Ondernemingsrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleidingopen_in_newwebsite

locatie, Groningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

De master Ondernemingsrecht is één van de zes specialisaties die binnen de master Nederlands Recht valt. Met deze master word je juridisch specialist in het ondernemingsrecht, waarmee je aan de slag kan in onder andere de advocatuur en in het bedrijfsleven. Doordat je jezelf niet tot één vakgebied beperkt, is de master Ondernemingsrecht tijdens de studie én in het werkveld interessant en waardevol!

Als juridisch specialist in het ondernemingsrecht adviseer je bedrijven over bijvoorbeeld geschillen tussen aandeelhouders onderling of met bestuurders, fusies, reorganisaties en het opstellen en/of naleven van contracten. Dat kan zowel vanuit de advocatuur als binnen het bedrijfsleven. De specialisatie Ondernemingsrecht geeft jou een zo volledig mogelijk inzicht in het juridisch opereren en functioneren van ondernemingen in de (inter)nationale praktijk. Ook als je een carrière in het internationale bedrijfsleven wilt, is de master Ondernemingsrecht geschikt voor jou.

Tijdens de studie volg je een zelfgekozen seminaar in het Nederlands recht en kies je voor het Recht in Praktijk-onderdeel een vak uit dat jou leuk lijkt. Hierdoor kun je een bepaald accent leggen en je nader profileren op een terrein dat jouw interesse heeft.

Waarom aan de RUG?

De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis. Dit komt doordat ook vakken als Insolventierecht, Commerciële Contracten c.s., Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een specifieke combinatie van vakken kun je je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Tijdens blok 1 volg je het vak Ondernemingsrecht 1. Je verwerft een diepgaande kennis van de wijze waarop vennootschappen tot besluitvorming komen en hoe ze worden vertegenwoordigd in transacties met derden. Er is ruime aandacht voor ondernemingsrechtelijke geschillen, zoals bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures. Ten slotte krijg je inzicht in de betekenis van regelgeving en jurisprudentie op EU-niveau voor het nationale ondernemingsrecht en volg je het vak Arbeidsovereenkomstenrecht.
In blok 2 staan de vakken Insolventierecht en Commerciële Contracten c.s. centraal. Het vak Insolventierecht geeft inzicht in de verschillende insolventieprocedures die in de Faillissementswet zijn geregeld: de schuldsanering voor natuurlijke personen, de faillissementsprocedure en de surseance van betaling. Je krijgt een gastcollege over een actueel thema van een docent die werkzaam is in de faillissementspraktijk. In het vak Commerciële Contracten c.s. leer je welke uitgangspunten voorop staan als ondernemers met elkaar contracteren en krijg je inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk. Je bent vrij in je keuze voor een seminaar Nederlands Recht dat je wilt volgen (blokken 1 en 2). Zo kun je o.a. kiezen voor het Seminaar Ondernemingsrecht, het Seminaar Corporate Litigation of het Seminaar Onderneming en Arbeid.

In blok 3 ligt de focus op het vak Mededingingsrecht. Het mededingingsrecht bevat belangrijke (gedrags)regels voor ondernemingen en overheden. Het doel ervan is het verzekeren van eerlijke concurrentie. In blok 4 is Ondernemingsrecht 2 het belangrijkste vak. Je krijgt inzicht in de werking van een aantal regelingen op het terrein van het vennootschapsrecht, financieel recht en jaarrekeningenrecht die als doel hebben om een evenwicht te creëren tussen de belangen van o.a. aandeelhouders, bestuurders, werknemers en schuldeisers. In de blokken 3 en 4 staat ook het vak Recht in Praktijk op het programma. Je kunt o.a. kiezen voor de Masterclass Ondernemingsrecht, de Masterclass Insolventierecht of de Masterclass Octrooirecht. Tijdens deze Masterclasses doe je op locatie (in de regio en de Randstad) praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de praktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie (blokken 3 en 4).

De eenjarige master Ondernemingsrecht is 1 van de 6 specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Door de vakken Ondernemingsrecht 1 en 2 krijg je een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk. Het vak Commerciële Contracten c.s. geeft verdiept inzicht in de theorie en praktijk van enkele commerciële contracten die veel voorkomen in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk.
periode
1234
Seminaar Nederlands recht
6 EC
Arbeidsovereenkomstenrecht
6 EC
Ondernemingsrecht 1
6 EC
Commerciële contracten
6 EC
Insolventierecht
6 EC
Masterscriptie
12 EC
Recht in Praktijk
6 EC
Mededingingsrecht
6 EC
Ondernemingsrecht 2
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, seminar, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
Tijdens de master Ondernemingsrecht krijg je door de vakken Ondernemingsrecht 1 en Ondernemingsrecht 2 een breed en verdiept inzicht in het juridisch opereren en functioneren van
BV's en (beurs-)NV's in de (inter)nationale praktijk. Door het volgen van de verplichte vakken Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht krijg je bovendien voldoende inzicht in belangrijke deelgebieden voor herstructureringen, reorganisaties en overnames.
Je kunt een seminaar Nederlands Recht en een vak Recht in Praktijk zelf kiezen. Hierdoor kan je een bepaald accent leggen en kun je je nader profileren op een terrein dat jouw bijzondere interesse heeft, bijvoorbeeld het ondernemingsrecht, het insolventierecht of het intellectueel eigendomsrecht.

studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 februari 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11500

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 11500

De stad

studievereniging

SGOR Studentengenootschap voor Onderneming en Recht
Het SGOR is een juridische vereniging verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Bij het S.G.O.R. wordt studenten de mogelijkheid geboden om buiten de universiteit om actief met hun studie aan de slag te gaan. Het S.G.O.R. begint waar de colleges eindigen. De activiteiten die het S.G.O.R. jaarlijks organiseert zijn er namelijk allemaal op gericht om de leden verdieping te bieden ten aanzien van de stof die op de colleges gedoceerd wordt. Deze verdieping wordt gecreëerd in een ontspannen en vrijblijvende sfeer, waar veel ruimte is voor gezelligheid en vriendschappen. Daarnaast heeft het S.G.O.R. als doel het tot stand brengen, bevorderen en onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en de advocatuur.

aan het woord: studenten en docenten

Christiaan Tamse
De master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen.

Voordat ik ben begonnen aan de master Ondernemingsrecht, heb ik de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de RUG. In mijn tweede jaar heb ik gekozen voor de afstudeerrichting IT-recht. Ik heb erg getwijfeld tussen rechten en bedrijfskunde toen ik voor mijn studiekeuze stond. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor rechten. Een goede onderbouwing kan ik hier niet echt voor geven, het was voornamelijk een 'gevoelskwestie'.

Zoals gezegd twijfelde ik tussen rechten of een bedrijfskundige studie. Mijn interesse heeft namelijk naast het recht, ook altijd in het bedrijfsleven gelegen...
Daarnaast heb ik mezelf de vraag gesteld, voor wat voor cliënten wil ik later werken? Voor ondernemingen of juist meer voor natuurlijke personen? Door de verscheidene masterclasses die de RUG organiseert ben ik in aanraking gekomen met de praktijk. Door de masterclass Ondernemingsrecht te volgen, krijg je als student de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan zes verschillende kantoren (vijf advocaten kantoren en één bedrijf). Bij elk bezoek moest er een (fictieve) casus worden voorbereid welke besproken werd tijdens deze bijeenkomsten.Ik raad deze master aan omdat je als student naar eigen zeggen een goed beeld krijgt van het ondernemingsrecht. Meerdere aspecten komen namelijk naar voren, zoals Corporate Litigation, M&A en bijvoorbeeld het mededingingsrecht.Helaas vinden er maar weinig werkcolleges plaats (alleen het vak Mededingingsrecht heeft werkcolleges), waar ik toch heb gemerkt dit te missen. Dit biedt namelijk een goede mogelijkheid om echt met de mede-student, onder begeleiding van een docent, de discussiëren over de materie.De master Ondernemingsrecht heeft een erg betrokken vakgroep die inhoudelijk goede colleges geeft en altijd openstaat om de student verder te helpen. Zowel via de mail als een fysiek bezoek om een vraag te stellen is allemaal mogelijk. Zeer plezierig is tevens het feit dat de docenten ook erg vriendelijk zijn en ik persoonlijk heb gemerkt dat ze de student echt verder willen helpen en ook echt meedenken bij vragen.Naast mijn studie ben ik actief bij studievereniging Het S.G.O.R. De vereniging houdt zich bezig met het Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht en IE-recht. Dit jaar vervul ik met veel plezier de functie van Voorzitter. Naast mijn bestuursfunctie ben ik ook student-lid van de Opleidingscommissie Rechtsgeleerdheid, hier ben ik met de andere commissieleden verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg van de opleiding Ba Rechtsgeleerdheid en Ma Nederlands recht. Tevens ben ik student-lid van de Commissie Onderwijs Innovatie.


lees verder ...
Jordy Hurenkamp
afgestudeerd in 2014 werkzaam als Rechter bij Rechtbank Midden-Nederland
Een goede basis in het recht is ontzettend belangrijk

Als rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, en voorheen als advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en aansprakelijkheidsrecht, merk(te) ik dat ik een goede basis in het recht heb gelegd met het volgen van de bachelor Rechtsgeleerdheid en master Nederlands recht (Ondernemingsrecht en Privaatrecht) aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het niveau ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen erg hoog en daar heb ik nu in de praktijk veel profijt van. Zo is het vakkenpakket breder dan bij andere universiteiten, waardoor je gemakkelijker een overkoepelende blik hebt in dossiers...
Door mijn deelname aan de Togamaster kon ik mijn kennis direct in de praktijk brengen tijdens diverse stages binnen de togaberoepen en kon ik mij alvast oriënteren welke mogelijkheden er zijn binnen het juridische werkveld. Ik adviseer studenten dan ook om binnen het gekozen rechtsgebied van de master veel praktijkervaring op te doen en er zo achter te komen welk beroep het beste bij jou past.

Mijn werk als advocaat ging verder dan alleen het juridische aspect. Ik dacht strategisch mee met de ondernemer over juridische oplossingen. Dat was uitdagend en bood veel afwisseling in mijn dagelijkse werk. Niet alleen was iedere zaak juridisch gezien anders, maar ook iedere ondernemer en zijn of haar bedrijfsvoering. Daarbij had je de gelegenheid om je in iedere zaak vast te bijten en de juridische vraagstukken uit te diepen. De financiële belangen en de aanwezige middelen zijn vaak groter, waardoor er meer mogelijk is. Die inhoudelijke verdieping biedt veel uitdaging, in combinatie met het meedenken met de ondernemer. Dat maakte het werk erg interessant.Na 6,5 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de rechterlijke macht. Ik zocht meer afwisseling en maatschappelijke impact in mijn werk. Door mijn studie en mijn ervaring als advocaat binnen het civiele recht, verliep de overgang naar de teams handel en kanton bij de rechtbank vlekkeloos. De rol van rechter is een die mij nog beter past. Je bent veel met mensen in gesprek op zitting en na jarenlang bepleit te hebben welke beslissing de juiste is, mag ik die beslissing nu zelf nemen. Dat doe ik met veel plezier en mede dankzij mijn studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.Jordy Hurenkamp is rechter bij de rechtbank Midden-Nederland, team Handel, locatie Utrecht.


lees verder ...
Hylda Boschma
Docent Hylda Boschma: van belang voor economie en maatschappij

Als hoogleraar Ondernemingsrecht ben ik nauw betrokken bij het onderwijs. Ik geef hoorcolleges, verzorg het praktische vak 'Seminaar Ondernemingsrecht', neem examens af en begeleid studenten bij het schrijven van hun scriptie.Ten tweede is het onderzoek van groot belang. Ik volg nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van het ondernemingsrecht op de voet. Samen met mijn Groningse collega's verricht ik hiernaar onderzoek en publiceer daarover.
Het goed functioneren van ondernemingen is van groot belang voor het economische en maatschappelijke leven...
Tussen dat faciliteren van ondernemers en waarborgen van verschillende deelbelangen (bijv. van aandeelhouders, werknemers, klanten) moet steeds een balans worden gevonden. De vraag hoe de wetgever en rechters hier mee omgaan is erg interessant.
De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Ook kunnen studenten, door een bepaalde combinatie van vakken, zelf een bepaald accent leggen en zich nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.Veel van de betrokken docenten hebben praktijkervaring en beschikken over een ruim netwerk. Zelf heb ik ruim 6 jaar gewerkt bij een advocaten- en notarissenkantoor. Onze specialisatie staat zeer goed aangeschreven bij zowel het regionale bedrijfsleven en advocatenkantoren als kantoren in het Westen van het land.
Als je een carrière ambieert in het bedrijfsleven of vanuit de advocatuur het bedrijfsleven wilt bijstaan met juridisch advies, dan is Ondernemingsrecht een hele goede keuze.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
11/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De masterspecialisatie Ondernemingsrecht geeft, samen met de bachelor Rechtsgeleerdheid, toegang tot de togaberoepen in de rechterlijke macht en in de advocatuur (met name de commerciële, zakelijke praktijk). Maar dat niet alleen: de master is ook een uitstekende voorbereiding op juridische functies bij bedrijven, financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars), maatschappelijke instellingen (zoals de zorg) en overheden.

Potentiële werkgevers in de advocatuur waar je aan kunt denken zijn grote kantoren als Allen & Overy, Clifford Chance, De Brauw, Houthoff, NautaDutilh, Stibbe en Trenité Van Doorne, maar ook regionale kantoren zoals Dorhout, Hoving, Plas Bossinade, Trip en Yspeert.Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Uit alumni-onderzoek blijkt dat studenten die de masterspecialisatie Ondernemingsrecht hebben afgerond, voor een groot deel werkzaam zijn in de advocatuur. Ook werken veel afgestudeerden bij de overheid, de rechtsbijstand en in het bedrijfsleven. Wat betreft de regio loopt het werkveld uiteen: de kleine meerderheid werkt in de Randstad, maar een groot deel werkt ook in het noorden van het land.

Potentiële beroepen

advocaat
bedrijfsjurist
rijkstrainee
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite