Arbeidsrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Het nieuwe ontslagrecht, (te?) goedkope Oost-Europese chauffeurs, werknemers die staken en de opkomst van de zzp'er. Als arbeidsrechtsspecialist krijg je hiermee te maken.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

De beroepsbevolking bestaat uit negen miljoen personen, waarvan de meesten werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Miljoenen Nederlanders hebben dus dagelijks te maken met arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Als zij hun baan verliezen, zijn zij aangewezen op een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Ook wordt er steeds vaker 'over de grens' gewerkt. Het arbeidsrecht wordt dan ook steeds internationaler.

In deze master verdiep je je in al deze (en nog veel meer) aspecten van het arbeidsrecht. Je wordt opgeleid tot arbeidsrechtspecialist en volgt vakken als Arbeidsovereenkomstenrecht, Collectief Arbeidsrecht, Europees Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht en Ondernemingsrecht. Je komt op verschillende manieren in aanraking met de praktijk. Bijvoorbeeld via onze gastdocenten die in veel vakken worden ingeschakeld, maar vooral tijdens de Masterclass Procederen in arbeidszaken. Deze Masterclass organiseren wij in samenwerking met o.a. advocatenkantoren (in de regio én de Randstad) en de rechterlijke macht. De bijeenkomsten vinden op locatie plaats.

Arbeidsrecht is een veel gevraagd specialisme waarmee je terecht kunt in bijvoorbeeld de advocatuur, het bedrijfsleven, bij vakbonden, werkgeversorganisaties en de overheid.

Waarom aan de RUG?

De Groningse specialisatie arbeidsrecht leidt jou op tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist. Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom is er ook voor dit laatste rechtsgebied de nodige aandacht in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid.
Met slechts drie extra vakken kun je beide specialisaties op je bul 'bijschrijven'. Een uitstekende combinatie voor de praktijk!
Uniek aan onze masterspecialisatie is de 'Masterclass Procederen in arbeidszaken' waarin je kennismaakt met de arbeidsrechtelijke procespraktijk. Tijdens deze masterclass woon je zittingen bij en krijg je op locatie les van bijvoorbeeld advocaten. Ook stel je aan de hand van een concreet dossier processtukken op, neem je een getuigenverhoor af, etc.
In veel vakken worden colleges door gastdocenten uit de praktijk gedoceerd. Ook daaruit blijkt de relatie met de praktijk. Kenmerkend voor deze master is ten slotte de aandacht voor de Europese en internationale dimensies van het arbeidsrecht.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De masterspecialisatie trapt af met de vakken Arbeidsovereenkomstenrecht (AOR) en Ondernemingsrecht 1. In het vak AOR staan de belangrijkste leerstukken uit het individuele arbeidsrecht centraal (bv kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, gelijke behandeling, zieke werknemer, wijziging van arbeidsvoorwaarden, zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever, ontslag en overgang van onderneming). Vrijwel wekelijks wordt geoefend met het oplossen van een complex arbeidsrechtelijk vraagstuk.
In blok 2 staan het Europese arbeidsrecht (EAR) en het socialezekerheidsrecht in de spotlights. Bij EAR gaat het, naast onderwerpen als sociale grondrechten en flexibele arbeid, om grensoverschrijdende arbeid en de doorwerking van het Europese arbeidsrecht in het nationale rechtssysteem. Je bent vrij in je keuze voor een Seminaar Nederlands Recht. Het Seminaar Onderneming en Arbeid (loopt in blok 1) is bij uitstek geschikt voor juristen die in de gecombineerde arbeids- en ondernemingspraktijk werkzaam willen zijn (en waarschijnlijk dus voor jou!). Onderwerpen die aan de orde (kunnen) komen zijn medezeggenschap en rechtspositie van werknemers bij een reorganisatie of bij een doorstart na faillissement van de werkgever. In blok 3 volg je het vak Collectief arbeidsrecht waarin je wordt ingewijd in de wondere wereld van het cao- en stakingsrecht. Daarnaast kun je ofwel het vak Masterclass Procederen in Arbeidszaken ofwel het vak International Labour Law kiezen. Tijdens de Masterclass doe je op locatie (in de regio en de Randstad) in de togapraktijk praktische vaardigheden op die belangrijk zijn in de arbeidsrechtelijke procespraktijk. De masterspecialisatie sluit af met een scriptie.

Binnen de eenjarige masterspecialisatie arbeidsrecht is aandacht voor de belangrijkste leerstukken uit het Nederlandse individuele arbeidsrecht, collectieve arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, én voor het Europese arbeidsrecht. In de verschillende vakken worden er waar mogelijk dwarsverbanden tussen deze verschillende onderdelen van het arbeidsrecht gelegd.
periode
1234
Arbeidsovereenkomstenrecht
6 EC
Ondernemingsrecht 1
6 EC
Seminaar Nederlands recht
6 EC
Europees arbeidsrecht
6 EC
Sociale zekerheidsrecht
6 EC
Collectief arbeidsrecht
6 EC
Masterclass Procederen in Arbeidszaken
6 EC
Scriptie afstuderen
12 EC
International Labour Law (naam wordt nog aangepast)
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, seminar, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
Het doel van de masterspecialisatie arbeidsrecht is om jou op te leiden tot deskundige op het gebied van het arbeidsrecht met ruime theoretische én praktische bagage. Je hebt diepgaande en gespecialiseerde kennis van het Nederlandse arbeidsrecht en je beheerst de belangrijkste onderdelen van het Europese arbeidsrecht. Daarnaast heb je ook al de nodige praktijkvaardigheden opgedaan, via met name de Masterclass Procederen in Arbeidszaken.
Met de kennis en vaardigheden die jij na het volgen van deze opleiding in huis hebt, ben je klaar voor een baan in de praktijk (advocatuur, rechterlijke macht, werknemers- en werkgeversorganisaties), in het bedrijfsleven, de overheid of de wetenschap.

studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je natuurlijk ook een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
honours-/excellence program Honours programma voor masterstudenten

Het master Honours programma is speciaal ontwikkeld voor studenten die meer uit hun studietijd willen halen.

Het is een extra programma van 15 ECTS dat je naast je reguliere masteropleiding volgt. Het eenjarige programma heeft een interdisciplinair karakter, waarin je kennis gaat maken met diverse aspecten van leiderschap.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2021

collegegeld nog niet bekend

1 september 2021

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

458 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Linton Posthumus
In 2012 ben ik begonnen met de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid aan de RUG. Mijn doel was om in de sportwereld als advocaat, jurist of spelersmakelaar aan de slag te gaan. Daarbij is een solide juridische basis onmisbaar.

Vanaf het moment dat ik Rechtsgeleerdheid ging studeren deed ik dat met de insteek dat ik me in arbeidsrecht wilde specialiseren. Dit omdat het rechtsgebied aansloot bij wat ik wilde gaan doen. Daarnaast staat het arbeidsrecht dichtbij het dagelijks leven van iedereen, met als gevolg dat bijna iedereen er mee in aanraking komt.Het is een redelijk overzichtelijk rechtsgebied wat tot gevolg heeft dat de specialisatie ook op een overzichtelijke wijze aan de student gepresenteerd kan worden. Het leukste onderdeel vond ik de masterclass procederen in arbeidszaken...
Doordat je tijdens de masterclass meermaals verzoekschriften, pleitnota's en
beschikkingen schrijft, heb je wel een ''voorsprong'' als je aan een eventuele stage begint. Daarnaast krijg je tijdens de masterclass feedback van verschillende advocaten, breng je een bezoek aan verschillende kantoren en woon je arbeidsrechtzaken bij.De docenten zijn kundig en zeer betrokken bij de studenten. Zo ben ik met hulp van mevrouw Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht) aan mijn stage bij Lexence gekomen. Inmiddels ben ik al een tijdje vanuit mijn eigen onderneming LJ Sports & Employment actief als zaakwaarnemer in de voetballerij. Voorts ben ik als juridisch coördinator betrokken bij het steunpunt bemiddelingskosten Groningen.

Ik heb 5 jaar in Groningen mogen wonen en heb er een hele leuke tijd gehad. Ik kan het iedereen dan ook aanraden om er gaan te studeren. Groningen wordt niet voor niks de studentenstad van Nederland genoemd!


lees verder ...
Elske Dogger
Student Elske: “In Arbeidsrecht komt het beste van alle rechtsgebieden bij elkaar”. Hoewel ik de specialisatie Arbeidsrecht eerst niet voor ogen had, merkte ik tijdens de bachelor dat ik het vak Inleiding Sociaal Recht erg leuk en interessant vond.

De docente Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.
Matthys Mollema
'Een bijbaan of een 'grotemensenbaan', iedereen heeft met het arbeidsrecht te maken'

Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen. Mijn keuze is gevallen op de masterspecialisatie Arbeidsrecht, omdat ik het vak Inleiding Sociaalrecht uit de bachelor erg interessant vond...
Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan. Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.


lees verder ...
Barbara van der Veen
Alumnus Barbara: “De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht”

Tijdens mijn bachelor Rechtsgeleerdheid ontdekte ik dat het recht voor mij extra gaat leven als het betrekking heeft op mensen. Het arbeidsrecht sluit daar goed bij aan, want of je nou aan de kant van de werkgever of werknemer staat, het gaat altijd over mensen.Daarnaast sprak mij aan dat het arbeidsrecht over het algemeen redelijk concreet is waardoor je er goed een voorstelling bij kan maken. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer van zijn werkgever heeft gestolen...
Denk bijvoorbeeld aan recente zaken rondom Deliveroo. Zijn bezorgers nou werknemers of niet? Dit is een mooi voorbeeld van hoe het arbeidsrecht probeert aan te sluiten bij maatschappelijke en technologische veranderingen die zorgen van nieuwe vormen van arbeid.Na mijn afstuderen in 2018 wist ik goed wat ik wilde en kon ik vrij makkelijk een baan vinden. Het heeft me geholpen dat ik al vroeg tijdens mijn studie ben begonnen met bedenken wat ik wil door het doen van studie-gerelateerd werk, verschillende commissies en het lopen van stages.Ik heb veel profijt van mijn opleiding Rechtsgeleerdheid. Ik merk tijdens de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten dat ik veel onderwerpen goed beheers. In de dagelijkse praktijk denk ik vaak terug aan de vakken die ik heb gevolgd tijdens de specialisatie Arbeidsrecht. Ik kan de colleges van hoogleraar Saskia Peters bijna dromen.De specialisatie Arbeidsrecht is boeiend en praktijkgericht. In korte tijd leer je over alle aspecten van het arbeidsrecht en kun je hier een kritische mening over vormen. Tijdens de specialisatie volg je colleges van betrokken docenten en hoogleraren die casussen rechtstreeks uit het nieuws betrekken. Als je het leuk vindt om veel te leren over een rechtsgebied dat gaat over mensen en constant in beweging is, raad ik je de specialisatie Arbeidsrecht zeker aan.Je kan om talloze redenen voor de studie Rechtsgeleerdheid kiezen. Ik denk dat het vooral van belang is dat het aansluit bij je interesses: vind je het leuk om te weten wat er speelt in het nieuws? Houd je ervan om zaken tot op de bodem uit te zoeken? Ben je nieuwsgierig? Vind je lezen en stukken schrijven leuk? En wil je graag van alles leren over hoe Nederland functioneert en waarom bepaalde wetten en regels bestaan? Dan is de studie Rechtsgeleerdheid misschien wat voor jou.Om een goede studiekeuze te kunnen maken, raad ik je aan om mee te lopen met een student die al rechten studeert of mee te doen aan Een dag Rechten aan de RUG.Mijn carrièretip is om tijdens je studie af en toe te evalueren waar je staat en wat je doel is. Voor bijvoorbeeld een carrière in de advocatuur (zeker bij de wat grotere kantoren) is het namelijk van belang dat je naast het hebben behaald van goede studieresultaten, je ook op andere vlakken hebt ontwikkeld. Verder raad ik je aan om ook vooral een leuke studententijd te hebben. Als je in Groningen gaat studeren, lukt dat zeker.


lees verder ...
Gerdien Oldenhuis
College-onderwerpen keren regelmatig terug in de actualiteit. Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer, waarbij die laatste van oudsher wordt gezien als de zwakkere partij die meer bescherming nodig heeft.

Het is een rechtsgebied waar veel mensen in onze maatschappij mee te maken hebben en waarin altijd ontwikkelingen zijn.In Groningen is de specialisatie arbeidsrecht zowel breed als verdiepend. Zo komen het Europese en internationale arbeidsrecht aan bod en wordt er onderwezen in het ondernemingsrecht en sociaalzekerheidsrecht. De specialisatie heeft een dynamisch en interactief karakter. In de masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’ bijvoorbeeld stellen studenten zelf processtukken op en pleiten zij om te ervaren hoe een procedure in de praktijk verloopt...
Het is een verdiepende academische studie waarin je je bezig houdt met fundamentele rechtsvragen. Met een master arbeidsrecht op zak kun je terecht in veel verschillende functies.Het leuke aan mijn functie vind ik de interactie met de studenten. Onderwerpen uit de colleges keren met regelmaat terug in de actualiteit, dit maakt het levendig.Gerdien Oldenhuis is docent arbeidsrecht en onderzoeker bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid.


lees verder ...
Saskia Peters
Grote belangstelling voor nieuwe masterspecialisatie: Uit het jaaroverzicht 2016 van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, een terugblik op het eerste jaar Arbeidsrecht: 'Met een groep van zo'n 35 enthousiaste studenten is het collegejaar 2015/2016 volledig na

Studenten zijn zeer te spreken over de master en over het arbeidsrecht als vakgebied. Een aantal studenten heeft stage gelopen bij onze gastdocenten uit de praktijk en een aantal mocht vervolgens hun scriptie schrijven op het betreffende advocatenkantoor in Amsterdam'.‘Met name de advocatuur heeft interesse getoond in de masterspecialisatie. Men treedt bijvoorbeeld graag op als gastdocent en wil graag meewerken aan de Masterclass ‘Procederen in arbeidszaken’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onze eerste lichting alumni goed aan het werk is gekomen...
De roep om een échte hervorming van de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht klinkt steeds luider. Die hervorming is mijns inziens de grootste uitdaging voor het arbeidsrecht de komende jaren. Daar bereiden wij onze studenten op voor.‘


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Arbeidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Arbeidsrecht is een van de meest gevraagde specialismen. Als afgestudeerde kun je terecht in de advocatuur en bij andere rechtshulpverleners, het bedrijfsleven (veel grotere ondernemingen hebben eigen arbeidsrechtjuristen in dienst), vakbonden en werkgeversorganisaties, bij de overheid (ministerie, UWV), de rechterlijke macht en de wetenschap.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het mooie van arbeidsrecht is dat er ook veel werk is als het economisch tegenzit. Juist dan moet er worden gereorganiseerd, moeten collectieve ontslagen worden begeleid, sociale plannen opgesteld, en willen werkgevers hun arbeidsvoorwaardenpakket versoberen. Vandaar dat in de advocatuur al jaren veel werk is voor arbeidsrechtjuristen.

Meer informatieaansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGTogamaster dual+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

advocaat
arbeidsrechtjurist
bedrijfsjurist
juridisch adviseur
onderzoeker
bron: StudieData

Contact

Prof. Mr. Saskia Peters

Hoogleraar arbeidsrecht

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite