Bestuurskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe functioneren organisaties in de publieke sector zoals overheden en publiek instellingen (ziekenhuizen, onderwijs)? Hoe pakken ze actuele maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken aan?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvooral Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
In de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit bestudeer je het functioneren en de inrichting van organisaties in en om het openbaar bestuur. De master leidt op tot expert in de publieke sector: iemand die met een brede kennis over de werking en inrichting van de (semi-)overheid oplossingen kan aandragen voor zowel interne organisatieproblemen als voor maatschappelijke beleidsproblemen van de overheid.

Na afronding van de master ben je een 'reflective practitioner': een manager, adviseur of beleidsmaker die op een ethisch verantwoorde, effectieve en democratische wijze zijn of haar bijdrage levert aan het bestuur van publieke instellingen.

De master kent vier specialisaties: Beleid en advies; Besturen van veiligheid; Organisatie en management en Comparative Politics, Administration and Society (Engelstalig). Zowel in je vakken als in je masterthesis ga je dieper in op de specialisatie die je gekozen hebt.

Bestuurskunde heeft een Zilveren medaille gekregen van Elsevier Beste studies, dit houdt in dat de studie al twee jaar verkozen is tot top opleiding!
Masteropleiding Bestuurskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : score 66, 1e plaats
De opleiding is ingebed in de Faculteit der Managementwetenschappen met opleidingen als politicologie, economie, bedrijfskunde en geografie, planologie en milieu, wat de opleiding een interdisciplinair karakter geeft.
  • De Nederlandse specialisaties volgen een sequentieel rooster: gedurende vier weken ben je intensief met één vak bezig dat je afsluit met een tentamen en/of paper, waarna je aan het volgende vak begint. Je verdiept je dus elke keer grondig in één thema.
  • Wanneer je voor een Nederlandse specialisatie kiest, volg je eerst enkele vakken gezamenlijk. Hierdoor hoef je pas halverwege het eerste semester definitief te kiezen in welke richting je wilt specialiseren.
  • De Engelstalige specialisatie Comparative Politics, Administration and Society is een unieke combinatie van bestuurskunde en politicologie. Je volgt ook cursussen samen met politicologen.
  • De opleiding is erg kleinschalig waardoor je veel persoonlijk contact hebt met zowel studenten als docenten en er veel interactie is in zowel hoor- als werkcolleges.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Besturen van Veiligheidspecialisatie Beleidsadviseringspecialisatie Publiek ManagementOnderwijs

taal van onderwijs75% nl
25% en
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, zelfstudie, integratie module, project, seminar

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2021

aanmelding deadline : 1 september 2021
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelorhttp://www.ru.nl/bestuurskunde/onderwijs/nederlandstalige/toelatingseisen/
hbo bachelorhttp://www.ru.nl/bestuurskunde/onderwijs/nederlandstalige/toelatingseisen/
toelatingseisen

vooropleiding
Met een universitaire bachelor Bestuurskunde, Politicologie of European Studies ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde. Heb je een ander bachelordiploma of hbo-diploma op zak? Dan moet je eerst de pre-master Bestuurskunde volgen.

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 700levensonderhoud
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

144 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BOW
studievereniging bestuurskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/7 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
2/7 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/7 Radboud Universiteit
Publiek Management
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/7 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/7 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/7 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/7 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.13.9
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De master Bestuurskunde leidt je op tot een academische professional die zelfstandig onderzoek kan verrichten, beleid kan vormgeven en kan adviseren over ontwikkeling, vormgeving en implementatie van maatregelen om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Je hebt een goed en breed overzicht van de bestuurskunde, het openbaar bestuur, management en beleid. De opleiding biedt je een goed arbeidsmarktperspectief en brede inzetbaarheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel bestuurskundigen komen terecht in staf- en onderzoeksfuncties. Ongeveer de helft werkt in de (semi-)publieke sector (ministeries, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen, internationale organisaties, non-profit organisaties). Een kwart werkt bij onderzoeks- en adviesbureaus. De rest werkt in het bedrijfsleven, vooral in de commerciële dienstverlening.
Het precieze toekomstperspectief van onze alumni wisselt per specialisatie, maar als bestuurskundige ben je altijd aantrekkelijk voor een breed scala aan werkgevers, zoals:
  • de overheid (gemeente, ministeries, EU)
  • onderzoeks- en adviesbureaus (Berenschot, Twynstra Gudde)
  • maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen)
  • belangen- en koepelorganisaties (VNG, vakbonden)
  • adviesraden en denktanks (SER, WRR, CPB, VN)


aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Nol Vermeulen

studieadviseur

E: n.vermeulen@fm.ru.nl
T: 024 3613068
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite