Privaatrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Privaatrecht geeft jou toegang tot de (internationale) advocatuur, rechterlijke macht, het (internationale) bedrijfsleven én de overheid. Je baankansen zijn uitstekend.

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

Deze master biedt zowel een verdieping in de privaatrechtelijke vakken (bekend uit de bachelor), als verbreding met nieuwe vakken. Zo kom je tijdens het vak Bijzondere Contracten in aanraking met (praktijk)onderwerpen als de overeenkomst van opdracht, agentuur en de vaststellingsovereenkomst. Het vak Goederenrecht gaat o.a. in op beperkte rechten zoals pand en erfpacht.

Afhankelijk van je profielkeuze verdiep je je in nieuwe vakken als Internationaal Privaatrecht, Ondernemingsrecht of Personen- en Familierecht. Daarnaast is er aandacht voor de internationale (EU-) achtergrond van bepaalde regels. Je kunt dus veel verschillende kanten op binnen deze opleiding.

Niet alleen je kennis en je begrip van het materiële privaatrecht worden groter in deze master. Het gaat ook om de vraag 'hoe bewijs ik mijn gelijk (bewijsrecht) en hoe haal ik mijn recht (beslagrecht)'. Want ook wie niet zelf procedeert, moet weten 'hoe de hazen lopen'.

Na het afronden van deze master weet je te werken met regels en belangenafwegingen in een dynamisch rechtsgebied dat nauw aansluit bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En daar heb je veel aan, ongeacht welke (juridische) kant je later opgaat!

Waarom aan de RUG?

De master Privaatrecht is een bewust breed opgezette master die inspeelt op de vraag vanuit de praktijk naar breed opgeleide juristen die flexibel kunnen worden ingezet. Met deze master vergroot je dan ook je kansen op de arbeidsmarkt. Daar waar specifieke masters toegang bieden tot specifieke functies, staat er met deze master een breed scala aan mogelijkheden voor de deur. Een uitstekende basis dus om in de praktijk te onderzoeken welke verdere sub specialismen jou het meeste aanspreken.
Door de inzet van (gast)docenten uit zowel wetenschap als praktijk en zowel uit de Randstad als uit de regio, maak je tijdens de master op verschillende manieren kennis met de praktijk.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Je hebt de keuze uit drie profielen: Commerciële procespraktijk, Vastgoed of Personen- en familierecht.
De master Privaatrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht. Naast een aantal verplichte vakken kun je zelf, door middel van een aantal keuzevakken in blok 1 en 3, een accent leggen op een van de volgende drie profielen: Commerciële procespraktijk, Vastgoed of Personen- en familierecht.
periode
1234
Recht in Praktijk
Seminaar Nederlands Recht
6 EC
Bijzondere Overeenkomsten
6 EC
Jeugdrecht keuzevak
6 EC
Omgevingsrecht keuzevak
6 EC
Ondernemingsrecht 1 keuzevak
6 EC
Goederenrecht C.S.
6 EC
Internationaal Privaatrecht
6 EC
Learning Communities keuzevak
Masterscriptie afstuderen
12 EC
Huurrecht keuzevak
6 EC
Personen- en Familierecht keuzevak
6 EC
Personenschade: Theorie & Praktijk keuzevak
6 EC
Civiele Rechtspleging
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet33% zelfstudie
33% theorie
33% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksvoorstel, seminar, werkgroep, zelfstudie
onderwijsvormen
Schrijfopdrachten en presentaties vinden plaats binnen het seminaar. Het seminaar bestaat uit een verdieping en het oefenen van vaardigheden. Een deelgebied van het privaatrecht wordt grondig bestudeerd aan de hand van verschillende onderwerpen. Het is een intensievere werkvorm die over twee blokken loopt. Er zijn verschillende kleine of één grote opdracht en een referaat/mondelinge presentatie.
Er is aandacht voor het ontwikkelen van mondelinge vaardigheden, debatvaardigheden, presentatievaardigheden en het leiden van een discussie. Het seminaar betreft een interactieve werkvorm. De hoor- en werkcolleges vinden in de master plaats in kleinere groepen waardoor ook hier een interactieve werkvorm ontstaat.

studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kun je een gesprek aanvragen met de studieadviseur. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
studielast
Het aantal lesuren + zelfstudie komt uit op 40 uur per week. Het aantal lesuren is variabel en zal gemiddeld op ongeveer 8 uur per week uitkomen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2022

collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

458 studenten volgen deze opleiding
66% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Civielrechterlijke Vereniging Gerhardus Diephuis
Civielrechtelijke vereniging Diephuis is een studievereniging in Groningen die zich in de eerste plaats richt op privaatrecht-studenten, maar haar deuren open heeft staan voor iedere rechten student.
Voor de student die zich oriënteert op het privaatrecht worden gedurende het gehele collegejaar verscheidene activiteiten georganiseerd. Ieder jaar zet een groep enthousiaste actieve leden zich ervoor in om deze tot een groot succes te maken.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

studenten
Alumnus Alain Ancery: “Nieuwe perspectieven op alledaagse onderwerpen”

In 2002 ben ik begonnen met mijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al in het eerste semester wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ik werd gegrepen door alle maatschappelijke vraagstukken die in de afzonderlijke vakken aan de orde kwamen. De studie bood mij nieuwe perspectieven op eigenlijk alledaagse onderwerpen.

Hoewel ik zonder meer alle vakken interessant vond, werd ik het meest vrolijk van de privaatrechtelijke vakken. Daarin zit naar mijn mening de meeste uitdaging...

Vanwege mijn voorliefde voor het privaatrecht ben ik uiteindelijk ook in die richting afgestudeerd. Daarnaast vind ik het doen van juridisch onderzoek heel boeiend. Om die reden heb ik ook de Onderzoeksmaster Functionaliteit van het recht (nu: Rechtswetenschappelijk onderzoek) gevolgd.
Na mijn studie ben ik bij de vakgroep Privaatrecht en Notarieel recht van de Rijksuniversiteit Groningen in dienst getreden. Ik heb daar in ruim vier jaar veel privaatrechtelijk onderwijs mogen geven en een proefschrift geschreven over de Ambtshalve toepassing van EU-recht. In die baan heb ik niet alleen mijzelf goed leren kennen, maar bovenal het privaatrecht. Pas als je er onderwijs in moet gaan geven, ga je het echt goed overzien. Een prachtbaan vond ik het! Na mijn promotie ben ik als beleidsmedewerker Veiligheid en Justitie in dienst getreden bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ik hield mij daar bezig met de voorbereiding van behandelingen van wetsvoorstellen, stelde samen met Kamerleden moties, amendementen en beleidsnotities op en voer mee op de deining van de politieke realiteit. Een bijzonder leerzame tijd waarin ik het wetgevingsproces echt goed ben gaan begrijpen. Van de VVD ben ik uiteindelijk overgestapt naar de Hoge Raad der Nederlanden en uiteindelijk heb ik ook nog zo’n twee jaar voor de Raadkamer mogen werken, waar ik concept-arresten opstelde. Werkelijk alle privaatrechtelijke onderwerpen kwamen voorbij, van familierecht tot grote kartelzaken. De belangrijkste les van die baan vond ik dat je je in elk onderwerp kan inwerken. Het belangrijkste is dat je over de juiste vaardigheden beschikt. Dat je weet hoe je een wet moet lezen, hoe je een logische redenering opzet en hoe verschillende rechtsgebieden en argumenten zich tot elkaar verhouden.
Recentelijk ben ik na vijfeneenhalf jaar bij de Hoge Raad in dienst getreden als Legal Counsel Financial Markets bij ING N.V. Iets heel anders, maar wel iets dat aansluit bij mijn wens om nog eens in het bedrijfsleven en in de private sector te werken. Het is heel bijzonder om eens een keer in een omgeving te werken waar het juridische niet het primaire proces is, maar waar het juridische vooral geacht wordt de business te faciliteren. Wat ik de mooiste baan vond is lastig te zeggen. Elke baan had wel iets. Maar zeker is wel dat ik elke dag nog de vruchten pluk van al datgene wat ik tijdens mijn studie heb geleerd. Het echte recht leer je vooral tijdens je werkzame leven. Maar alle vaardigheden om dat goed en rechtvaardig toe te passen, die doe je op tijdens je studie!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.93.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Privaatrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 139 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Binnen de master Nederlands recht is Privaatrecht de grootste specialisatie. Omdat deze specialisatie breed georiënteerd is, zien we ook veel variatie in het type functie en werkgever. Studenten die deze richting hebben afgerond, werken nu voornamelijk in de advocatuur, bij de overheid of in het bedrijfsleven. Een kleine meerderheid van de alumni werkt in het Noorden en zo'n 40% in de Randstad.

Grote werkgevers waar je aan moet denken zijn NautaDutilh, AKD en Loyens & Loeff. Maar ook bij kleine, regionale, kantoren wordt werk gevonden. Typerende beroepen zijn Advocaat, Insolventieadviseur en Juridisch medewerker. Maar ook Incasso specialist en Bedrijfsjurist komen in het overzicht voor. Potentiële beroepen

advocaat
bedrijfsjurist
insolventieadviseur
juridisch medewerker
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite