Bestuurskunde

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe functioneren organisaties in de publieke sector zoals overheden en publiek instellingen (ziekenhuizen, onderwijs)? Hoe pakken ze actuele maatschappelijke en bestuurlijke vraagstukken aan?

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursnee
In de masteropleiding Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit bestudeer je het functioneren en de inrichting van organisaties in en om het openbaar bestuur. De master leidt op tot expert in de publieke sector: iemand die met een brede kennis over de werking en inrichting van de (semi-)overheid oplossingen kan aandragen voor zowel interne organisatieproblemen als voor maatschappelijke beleidsproblemen van de overheid.

Na afronding van de master ben je een 'reflective practitioner': een manager, adviseur of beleidsmaker die op een ethisch verantwoorde, effectieve en democratische wijze zijn of haar bijdrage levert aan het bestuur van publieke instellingen.

De master kent drie specialisaties: Beleidsadvisering; Besturen van veiligheid en Publiek Management. Zowel in je vakken als in je masterthesis ga je dieper in op de specialisatie die je gekozen hebt.
Masteropleiding Bestuurskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : score 66, 1e plaats
De opleiding is ingebed in de Faculteit der Managementwetenschappen met opleidingen als politicologie, economie, bedrijfskunde en geografie, planologie en milieu, wat de opleiding een interdisciplinair karakter geeft.
  • De Nederlandse specialisaties volgen een sequentieel rooster: gedurende vier weken ben je intensief met één vak bezig dat je afsluit met een tentamen en/of paper, waarna je aan het volgende vak begint. Je verdiept je dus elke keer grondig in één thema.
  • De opleiding is erg kleinschalig waardoor je veel persoonlijk contact hebt met zowel studenten als docenten en er veel interactie is in zowel hoor- als werkcolleges.


Studieprogramma

Unsplashed background img 2

specialisaties

specialisatie Besturen van Veiligheid

De overheid ziet veiligheid vaak als haar kerntaak, maar wat betekent dat precies en wat is hierin de verantwoordelijkheid van andere maatschappelijke actoren?

Tijdens deze masterspecialisatie bestudeer je de vormgeving en uitvoering van veiligheids- en crisisbeheersingsbeleid. Je kijkt kritisch naar huidig beleid en hoe het openbaar bestuur omgaat met de angst voor onveiligheid in de samenleving. Je onderzoekt vragen als: hoe is het gesteld met de daadwerkelijke fysieke (on)veiligheid in Nederland? Hoe zijn vergunningverlening en toezicht in Nederland georganiseerd? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Hoeveel mag veiligheid kosten en wat is de balans tussen veiligheid en privacy?

Na afronding van je opleiding ben je een academisch professional met specialistische kennis op het terrein van veiligheid in de publieke sector. Met jouw expertise en know-how kun je aan de slag bij onder meer gemeenten, provincies, ministeries, maatschappelijke ondernemingen, adviesbureaus of organisaties zoals brandweer en politie.

Besturen van Veiligheid is een specialisatie van de masteropleiding Bestuurskunde.

specialisatie Beleidsadvisering

In deze specialisatie bestudeer je hoe effectieve en legitieme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken tot stand komen, en welke rol verschillende publieke en private actoren hierin spelen.

Veel maatschappelijke problemen kunnen alleen opgelost worden door gericht ingrijpen van een overheid. In die aanpak van problemen zijn overheidsdiensten soms succesvol. In andere gevallen mislukt hun beleid. Om welk soort probleem het ook gaat – milieuproblematiek, terrorismebestrijding, economische ontwikkeling, organisatie van de zorg – het is steeds van het grootste belang dat goed nagedacht wordt over de ontwikkeling en de uitvoering van maatregelen.

Je gaat aan de slag met vragen als: Hoe effectief is bestaand beleid en wat is de haalbaarheid van nieuwe voorstellen? Wat kunnen we leren van beleidsfiasco's? Wanneer dienen welke belanghebbende te worden betrokken voor een optimale oplossing van een vraagstuk? Hoe stel je je op als adviseur?

Er wordt onder meer aandacht besteed aan agendavormings- en beleidsvormingsprocessen en de rol van kennis en wetenschap in deze processen. De specialisatie Beleidsadvisering is bedoeld voor studenten die zich verder willen bekwamen in de beleidsanalyse om zo een bijdrage te leveren aan de oplossingen van maatschappelijke problemen.

Beleidsadvisering is een specialisatie van de master Bestuurskunde.

specialisatie Publiek Management

Leer hoe lokale overheden op een efficiënte, effectieve en rechtmatige manier complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen aanpakken..

Ontdek de interne en externe sturingsmogelijkheden van lokale overheden.Het functioneren van lokale overheden is van groot belang is. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor een steeds groter aantal taken en diensten die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties direct raken. Daarnaast komen veel globale problemen zoals de klimaatcrisis, energietransitie en meer recent de COVID-19 pandemie tot uitdrukking op het lokaal niveau en moeten deze (deels) op dat niveau worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn lokale overheden afhankelijk van wat er op hogere niveaus wordt bepaald en beslist. In deze masterspecialisatie bestuderen we het functioneren van lokale overheden vanuit de huidige, complexe vraagstukken waar zij voor staan.Leer grip te krijgen op het interne management van organisaties en op de verhoudingen tussen verschillende publieke en private organisaties. Ontdek de master Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken!

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, ontwerpproject, groepsopdracht, groepsdiscussie, individuele opdracht, integratie module, stage, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, mondelinge presentatie, portfolio, project, zelf-evaluatie, zelfstudie, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
WO bachelorhttp://www.ru.nl/bestuurskunde/onderwijs/nederlandstalige/toelatingseisen/
hbo bachelorhttp://www.ru.nl/bestuurskunde/onderwijs/nederlandstalige/toelatingseisen/
toelatingseisen

vooropleiding
Met een universitaire bachelor Bestuurskunde, Politicologie of European Studies ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde. Heb je een ander bachelordiploma of hbo-diploma op zak? Dan moet je eerst de pre-master Bestuurskunde volgen.

studie kosten
bron: Radboud Universiteit
bedrag kostenpost
€ 700.00levensonderhoud
€ 500.00studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

De stad

studievereniging

BOW
Studievereniging Bestuurskunde

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Radboud Universiteit
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/10 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 Tilburg University
Public Administration, Economics and Law
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
9/10 Amsterdam VU
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/10 Amsterdam VU
Besturen van Veiligheid
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De master Bestuurskunde leidt je op tot een academische professional die zelfstandig onderzoek kan verrichten, beleid kan vormgeven en kan adviseren over ontwikkeling, vormgeving en implementatie van maatregelen om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen. Je hebt een goed en breed overzicht van de bestuurskunde, het openbaar bestuur, management en beleid. De opleiding biedt je een goed arbeidsmarktperspectief en brede inzetbaarheid.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Veel bestuurskundigen komen terecht in staf- en onderzoeksfuncties. Ongeveer de helft werkt in de (semi-)publieke sector (ministeries, provincies, gemeenten, zelfstandige bestuursorganen, internationale organisaties, non-profit organisaties). Een kwart werkt bij onderzoeks- en adviesbureaus. De rest werkt in het bedrijfsleven, vooral in de commerciële dienstverlening.
Het precieze toekomstperspectief van onze alumni wisselt per specialisatie, maar als bestuurskundige ben je altijd aantrekkelijk voor een breed scala aan werkgevers, zoals:
  • de overheid (gemeente, ministeries, EU)
  • onderzoeks- en adviesbureaus (Berenschot, Twynstra Gudde)
  • maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen)
  • belangen- en koepelorganisaties (VNG, vakbonden)
  • adviesraden en denktanks (SER, WRR, CPB, VN)


Potentiële beroepen

belangen- en koepelorganisaties
maatschappelijke organisaties
onderzoeks- en adviesbureaus
overheid
bron: StudieData

Contact

Sanne de Meijer

Studieadviseur

E: s.demeijer@fm.ru.nl
T: 024-3613068
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite