1/14 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De opleiding is ingebed in de Faculteit der Managementwetenschappen met opleidingen als politicologie, economie, bedrijfskunde en geografie, planologie en milieu, wat de opleiding een interdisciplinair karakter geeft.
2/14 Radboud Universiteit
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
In deze master focus je op:
  • Theoretische verdieping van het intern en extern perspectief van publieke organisaties
  • Analyse van en kritische reflectie op actuele cases
  • Onderzoek aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden
  • Het leren van nieuwe vaardigheden zoals het ontwikkelen van een managementtraining en het schrijven van een onderzoeksofferte
3/14 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
In de specialisatie Beleidsadvisering leren studenten de rol van kennis, wetenschap en burgers in beleidsprocessen beter begrijpen. Je onderzoekt actuele casussen, traint onderzoeksvaardigheden en komt tot diepgaande inzichten over het ontwikkelen van beleid. De specialisatie biedt een theoretische verdieping waardoor je kritisch leert kijken naar de argumenten van alle betrokkenen. Je bent gedurende vier weken intensief met één vak bezig. Je verdiept je dus grondig in een thema.
4/14 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
De masterspecialisatie Besturen van Veiligheid is specifiek bestuurskundig op veiligheid gericht en de focus zowel ligt op de burger als op een kwantitatieve aanpak voor veiligheidsbeleid. De praktijk is nadrukkelijk verweven in het studieprogramma: je bestudeert concrete casussen, krijgt college van gastdocenten uit de praktijk over actuele onderwerpen en houdt straatinterviews met burgers.
5/14 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
6/14 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
7/14 Amsterdam VU
Kwaliteit van Besturen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
8/14 Amsterdam VU
Besturen van Veiligheid
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
9/14 Amsterdam VU
Besturen van Veiligheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
10/14 Amsterdam VU
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
11/14 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
12/14 Amsterdam VU
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
13/14 Amsterdam VU
Artificial Intelligence and Governance
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
14/14 Amsterdam VU
Artificial Intelligence and Governance
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.