1/21 RUG
Ondernemingsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Groningse specialisatie Ondernemingsrecht biedt studenten een zeer brede basis doordat ook vakken als Insolventierecht, Arbeidsovereenkomstenrecht en Mededingingsrecht aan bod komen. Door een bepaalde combinatie van vakken kun je zelf een accent leggen en je nader profileren op bijvoorbeeld het Ondernemingsrecht, het Intellectueel Eigendomsrecht, het Arbeidsrecht, Fiscaal/Economisch of Internationaal/Europees recht.
2/21 RUG
Strafrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De master Strafrecht in Groningen staat bekend om zijn specifieke en intensieve aandacht voor zogenoemd 'positief recht'; het huidige recht en de manier waarop dat zich ontwikkelt. In Groningen staathet uitzoeken van actuele rechtsvragen centraal, waarbij je alles uit de kast trekt: wat was de bedoeling van de wetgever toen hij de wet maakte? Wat is de stand van de rechtspraak? Zijn er internationale aspecten? Wat zijn de meningen van gezaghebbende auteurs?
3/21 RUG
Arbeidsrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De Groningse specialisatie arbeidsrecht leidt jou op tot een breed georiënteerde arbeidsrechtjurist. Er zijn veel raakvlakken tussen het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht en daarom is er ook voor dit laatste rechtsgebied de nodige aandacht in de vorm van het verplichte vak ondernemingsrecht en het Seminaar Onderneming en Arbeid.
4/21 RUG
Privaatrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De master Privaatrecht is een bewust breed opgezette master die inspeelt op de vraag vanuit de praktijk naar breed opgeleide juristen die flexibel kunnen worden ingezet. Met deze master vergroot je dan ook je kansen op de arbeidsmarkt. Daar waar specifieke masters toegang bieden tot specifieke functies, staat er met deze master een breed scala aan mogelijkheden voor de deur. Een uitstekende basis dus om in de praktijk te onderzoeken welke verdere sub specialismen jou het meeste aanspreken.
5/21 RUG
Staats- en bestuursrecht
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masterspecialisatie Staats- en bestuursrecht in Groningen wordt geïnspireerd door het aan de faculteit verrichte, bijzonder sterke, bestuurskundige en juridisch-empirische onderzoek. Hiermee wordt in het bijzonder de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd. Zo is het recente onderzoeksrapport Rechtsstatelijke aspecten van de decentralisaties in het sociale domein zeer relevant voor het onderwijs.
6/21 RUG
Ondernemingsrecht-duaal
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
De duale master Ondernemingsrecht onderscheidt zich door een sterke band met de (internationale) ondernemingsrechtpraktijk. Je loopt maar liefst twee stages bij verschillende partnerkantoren. Daarnaast volg je een masterclass, waarin je - onder meer - van praktijkdocenten leert hoe je een contract, memo of opinie opstelt. Tijdens het seminaar Corporate Litigation oefen je onder begeleiding van praktijkdocenten je schriftelijke en mondelinge procedeervaardigheden.
7/21 RUG
Togamaster
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
De Togamaster is een duale opleiding. Het volgen van onderwijs wordt afgewisseld met beroepsuitoefening. De universiteit werkt daartoe samen met een groot aantal organisaties (Rechtspraak, Openbaar Ministerie en Advocatuur).
8/21 Radboud Universiteit
Straf(proces)recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
9/21 Radboud Universiteit
Staats- en Bestuursrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
10/21 Radboud Universiteit
Nederlands Recht
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
11/21 Radboud Universiteit
Burgerlijk recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
12/21 Radboud Universiteit
Recht & Management (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
13/21 Radboud Universiteit
Ondernemingsrecht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
14/21 Radboud Universiteit
Duale Master Onderneming & Recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
15/21 Radboud Universiteit
Financieel recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De specialisatie Financieel recht is onderdeel van de master Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De financiële crisis en nasleep daarvan maken het maatschappelijk belang van financieel recht onmiskenbaar. De ontwikkelingen in het financieel recht volgen elkaar in rap tempo op. De vraag vanuit de arbeidsmarkt naar financieel juristen neemt toe. De specialisatie kenmerkt zich door praktijkgerichtheid met een stevige wetenschappelijke basis.
16/21 Radboud Universiteit
Recht & Economie (dubbele master)
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
17/21 Maastricht University
Nederlands Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
67% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-privaatrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-staats-en-bestuursrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-specialisatie-handels-en-ondernemingsrecht
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/master/master-nederlands-recht-algemeen-programma
18/21 UU
Staats- en bestuursrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Het masterprogramma leidt je op tot een academisch gevormde staats- en bestuursrechtjurist. Je bent uitstekend in staat je academische kennis voor de praktijk relevant te maken en om kritisch te reflecteren op staats- en bestuursrechtelijke vraagstukken vanuit zowel een juridisch als maatschappelijk perspectief. Je wordt getraind tot excellente jurist die nu en in de toekomst -individueel of in groepsverband- een bijdrage levert aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken.
19/21 UU
Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Als student IE in Utrecht:
  • krijg je de meest complete IE-opleiding van Nederland, incl. de voor de IE-procespraktijk essentiële kennis van het procesrecht en internationaal privaatrecht;
  • stel je zelf een studietraject op maat samen gebaseerd op jouw eigen ambitie én nieuwsgierigheid;
  • kies je voor een op de praktijk en theorie gerichte opleiding waarin je d.m.v. kleinschalig onderwijs veel contact hebt met docenten;
  • word je getraind om je in korte tijd in te werken in een nieuw onderwer
20/21 UU
Privaatrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Je studeert aan één van de grootste en oudste, maar ook aan één van de mooiste rechtenopleidingen van Nederland. Recht in Utrecht staat voor multidimensionaal onderzoek op de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Door uitdagende onderwijsprogramma's en de samenwerking met buitenlandse faculteiten, bouw je aan een sterke positie op de arbeidsmarkt vanwege die specifieke vaardigheid en je gekozen specialisa
21/21 UU
Strafrecht
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Met Strafrecht in Utrecht geef je een sterkere multidimensionale invulling geven aan je masterprogramma. Als enige in Nederland krijg je in je verplichte basisprogramma expertise aangereikt over bijzonder strafrecht. Je wordt getraind om je in korte tijd je in te werken in een nieuw, actueel onderwerp binnen de Capita Selecta modules. Vanaf het begin van je studie start je met je Onderzoeks- en scriptietraject. Kies je voor een extra verdieping, dan kan dat in het Rechten honoursprogramma.
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Laura Dolstra
Rijksuniversiteit Groningen
Mijn keuze voor de studie Rechtsgeleerdheid was destijds snel gemaakt, omdat ik van jongs af aan al kennis heb gemaakt met het begrip rechten en ik daarnaast ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb ontwikkeld. Ik wist het meteen, dit wil ik ook. De Rijksuniversiteit Groningen staat bovendien al jarenlang bekend om de uitstekende opleiding Rechtsgeleerdheid.Na het afronden van mijn bachelor had ik behoefte aan meer verdieping, en die komt bij de specialisatie Ondernemingsrecht zeker aan bod. Ik heb naast de specialisatie Ondernemingsrecht overigens ook de specialisatie Privaatrecht afgerond...
Waar je bij Privaatrecht een goede basis krijgt, ga je bij de specialisatie Ondernemingsrecht echt de diepte in. Als je affiniteit met het bedrijfsleven hebt, is de master zeer geschikt. Er komen veel verschillende belangen kijken bij het functioneren van een onderneming, die soms lijnrecht tegenover elkaar staan (denk bijvoorbeeld aan belangen van aandeelhouders of werknemers). Het Ondernemingsrecht is de spil tussen het bedrijfsleven en het recht.De Master Ondernemingsrecht in Groningen is uitdagend, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Je wordt breed opgeleid en krijgt door diverse vakken met de verschillende kanten van een bedrijf te maken.Je volgt de master met een kleine groep studenten en de colleges worden op een interactieve manier verzorgd. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de actualiteit. Uitspraken of opmerkelijke zaken die gedurende het vak in het nieuws komen worden dan ook zeker behandeld, wat het vak extra leuk en levendig maakt! Er is genoeg ruimte voor studenten om vragen te stellen en een eigen visie op problematiek te geven. Naar mijn mening een erg prettige manier van college geven omdat je alles beter onthoudt en jouw stem ook gehoord wordt.Omdat je de master Ondernemingsrecht met een vrij kleine groep studenten volgt, kom je veel in contact met de docenten. Het zijn stuk voor stuk vakgoeroes met een passie voor het recht. De docenten zijn daarnaast erg betrokken bij de studenten. Ik heb tijdens mijn master samengewerkt met docenten gedurende een onderzoeksstage en tijdens het organiseren van evenementen voor mijn studievereniging. Ik heb dit als zeer prettig ervaren.En wat betreft Groningen als studentenstad: Ik had me geen betere stad kunnen wensen om mijn studententijd door te brengen. Ik voelde me er vanaf mijn eerste studiedag meteen thuis. De studenten zijn betrokken en gemakkelijk in de omgang. Je kan naast je studie op talloze manieren betrokken raken bij het studentenleven. Zo is er een breed aanbod aan studie-, studenten- en sportverenigingen en de stad kent genoeg studentenkroegen voor de liefhebbers. Je hoeft je in ieder geval nooit te vervelen.


lees verder ...
Linton Posthumus
Rijksuniversiteit Groningen
Vanaf het moment dat ik Rechtsgeleerdheid ging studeren deed ik dat met de insteek dat ik me in arbeidsrecht wilde specialiseren. Dit omdat het rechtsgebied aansloot bij wat ik wilde gaan doen. Daarnaast staat het arbeidsrecht dichtbij het dagelijks leven van iedereen, met als gevolg dat bijna iedereen er mee in aanraking komt.Het is een redelijk overzichtelijk rechtsgebied wat tot gevolg heeft dat de specialisatie ook op een overzichtelijke wijze aan de student gepresenteerd kan worden. Het leukste onderdeel vond ik de masterclass procederen in arbeidszaken...
Doordat je tijdens de masterclass meermaals verzoekschriften, pleitnota's en beschikkingen schrijft, heb je wel een ''voorsprong'' als je aan een eventuele stage begint. Daarnaast krijg je tijdens de masterclass feedback van verschillende advocaten, breng je een bezoek aan verschillende kantoren en woon je arbeidsrechtzaken bij.De docenten zijn kundig en zeer betrokken bij de studenten. Zo ben ik met hulp van mevrouw Saskia Peters (hoogleraar arbeidsrecht) aan mijn stage bij Lexence gekomen. Inmiddels ben ik al een tijdje vanuit mijn eigen onderneming LJ Sports & Employment actief als zaakwaarnemer in de voetballerij. Voorts ben ik als juridisch coördinator betrokken bij het steunpunt bemiddelingskosten Groningen. Ik heb 5 jaar in Groningen mogen wonen en heb er een hele leuke tijd gehad. Ik kan het iedereen dan ook aanraden om er gaan te studeren. Groningen wordt niet voor niks de studentenstad van Nederland genoemd!


lees verder ...
Elske Dogger
Rijksuniversiteit Groningen
De docente Saskia Peters is enthousiast voor het vak en brengt haar passie voor Arbeidsrecht goed over – altijd een pro bij het kiezen van een specialisatie.
Matthys Mollema
Rijksuniversiteit Groningen
Ik ben in Groningen begonnen met mijn Bachelor Rechtsgeleerdheid, omdat ik graag 'de spelregels van de samenleving' wilde studeren.Groningen is een van de faculteiten die goed aangeschreven staat in Nederland en het is dé studentenstad van Nederland. Voor mij was deze keuze dus eenvoudig. Vanwege de goede bacheloropleiding heb ik ervoor gekozen mijn master ook in Groningen te doen. Mijn keuze is gevallen op de masterspecialisatie Arbeidsrecht, omdat ik het vak Inleiding Sociaalrecht uit de bachelor erg interessant vond...
Het leukste aan de specialisatie vind ik de actualiteit. Omdat de beroepsbevolking constante aandacht van de regering heeft, verandert de wet vaak. De docenten brengen je enthousiast op de hoogte van deze recente ontwikkelingen. Zij hebben duidelijk veel passie voor hun vak. Ik merkte dat ik tijdens mijn stage bij een advocatenkantoor deze passie ook ontwikkelde, omdat je door wat praktijkervaring goed weet waar je het voor doet. Natuurlijk heb ik mij ook afgevraagd wat de baanmogelijkheden zijn. Hierover heb ik mij niet te druk gemaakt. Je kan bijvoorbeeld werken als jurist of HR-adviseur binnen personeelszaken of als advocaat in een groot of klein kantoor. Er is altijd werkgelegenheid omdat iedere dag wel een nieuwe werknemer wordt aangenomen, iemand wordt ontslagen, of iemand wisselt van baan. Naast mijn studie ben ik actief bij een studievereniging. Door middel van commissiewerk en borrels bouw je al gauw een netwerk op van studenten die dezelfde interesse hebben. Dit heeft mij geholpen tijdens het studeren, maar is ook goed voor als je na je studie een baan zoekt. Ik kan de specialisatie Arbeidsrecht warm aanbevelen aan studenten die het recht interessant vinden, maar ook gevoel hebben voor de menselijke factor die bij het arbeidsrecht komt kijken.


lees verder ...