Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 934

Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/traits/trait_studieadres.php on line 515

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /data/sites/web/studieadresnl/subsites/studieadres.nl/code/studieadres/19.3/template.inc on line 499
voltijd master Strafrecht - Rijksuniversiteit Groningen te Groningen

Strafrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De Master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

locatieGroningen,
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee

Tijdens de master Strafrecht verdiep je je in complexe thema’s, zoals legaliteit en het opsporingsonderzoek, en je maakt kennis met criminologie en preventiebeleid. Ook leer je meer over juridische kwesties zoals zedendelicten, vermogensdelicten en ernstige verkeersdelicten. Ook het internationale aspect van het strafrecht komt aan bod, zoals internationale samenwerkingen in strafzaken. Bij dit laatste kan je denken aan uitlevering en internationale opsporing.

Tijdens de master kom je in aanraking met de strafrechtspraktijk door het volgen van een zogenaamd recht in praktijk onderdeel. In dat verband kun je vakken volgen, zoals Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen, de Masterclass strafrechtelijk procederen, Bezoekgroep p.i. Esserheem, de Masterclass Penologie of de Masterclass OM in cybercrimezaken. Het is echter ook mogelijk zelf invulling te geven aan dit onderdeel door een stage te lopen, bijvoorbeeld bij de rechtspraak, de advocatuur, het Openbaar Ministerie of de reclassering.

Na het afronden van deze master ben je gespecialiseerd in het strafrecht, maar ben je ook uitstekend algemeen academisch gevormd. Je weet goed hoe je het antwoord op (inter)nationale rechtsvragen moet vinden en verdedigen, en tegelijk ben je kritisch op jezelf en heb je oog voor andere standpunten. Die kennis en vaardigheden zijn van groot belang in je rechtencarrière, welke kant je uiteindelijk ook opgaat.

Waarom aan de RUG?

De Master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staat het uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?
Je laat dus geen mogelijkheid onbenut om een genuanceerde visie te ontwikkelen. En daar hoort vervolgens ook bij dat je de stand van het recht onderwerpt aan een kritische analyse. Kan het beter? Wat leren andere wetenschapsgebieden ons op dit terrein? Samengevat betekent de Master Strafrecht in Groningen dat je je bekwaamt in het maken van hoogwaardige juridische analyses waarop je eveneens kritisch blijft reflecteren. Niet voor niets horen wij vaak van werkgevers terug dat ze erg blij zijn met de 'Gronings opgeleide strafrechtjurist'.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
In blok 1 begin je zowel juridisch als interdisciplinair. Binnen het vak Materieel Strafrecht ga je bezig met belangrijke leerstukken als legaliteit en verjaring, en met bijzondere delictscategorieën zoals groepscriminaliteit. Daarnaast volg je in blok 1 het vak 'Inleiding Criminologie', dat je grondig inzicht geeft in actuele criminaliteitsvraagstukken.
Blok 2 is vervolgens procesrechtelijk en internationaalrechtelijk van karakter. Door het vak Rechtsmiddelen krijg je de details van hoger beroep en cassatie in de vingers. Tegelijkertijd verdiep je je tijdens het vak Internationaal en Europees Strafrecht in vormen van rechtsmacht, internationale strafrechtelijke samenwerking en doorwerking van EU-recht.
In blok 3 maak je je in het vak Sanctierecht meester van de belangrijkste facetten van straffen en maatregelen, inclusief de rechtspositie van gedetineerden en terbeschikkinggestelden. Tevens begin je in blok 3 aan je afstudeerscriptie. Doordat je al in blok 2 de gelegenheid krijgt een interessant onderwerp te kiezen, kom je in blok 3 beslagen ten ijs voor deze 'proeve van bekwaamheid', waarvoor je het hele semester (inclusief blok 4) de tijd hebt.
In blok 4 ga je niet alleen door met je scriptie, maar volg je ook het vak Dwangmiddelen. Daarin draait het om het spannende maar ook complexe vooronderzoek in strafzaken. Je verdiept je in thema's als inbeslagneming, doorzoeking, voorarrest, observatie en infiltratie.
Tijdens de Master Strafrecht volg je ten slotte een seminaar, waarin niet alleen bijzondere thema's (bijvoorbeeld zedendelicten en mensenhandel) centraal staan, maar ook de training van schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

De Master Strafrecht is een éénjarige master en is één van de zes specialisaties binnen de geaccrediteerde master Nederlands recht.
periode
1234
Seminaar Nederlands Recht
6 EC
Inleiding Criminologie
6 EC
Materieel Strafrecht
6 EC
Recht in Praktijk
Internationaal en Europees Strafrecht
6 EC
Strafprocesrecht Rechtsmiddelen
6 EC
Masterscriptie afstuderen
12 EC
Learning Communities keuzevak
Sanctierecht
6 EC
Strafprocesrecht Dwangmiddelen
6 EC

tracks

track extra-curriculair criminologisch programma 'Criminaliteit en Veiligheid'Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, hoorcollege, zelfstudie, seminar, werkcollege
studiebegeleiding
Als je vragen hebt over je studie, je studievoortgang, je manier van studeren of persoonlijke omstandigheden, dan kan je altijd een afspraak maken met één van onze studieadviseurs. Wat je in dit gesprek bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
doelstelling
Eerder heb je kunnen zien hoe de kern van de opleiding eruitziet. Maar als masterstudent ben je soms in staat net een stapje extra te maken. Dan is het goed om te weten dat die ruimte binnen de Master Strafrecht volop bestaat. Je kunt bijvoorbeeld deelnemen aan een aanvullend programma, zoals:
  • het extra-curriculair criminologisch programma 'Criminaliteit en Veiligheid'
  • het honoursprogramma voor masterstudenten;
Het criminologisch programma houdt in dat er naast het verplichte mastervak 'Inleiding Criminologie' een aanvullend pakket van drie vakken wordt aangeboden. Het programma is bedoeld voor studenten die graag hun kennis en vaardigheden willen verbreden en belangstelling hebben voor het thema criminaliteit en criminaliteitsbeleid vanuit een criminologisch perspectief. Het extra-curriculaire criminologische programma heeft een projectmatig karakter; naast het Seminaar wordt in de overige vakken gewerkt aan kleine projecten en worden spreek- en schrijfvaardigheden geoefend. Tentaminering voor deze vakken vindt plaats in de vorm van een schriftelijk werkstuk of een mondelinge discussie aan de hand van stellingen.
Jezelf extra profileren is ook altijd buiten de bestaande programma's te realiseren, door zelf aanvullende vakken te kiezen. Zo kan je een accent leggen op computercriminaliteit door op dat terrein extra vakken te volgen, zoals het Engelstalige vak 'Cybercrime and Cybersecurity', waarin tevens veel technische en mondiale aspecten van computercriminaliteit worden belicht. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan recht & psychologie, jeugdrecht, human rights, vreemdelingenrecht of bestuursstrafrecht.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 februari 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 19900

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
wettelijk tarief : € 2530 (€1265 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 19900

De stad

studievereniging

Simon van der Aa
Vereniging voor strafrecht en criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
The main objective of Simon van der Aa is to generate an interest in criminal justice and to promote the development of knowledge in the field of criminal law. To meet this objective, Simon van der Aa organizes numerous activities such as lectures, an annual conference and a trip abroad. 

aan het woord: studenten en docenten

Daan Cornelissen
werkzaam als Parketsecretaris bij Functioneel Parket
“Bezoek vaak een politierechterzitting, pas dan gaat het strafrecht écht leven”

Na jaren in de (straf)advocatuur werkzaam te zijn geweest, heb ik zo'n twee jaar geleden de overstap gemaakt naar het Functioneel Parket. Als parketsecretaris ondersteun je de officier van justitie bij het leidinggeven aan het opsporingsonderzoek, beoordeel je het dossier dat de opsporingsinstantie aanlevert en geef je een voorzet qua passende afdoening.

Naast mijn werk bij het Openbaar Ministerie ben ik nog steeds verbonden aan de RUG en begeleid ik onder andere studenten bij de studentenrechtbank...
Voordeel daarbij is dat je zo ook informeel met rechters, officieren van justitie en advocaten (op de gang) spreekt. Dankzij de activiteiten van de strafrechtvereniging Simon van der Aa ging het strafrecht nóg meer leven. Na een onderzoeksstage op de vakgroep Strafrecht en Criminologie, een bestuursjaar bij Simon van der Aa én een studentenstage bij Anker en Anker, begon ik aan de Togamaster. Bij de Togamaster volg je diverse stages waardoor je een goed beeld krijgt van de praktijk en een weloverwogen keuze kan maken voor een bepaald togaberoep.


lees verder ...
Marjolein Buwalda
afgestudeerd in 2014 bij Hoge Raad
Alumnus Marjolein: 'Het Strafrecht is en blijft een boeiend rechtsgebied'

Aan het einde van de middelbare school heb ik gekozen voor de opleiding Rechtsgeleerdheid in Groningen. Al tijdens het vak maatschappijleer merkte dat ik de informatie die betrekking had op de Nederlandse rechtsstaat erg interessant vond. Ook merkte ik dat ik het leuk vond om te puzzelen met juridische regelgeving.Uiteindelijk heb ik voor de specialisaties Strafrecht (en ook Privaatrecht) gekozen...
Ik was griffier bij zittingen van de politierechter: de alleensprekende strafrechter die zaken behandelt die niet zo ingewikkeld zijn en waarin niet meer dan één jaar gevangenisstraf wordt geëist.
Na mij afstuderen in 2014 kreeg ik mijn eerste ‘echte’ baan als docent straf(proces)recht bij de vakgroep Strafrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar heb ik de kennis en ervaring die ik zelf gedurende mijn studie en buitengriffierschap heb opgedaan, overgebracht op studenten in de verschillende fasen van de rechtenstudie. Daar heb ik zelf ook weer veel van geleerd, want door het overbrengen van de kennis over (soms lastige) strafrechtelijke leerstukken werd mijn eigen begrip van die leerstukken ook weer groter.Omdat ik tijdens mijn jaren als buitengriffier de wetenschappelijke insteek begon te missen, en in mijn tijd als docent juist de praktijk, heb ik begin 2017 de overstap gemaakt naar het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. Daar komen wetenschap en praktijk wat mij betreft perfect samen. Ik ben er helemaal op mijn plek!In de Groningse rechtenopleiding wordt veel aandacht besteed aan het huidige positieve recht: de rechtsregels die op een bepaald moment op een bepaalde plaats gelden. Dat betekent dat je tijdens de opleiding veel dingen leert die je in de praktijk direct kunt toepassen in concrete zaken. Ik heb daar nog altijd iedere dag profijt van.Voor de rechtenstudie zijn wat mij betreft twee dingen van belang: maatschappelijke interesse en puzzelen. Maatschappelijke interesse, omdat het recht eigenlijk overal is. En puzzelen, omdat in de praktijk geen (straf)zaak hetzelfde is.
Daarom is de allerbelangrijkste tip voor studiekeizers denk ik: volg je (juridische) hart, en doe vooral wat je écht leuk vindt. Als je passie 100% bij één rechtsgebied ligt: ga er dan voor!


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 RUG
Arbeidsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Ondernemingsrecht
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
7/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
8/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
12/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
13/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
14/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
16/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De Master Strafrecht biedt een uitstekende voorbereiding op juridische en bestuurlijke functies. Zo krijg je toegang tot alle togaberoepen, maar ook tot het bedrijfsleven en overheidsinstellingen.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Uit recent alumni-onderzoek blijkt dat ruim 90% van onze Strafrecht-alumni een juridisch beroep uitoefent. Men werkt zowel in het Noorden als in de Randstad. Op dit moment is er een groot tekort aan rechters en officieren van justitie.

De overheid, en dan vooral het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, is met 56% de grootste werkgever. Een kleinere groep (12%) gaat de advocatuur in. Maar ook krijgen onze alumni diverse functies bij rechtbanken en gerechtshoven. Om daar uiteindelijk rechter te worden heeft iedereen wel een vastgesteld aantal jaren werkervaring als jurist nodig.Potentiële beroepen

advocaat
beoordelaar strafzaken om
docent op de universiteit of het hbo
gerechtssecretaris bij rechtbank of gerechtshof
juridisch medewerker
medewerker slachtofferhulp
officier van justitie
parketsecretaris om
rapporteur bij de reclassering
rechter
bron: StudieData

Contact

Studieadviseurs Rechtsgeleerdheid

Studieadviseurs

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.