Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Leer hoe lokale overheden op een efficiënte, effectieve en rechtmatige manier complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen aanpakken. Ontdek de interne en externe sturingsmogelijkheden van lokale overheden.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursnee

Het functioneren van lokale overheden is van groot belang is. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor een steeds groter aantal taken en diensten die burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties direct raken. Daarnaast komen veel globale problemen zoals de klimaatcrisis, energietransitie en meer recent de COVID-19 pandemie tot uitdrukking op het lokaal niveau en moeten deze (deels) op dat niveau worden aangepakt. Tegelijkertijd zijn lokale overheden afhankelijk van wat er op hogere niveaus wordt bepaald en beslist. In deze masterspecialisatie bestuderen we het functioneren van lokale overheden vanuit de huidige, complexe vraagstukken waar zij voor staan.

Leer grip te krijgen op het interne management van organisaties en op de verhoudingen tussen verschillende publieke en private organisaties. Ontdek de master Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken!

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : score 66, 1e plaats
In deze master focus je op:
  • Theoretische verdieping van het intern en extern perspectief van publieke organisaties
  • Analyse van en kritische reflectie op actuele cases
  • Onderzoek aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden
  • Het leren van nieuwe vaardigheden zoals het ontwikkelen van een managementtraining en het schrijven van een onderzoeksofferte

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
In deze master krijg je onderwijs via een sequentieel rooster: gedurende vier weken ben je intensief met één vak bezig dat je afsluit met een tentamen en/of paper. Na deze vier weken start je direct met het volgende vak
periode
1234
Bestuurlijke ethiek
6 EC
Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen onderzoek
6 EC
Evaluatie
6 EC
New Public Governance
6 EC
Publiek Management I
6 EC
Masterproject Publiek Management
6 EC
Masterthesis Publiek management afstuderen
18 EC
Publiek Management II
6 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
20% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, project, seminar, stage, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie
studeren in het buitenland
Alleen in combinatie met masterthesis.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 september 2024
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Met een universitaire bachelor Bestuurskunde, Politicologie of European Studies ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde. Heb je een ander bachelordiploma of hbo-diploma op zak? Dan moet je eerst de pre-master Bestuurskunde volgen

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
excursions
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

144 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BOW
Studievereniging Bestuurskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/8 Radboud Universiteit
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/8 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/8 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/8 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/8 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/8 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/8 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/8 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.13.9
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De specialisatie Organisatie en Management leidt je op tot een academische professional die zelfstandig onderzoek kan verrichten en kan adviseren over arbeids-, inter- en intraorganisationele vraagstukken waardoor je aantrekkelijk bent voor een breed scala aan werkgevers.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Na afstuderen kun je aan de slag bij:
  • de overheid (gemeente, provincie, Rijk, EU)
  • onderzoeks- en adviesbureaus
  • maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, ziekenhuizen, scholen)
  • belangen- en koepelorganisaties (VNG, vakbonden)
  • adviesraden (SER, WRR, CPB, ROB)

Potentiële beroepen

ambtelijk secretaris or
bestuurder
docent juridische dienstverlening
gemeentesecretaris
hoogleraar rechtswetenschappen
inspecteur overheidsinstelling
manager algemene bestuursdienst
raadadviseur
secretaris overheidsdiensten
sectordirecteur gemeente
universitair (hoofd)docent rechtswetenschappen
voorzitter adviesorgaan (overheid)
wetenschappelijk onderzoeker rechtswetenschappen
wijkmanager
bron: UWV

Contact

Sanne de Meijer

studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite