Public Governance: Public Administration, Economics and Law

Tilburg University

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Combineer bestuurskundige, economische en juridische uitgangspunten in innovatief publiek beleid om problemen te tackelen die zich niet in één vakdiscipline of landsgrenzen laten vangen.

open_in_newwebsite

locatieTilburg
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursnee
Je ontwikkelt en vernieuwt strategieën voor complexe bestuurlijke vraagstukken; je smeedt coalities met bedrijven, burgers en organisaties; en houdt rekening met vergaande globalisering. Deze master bereidt je voor op strategische beleids- en management posities binnen de (inter)nationale publieke, semi-publieke en private sector. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. De invloed van buitenaf op maatschappelijke dossiers zoals bijv. de hervorming van de Eurozone, de gevolgen van Brexit voor Nederland, de migratiecrisis of de politieke instabiliteit en het populisme, vragen immers om een bredere blik op het besturen van de samenleving.

Daarnaast worden (overheids)organisaties door burgers en de media steeds scherper aangesproken op wat ze presteren en het maatschappelijk resultaat dat ze met hun beleid moeten neerzetten. De complexere maatschappelijke context en de opmars van digitalisering dwingt de verschillende sectoren tot voortdurende innovatie: steden, netwerken van bedrijven en maar ook criminele netwerken, worden steeds meer 'smart'.

Waarom aan de Tilburg University?

  • Tijdens de Governance Clinic pas je de theoretische kennis gelijk toe op een bestuurskundige uitdaging. Je leert innovatieve oplossingen te bedenken in co-creatie met essentiële stakeholders als burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  • Je laat je niet begrenzen door disciplines of landgrenzen. Bestudeer en vergelijk de successen en mislukkingen in andere landen – problemen op het gebied van governance zijn in een globaliserende, digitale wereld immers zelden uniek.
Specialiseer je door een van de 5 thema's te kiezen:
  1. Governing the Transition to a Sustainable Society
  2. Justice, Security, and the Governance of Risks
  3. Governance for Health, Education, and Welfare:
  4. Economic and Financial Governance of Europe in a Globalizing World
  5. Democratic Governance in a Populist Era


Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, poster presentatie, project, seminar, spelontwikkeling, werkgroep, workshop, zelfstudie
studeren in het buitenland
Tilburg Law School biedt masterstudenten de mogelijkheid om een deel van de opleiding in het buitenland te volgen: www.tilburguniversity.edu/students/study/abroad/
Een master student mag maximaal 12 ECTS van de vakken vervangen met behaalde vakken uit het buitenland.
doelstelling
Het programma stelt studenten in staat om:
  1. effectieve publieke strategie te ontwikkelen, implementeren en hervormen, zowel op het niveau van de organisatie als dat van wetgeving
  2. (wetgevende) strategieën voor wicked problems op meerdere niveaus te ontwikkelen en te implementeren.

Met haar focus op de verbinding tussen Economie, Rechten en Bestuurskunde (inclusief politicologie), worden studenten getraind om deze vaardigheden in een multidisciplinaire context in te zetten.
Elke vorm van besturen wordt in toenemende mate geconfronteerd met problemen die de nationale grenzen overschrijden. Strategen in publieke organisaties zullen dan ook meer en meer in staat moeten zijn om (wetgevende) strategieën in internationale contexten te formuleren, en daarom ook vloeiend Engels moeten spreken. Het programma is op een coherente manier samengesteld vanuit de perspectieven van openbaar bestuur, strategie en ondernemerschap. Je bent vrij om jouw onderwerp voor de master thesis te kiezen (en de daarbij horende tutorial) en daarmee aan te sturen op een profiel van een specialist.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 augustus 2021
collegegeld nog niet bekend

1 september 2022

aanmelding deadline : 1 augustus 2022
collegegeld nog niet bekend

Stap 1: Meld je aan in Studielink
Stap 2: Lever de vereiste documenten aan (indien noodzakelijk)
Stap 3: Je ontvangt bericht van de Toelatingscommissie
Stap 4: Rond je inschrijving bij Tilburg University af

Bekijk de volledige toelatingsprocedure op: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/public-governance/aanmelden
toelatingseisen

vooropleiding
Bekijk de vereisten op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/public-governance/aanmelden

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
253kamerhuur in Tilburgonder landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1121totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

60 studenten volgen deze opleiding
28% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2019
0% daarvan is vrouw
14244 studenten aan de Tilburg University
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Tilburg

29037studenten studerend
13851studenten woonachtig   
€ 253gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
17 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.44.0
inhoud3.53.9
docenten3.83.9
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.23.6
studiebegeleiding3.53.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Public Governance: Public Administration, Economics and Law aan de Tilburg University is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.4 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

studie- informatie
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite