom het er zo uitziet. En of het ook anders zou kunnen. Zo leer je het recht echt doorgronden.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardElsevier beste opleiding
2016

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Staats- en bestuursrecht

De specialisatie Staats- en bestuursrecht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit.

Deze afstudeerrichting bouwt voort op de vakken staatsrecht en bestuursrecht en andere publiekrechtelijke vakken uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De afstudeerrichting kent als verplichte vakken 'Bestuursrecht verdiept' of 'Staatsrecht verdiept'.

Het vak 'Bestuursrecht verdiept' besteedt onder meer aandacht aan de grondslagen van het hedendaagse bestuursrecht, belangrijke ontwikkelingen in het stelsel van administratieve rechtsbescherming en het bestuurlijk schadevergoedingsrecht. Ook klassieke thema's als 'overheids- en privaatrecht', komen uitvoerig aan bod. Uiteraard is er aandacht voor actuele ontwikkelingen die verband houden met de Algemene wet bestuursrecht. Het vak 'Staatsrecht verdiept' besteedt aandacht aan een gevarieerd scala van actuele thema's op de verschillende deelgebieden van het vakgebied. Naast het verplichte deel biedt de specialisatie ruime keuzemogelijkheden.

specialisatie Financieel recht

De specialisatie Financieel recht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De financiële crisis en nasleep daarvan maken het maatschappelijk belang van financieel recht onmiskenbaar. De ontwikkelingen in het financieel recht volgen elkaar in rap tempo op. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar financieel juristen neemt toe. De specialisatie kenmerkt zich door praktijkgerichtheid met een stevige wetenschappelijke basis. De opleiding kent vier verplichte vakken: Financieel recht, Financieel recht verdiept, Aansprakelijkheid in de financiële sector en Economics of Financial Regulation. Dit laatste vak wordt aangeboden in samenwerking met de vaksectie Economie van de Faculteit Managementwetenschappen.

De masteropleiding Nederlands recht is afgestemd op een studieplan van 60 EC. Daarvan is 42 EC voor het volgen van vakken en 18 EC voor het schrijven van een scriptie. Van de 42 EC voor vakken moet je tenminste 28 EC behalen aan vakken uit je specialisatie Financieel recht. Daarbij geldt voor de meeste afstudeerrichtingen dat één of meerdere vakken verplicht zijn. Je hebt een vrije ruimte van 14 EC aan juridische vakken binnen of buiten je afstudeerrichting. Je rondt je opleiding af met een masterscriptie (18 EC) over een zelfgekozen onderwerp.

specialisatie Straf(proces)recht

De specialisatie Strafrecht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit.

Het is een verdieping en verbreding van de straf(proces)rechtelijke kennis die je in de bachelorfase hebt opgedaan. Je verdiept je kennis door:

  • Het nader bestuderen van de fundamenten van het strafrecht
  • Het behandelen van actuele wetgeving en jurisprudentie
  • Het verder kennismaken met het penitentiaire recht

Verder krijg je een introductie in het internationale strafrecht en een kennismaking met enkele hoogspecialistische thema's uit het bijzonder strafrecht, zoals de drugs- en wapenwetgeving. Op een van de laatstgenoemde gebieden of op een onderwerp naar keuze dient nog een verdere verdieping plaats te vinden.

Je verbreedt je kennis door het volgen van de optioneel verplichte niet-juridische vakken forensische psychiatrie, criminologie of penologie. Bij de behandeling van de grote vragen die in het strafrecht aan de orde zijn, wordt de blik scherp gericht op de betekenis van die vragen voor de rechtspraktijk. Met deze specialisatie kun je richten op een baan in de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de advocatuur, politie- en gevangeniswezen of in beleids- en wetgevingsfuncties bij de overheid.

specialisatie Onderneming & Rechtspecialisatie Ondernemingsrecht

De specialisatie Ondernemingsrecht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De inhoud van de specialisatie Ondernemingsrecht is afgestemd rond de vakken De rechtspersoon, De NV en BV en de Stichting, Vereniging en personenvennootschappen. Voor het invullen van je vrije studieruimte is het aan te raden om een van de verplichte keuzevakken te volgen. Als je je masterdiploma hebt behaald, beschik je over een gedegen inzicht in het ondernemingsrecht en ben je in staat om dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende onderdelen daarvan. Dat helpt bij het signaleren en oplossen van problemen die zich in de praktijk voordoen.

De masteropleiding Nederlands recht is afgestemd op een studieplan van 60 EC. Daarvan is 42 EC voor het volgen van vakken en 18 EC voor het schrijven van een scriptie. Van de 42 EC voor vakken moet je tenminste 28 EC behalen aan vakken uit je specialisatie Ondernemingsrecht . Daarbij geldt voor de meeste specialisaties dat één of meerdere vakken verplicht zijn. Je hebt een vrije ruimte van 14 EC aan juridische vakken binnen of buiten je afstudeerrichting. Je rondt je opleiding af met een masterscriptie (18 EC) over een zelfgekozen onderwerp.

specialisatie Burgerlijk recht

De specialisatie Burgerlijk recht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Burgerlijk recht werd lange tijd beschouwd als het middelpunt van het recht. Dat is niet langer de actualiteit. Wel is (en blijft) het burgerlijk recht een belangrijk rechtsgebied. Gedegen kennis van het burgerlijk recht is voor een jurist onontbeerlijk. Het burgerlijk recht regelt hoe burgers - en ook rechtspersonen - zich onderling dienen te gedragen als zij aan het rechtsverkeer deelnemen. In de specialisatie Burgerlijk recht wordt vooral voortgebouwd op de kennis en kunde die je opdeed in de vakken Goederenrecht (BR I) en Verbintenissenrecht (BR II).

De masteropleiding Nederlands recht is afgestemd op een studieplan van 60 EC. Daarvan is 42 EC voor het volgen van vakken en 18 EC voor het schrijven van een scriptie. Van de 42 EC voor vakken moet je tenminste 28 EC behalen aan vakken uit je specialisatie Burgerlijk recht . Daarbij geldt voor de meeste afstudeerrichtingen dat één of meerdere vakken verplicht zijn. Je hebt een vrije ruimte van 14 EC aan juridische vakken binnen of buiten je afstudeerrichting. Je rondt je opleiding af met een masterscriptie (18 EC) over een zelfgekozen onderwerp.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

799 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2019
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
4/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud4.03.9
docenten3.93.9
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.43.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 182 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV