Staats- en bestuursrecht

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit masterprogramma is een brede academische opleiding over het staats- en bestuursrecht met de mogelijkheid extra diep in te gaan op een aantal geselecteerde thema's.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee
In dit masterprogramma is het uitgangspunt de Nederlandse rechtsorde. Die wordt echter ook geplaatst in Europees en internationaal perspectief, waarbij de samenhang tussen nationaal en bovennationaal recht grondig wordt bestudeerd. Het onderwijs in dit programma wordt gegeven door toonaangevende docenten, waarvan een groot aantal ook buiten de universiteit belangrijke taken vervult. Mede hierdoor staat de master Staats- en bestuursrecht in een voortdurende wisselwerking met de praktijk. De hoofdvakken in de master zijn toegespitst op de grote toekomstige uitdagingen van de overheid. In de Capita Selecta modules word je getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Tijdens de practica werk je aan de ontwikkeling en verbetering van essentiële juridische vaardigheden, zoals procederen en adviseren.
Gedurende het programma krijg je opdrachten met een directe link naar de praktijk. Zo ga je gaat aan de slag met het maken van een wet, leer je pleiten voor een oefenrechtbank, zoek je oplossingen voor aan de praktijk ontleende omgevingsrechtelijke casus, of adviseer je een waterbeheerder over problemen waar tegen deze in de dagelijkse praktijk aanloopt.
Staats- en bestuursrecht studeren aan de Universiteit Utrecht

Waarom aan de UU?

Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst -individueel of in groepsverband- een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
 • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en het practicum (samen 30 EC);
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht start in september en duurt één jaar. Het academische jaar bestaat uit:
 • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen, Capita Selecta (bestaande uit verschillende modules) en het practicum (samen 30 EC);
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
periode
1234
Trias politica in een gelaagde rechtsorde
7.5 EC
Wetgeving en begroting (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Duurzaamheid en recht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Minor: majorvak van een ander programma keuzevak
7.5 EC
Onderzoeks- en scriptietraject en Scriptie afstuderen
15 EC
Minor: majorvak van een ander programma keuzevak
7.5 EC
Omgevingsrecht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Burger en overheid
7.5 EC
Uitvoering, toezicht en handhaving (Specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Practicum procederen in het bestuursrecht
5 EC
Practicum waterrecht keuzevak
5 EC
Capita Selectie keuzecursussen keuzevak
10 EC

minors

specialisatie Instrumenten van overheidssturing

Aan bod komen: wetgeving, begroting en uitvoering, maar ook toezicht en handhaving.

Deze specialisatie gaat over juridische aspecten van belangrijke instrumenten die de overheid nodig heeft om publiek beleid te sturen en te handhaven. In het vak 'Wetgeving en begroting' gaat het om het proces van wetgeving, de eisen die aan de inhoud van wetten kunnen worden gesteld en vragen van legaliteit en delegatie van wetgeving. Daarnaast wordt de financiële kant van het overheidsbestuur bestudeerd, met inbegrip van de Europeesrechtelijke eisen die daaraan zijn gesteld. In het vak 'Uitvoering, toezicht en handhaving' komen de belangrijkste uitvoeringsinstrumenten (zoals vergunningen, subsidies, uitkeringen, contracten, publiek-private samenwerking) aan bod en wordt ingegaan op afstemming en coördinatie tussen deze instrumenten. Belangrijk zijn ook de toezichtsinstrumenten, zoals die van de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten en de Zorgautoriteit. Het sluitstuk is het handhavingsrecht, dat gaat over het afdwingen van de naleving van de geldende normen.

specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving

De specialisatie Recht voor een duurzame leefomgeving introduceert je in het omgevingsrecht en het recht dat beoogt de transitie naar een duurzame samenleving te faciliteren.

In de komende decennia moet de maatschappij een transitie maken naar een koolstofarme, circulaire economie met duurzaam waterbeheer en behoud en verbetering van de biodiversiteit. Het recht speelt een belangrijke, maar ook beperkte rol in dit transitieproces. De specialisatie laat zien wat de internationaalrechtelijke kaders zijn en hoe het EU en het nationale recht (zou kunnen) worden ingezet om de afgesproken doelstellingen te verwezenlijken. Het Nederlandse omgevingsrecht speelt daarbij een belangrijke rol. Het omgevingsrecht heeft betrekking op de ordening van ruimtelijk relevante ontwikkelingen, de bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de regulering van activiteiten die daarop een nadelige invloed kunnen hebben. Het specialisatietraject bestaat uit twee vakken, te weten Duurzaamheid en recht en Omgevingsrecht. Naast deze specialisatievakken volg je het Practicum Waterrecht en worden ook Capita Selecta-modules aangeboden met een omgevingsrechtelijk thema, waarmee het programma verder omgevingsrechtelijk kan worden ingekleurd. Het specialisatietraject bouwt voort op de majorvakken en strekt ook tot verdieping van het begrip van het staats- en bestuursrecht.

minor Master-minorJe kan ook kiezen voor een minor. De master-minor is een samengesteld pakket van de twee major-cursussen van één van de volgende masterprogramma's:

European Law
European Criminal Justice
Onderneming en recht
Privaatrecht
Public International Law
Strafrecht.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, zelfstudie, seminar
doelstelling
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist, waarna je uitstekend in staat bent je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst actief een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.
exchange programs
 • meerdere uitwisselingspartners Bilaterale overeenkomsten - USA
  Washington University, St.Louis; American University, Washington D.C.; Temple University, Philadelphia; University of Washington, Seattle
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Zweden
  University of Lund; University of Uppsala
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Frankrijk
  Université Panthéon Assas, Paris II; Université de Nantes; Université de Poitiers; Université de Toulouse I
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Spanje
  Universidad de Girona; Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Groot Brittanie
  University of East London; University of Essex

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

279 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.74.0
inhoud3.63.9
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het masterprogramma Staats- en bestuursrecht bereidt je vooral voor op de juridische beroepspraktijk. Juristen die deze master hebben afgerond komen in allerlei juridische beroepen of beleidsfuncties terecht. Zij werken bijvoorbeeld bij ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen of de Autoriteit Consument en Markt. Ook komen zij terecht in de advocatuur, de rechterlijke macht, bij adviesbureaus, organisaties in het bedrijfsleven en in de politiek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je wordt breed opgeleid, waardoor je je snel kunt inwerken op elk werkterrein. Veel afgestudeerden komen terecht in de 'togaberoepen' (advocaat, rechter, officier van justitie) of in functies bij de overheid (wetgevingsjurist of beleidsjurist), non-profitorganisaties of het bedrijfsleven (bedrijfsjurist). Omdat je tijdens de opleiding veel analytische en schrijfvaardigheden ontwikkelt, ben je ook inzetbaar in bredere academische functies.
Een klein percentage afgestudeerden gaat na de masterfase promoveren of nog een andere opleiding doen. Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie heeft goede banden met de beroepspraktijk.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

academische carrière

Eén van de mogelijkheden na je afstuderen is om te promoveren. Een promotietraject kan worden gestart bij de Universiteit Utrecht of bij een andere universiteit in Nederland. Promovendi voeren gedurende een periode van vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Hierna volgt een promotieplechtigheid waarin het proefschrift verdedigd wordt. Gebeurt dit met succes dan krijgt de promovendus of promovenda de titel 'doctor'.

overheidsjurist bij een ministerie of een andere overheid

Je draagt samen met collega's bij aan de oplossing van maatschappelijke problemen of zorgt ervoor dat deze problemen worden voorkomen of verergeren. Dit alles binnen de gegeven kaders van de rechtsstaat. Als je kiest voor het vak van overheidsjurist werk je aan zaken die maatschappelijk relevant zijn. Overheidsjuristen maken besluiten, adviseren collega's en de bestuurlijke en politieke leiding, vertegenwoordigen de Staat in procedures, maken regelingen en beleidsregels, beslissingen op bezwaar en verweerschriften, behandelen klachten en verzoeken van burgers, bedrijven en organisaties. De taken verschillen per werkplek. Elk juridisch product moet de zwaarste toets kunnen doorstaan en elk advies moet niet alleen juridisch 'kloppen', maar ook bruikbaar en begrijpelijk zijn. Overheidsjuristen werken in een dynamische omgeving, op het snijvlak van recht, politiek en bestuur.

togaberoepen
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studiepunt rechten
E: studiepunt.rechten@uu.nl
T: 030 -253 7004
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite