Strafrecht

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij het masterprogramma Strafrecht leer je kritisch, creatief en analytisch na te denken over belangrijke, juridische en maatschappelijk relevante vraagstukken.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66451
numerus fixusnee
honoursnee
Je leert op wetenschappelijk verantwoorde wijze een juridisch probleem op te lossen. Hierbij houdt het programma rekening met de toenemende maatschappelijke en juridische betekenis van het Europees strafrecht.

De cursussen in de master Strafrecht leggen een duidelijke link met de beroepspraktijk. Daarnaast komen praktische vaardigheden aan bod, zoals het schrijven van een processtuk op basis van een strafdossier. In onderwerpen, behandeling en diepgang van cursussen komt het strafrechtelijk onderzoek terug dat door de docenten wordt verricht. In de Capita Selecta modules word je vervolgens getraind om in korte tijd een actueel specialistisch onderwerp uit te diepen. Door een master-minor buiten het Strafrecht te kiezen, kun je een sterke vakgebiedoverstijgende invulling aan je masterprogramma geven. Je kunt je ook verder specialiseren binnen het strafrecht.

Ook leer je zelf onderzoek te doen, zoals in het kader van het Onderzoeks- en Scriptietraject dat je stapsgewijs voorbereidt op het schrijven van jouw masterscriptie.

Waarom aan de UU?

Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Rechten honoursprogramma.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet masterprogramma Strafrecht start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:

 • een verplicht deel van 30 EC. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit verschillende korte verdiepende modules);
 • een specialisatie of master-minor (15 EC);
 • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie van 15 EC.
Het masterprogramma Strafrecht start in september en duurt één jaar. Het academisch jaar bestaat uit:
 • een master-major die bestaat uit verschillende verplichte cursussen. Dit zijn twee verplichte majorcursussen en Capita Selecta (bestaande uit meerdere korte modules);
 • een master-minor of specialisatie;
 • het Onderzoeks- en scriptietraject uitmondend in een scriptie.

In de master-major volg je twee verplichte major cursussen: Strafprocesrecht: verdieping en Bijzonder strafrecht.
periode
1234
Strafprocesrecht: verdieping
7.5 EC
Scriptie en Onderzoek- en scriptietraject afstuderen
15 EC
Grondslagen van het strafrecht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Majorvak van een ander programma (Master-minor) keuzevak
7.5 EC
Neurorecht en forensische psychiatrie (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Transnational Law Enforcement Cooperation (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Bijzonder strafrecht
7.5 EC
Criminologie en strafrecht (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Supranational Enforcement (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Materieel strafrecht in context (specialisatiecursus) keuzevak
7.5 EC
Majorvak van een ander programma (Master-minor) keuzevak
7.5 EC
Capita Selecta keuzevakken
15 EC

specialisaties

specialisatie European Cooperation in Criminal Matters

In de specialisatie European Cooperation in Criminal Matters volg je twee Engelstalige cursussen: Transnational Law Enforcement Cooperation en Supranational Enforcement.

specialisatie Forensische psychiatrie en strafrecht

In de specialisatie Forensische psychiatrie en strafrecht volg je twee cursussen: Neurorecht en forensische psychiatrie (periode 1) en Materieel strafrecht in context (periode 2).

specialisatie Strafrecht en criminologie

Wat betekent het begrip 'straf' nu eigenlijk precies? Kun je ook een dier straffen? En: wat betekent 'vrijheid' in het strafrecht? Is de mens wel vrij en daarmee verantwoordelijk voor wat hij doet?

Het bijzondere van de specialisatie Strafrecht en criminologie (voorheen Multidisciplinair Strafrecht) is dat de studenten daarin worden uitgedaagd om ons vertrouwde straf- en strafprocesrecht te onderzoeken vanuit het perspectief van andere wetenschappelijke disciplines dan de juridische. Zo kijken we naar de belangrijkste grondslagen en beginselen van ons strafrecht vanuit filosofisch, rechtstheoretisch en criminologisch oogpunt. Door het strafrecht te belichten vanuit andere denksystemen bereik je een dieper inzicht in het strafrecht zelf, maar ook een verbrede kennis van de maatschappelijke context van het strafrecht.

specialisatie Master-minorDe master-minor is een samengesteld pakket van de twee major-cursussen van één van de volgende masterprogramma's: Onderneming en recht, Privaatrecht, Staats- en bestuursrecht, European Criminal Justice in a Global Context, European Law of Public International Law.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, onderzoek, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, seminar
doelstelling
Je leert het strafrecht als systeem te doorgronden en het in te zetten als instrument voor het reguleren van menselijk gedrag. Deze benadering maakt je bewust van de (on)mogelijkheden van het strafrecht om oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken.

Binnen het programma kun je je al duidelijk oriënteren op de beroepspraktijk door zowel de betrokkenheid van gastsprekers vanuit de rechtspraktijk en praktijkopdrachten als het schrijven van annotaties en processtukken.
exchange programs
 • meerdere uitwisselingspartners Bilaterale overeenkomsten - USA
  Washington University, St.Louis; American University, Washington D.C.; Temple University, Philadelphia; University of Washington, Seattle
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Zweden
  University of Lund; University of Uppsala
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Frankrijk
  Université Panthéon Assas, Paris II; Université de Nantes; Université de Poitiers; Université de Toulouse I
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Spanje
  Universidad de Girona; Universidad de Granada; Universidad Autónoma de Madrid
 • meerdere uitwisselingspartners Erasmus - Groot Brittanie
  University of East London; University of Essex

Toelating en kosten

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

279 studenten volgen deze opleiding
63% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/19 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/19 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/19 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/19 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/19 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/19 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/19 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/19 Radboud Universiteit
Strafrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/19 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/19 Radboud Universiteit
Publiekrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/19 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/19 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/19 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/19 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.74.0
inhoud3.63.9
docenten3.73.9
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.33.5
studiebegeleiding3.13.3
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Strafrecht aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 62 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het masterprogramma Strafrecht bereidt je vooral voor op de juridische beroepspraktijk. Na je afstuderen kun je ook promoveren binnen de Universiteit Utrecht of daarbuiten.
Omdat je tijdens de opleiding analytische en schrijfvaardigheden ontwikkelt, ben je ook inzetbaar in bredere academische functies.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel afgestudeerden komen terecht in de 'togaberoepen' (advocaat, rechter, officier van justitie), in beleids- en ondersteunende functies in de rechterlijke macht, het openbaar ministerie, de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Of in juridische functies in het gevangeniswezen en bij de gemeente, zoals veiligheidsadviseur. Ten slotte kun je ook kiezen voor een functie in het strafrechtelijk onderwijs en onderzoek bij universiteiten en hogescholen.

Potentiële beroepen

advocaat
docent straf(proces)recht

Als docent straf(proces)recht geef je onderwijs in de verplichte strafrechtelijke cursussen en andere cursussen van het bachelorprogramma Rechtsgeleerdheid. Je draagt jouw kennis van en inzichten in het straf(proces)recht over aan een nieuwe lichting studenten. Daarvoor geef je werkgroeponderwijs, kijk je tentamens na, beantwoordt individuele vragen van studenten etc.

officier van justitie
rechter
bron: StudieData

Contact

E: studievoorlichting@uu.nl
T: 030 2532670
Studiepunt rechten
E: studiepunt.rechten@uu.nl
T: 030 -253 7004
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite