Beleidsadvisering

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

In deze specialisatie bestudeer je hoe effectieve en legitieme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken tot stand komen, en welke rol verschillende publieke en private actoren hierin spelen.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMSc
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66627
numerus fixusnee
honoursnee
Veel maatschappelijke problemen kunnen alleen opgelost worden door gericht ingrijpen van een overheid. In die aanpak van problemen zijn overheidsdiensten soms succesvol. In andere gevallen mislukt hun beleid. Om welk soort probleem het ook gaat – milieuproblematiek, terrorismebestrijding, economische ontwikkeling, organisatie van de zorg – het is steeds van het grootste belang dat goed nagedacht wordt over de ontwikkeling en de uitvoering van maatregelen.

Je gaat aan de slag met vragen als: Hoe effectief is bestaand beleid en wat is de haalbaarheid van nieuwe voorstellen? Wat kunnen we leren van beleidsfiasco's? Wanneer dienen welke belanghebbende te worden betrokken voor een optimale oplossing van een vraagstuk? Hoe stel je je op als adviseur?

Er wordt onder meer aandacht besteed aan agendavormings- en beleidsvormingsprocessen en de rol van kennis en wetenschap in deze processen. De specialisatie Beleidsadvisering is bedoeld voor studenten die zich verder willen bekwamen in de beleidsanalyse om zo een bijdrage te leveren aan de oplossingen van maatschappelijke problemen.

Beleidsadvisering is een specialisatie van de master Bestuurskunde.
Masteropleiding Bestuurskunde

Waarom aan de Radboud Universiteit?

awardKeuzegids beste opleiding
2016 : score 66, 1e plaats
In de specialisatie Beleidsadvisering leren studenten de rol van kennis, wetenschap en burgers in beleidsprocessen beter begrijpen. Je onderzoekt actuele casussen, traint onderzoeksvaardigheden en komt tot diepgaande inzichten over het ontwikkelen van beleid. De specialisatie biedt een theoretische verdieping waardoor je kritisch leert kijken naar de argumenten van alle betrokkenen. Je bent gedurende vier weken intensief met één vak bezig. Je verdiept je dus grondig in een thema.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwBeleidsadvisering is een specialisatie van de eenjarige master in Bestuurskunde, met een totale studielast van 60 EC. Alle cursussen zijn 6 EC, en de masterscriptie is 18 EC. Stages maken geen deel uit van het standaard curriculum, maar we ondersteunen studenten die ervoor kiezen om extra werk te doen door een stage te lopen van harte.
In het eerste deel van het programma volg je vier cursussen die een solide inzicht geven in de bestuurskundige theorievorming en onderzoek op masterniveau. Hierna volg je twee specialisatiecursussen in Beleidsadvisering, voer je een masterproject uit (middels een stage of deelname aan een onderzoek binnen de vakgroep) en schrijf je je masterthesis. Je krijgt onderwijs via een sequentieel rooster: gedurende vier weken ben je intensief met één vak bezig dat je afsluit met een tentamen en/of pape
periode
1234
Beleidsadvisering I
6 EC
Bestuurlijke ethiek
6 EC
Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen onderzoek
6 EC
Evaluatie
6 EC
New Public Governance
6 EC
Beleidsadvisering II
6 EC
Masterproject Beleidsadvisering
6 EC
Masterthesis Beleidsadvisering afstuderen
18 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
40% theorie
10% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, integratie module, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, project, seminar, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 september 2023
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
Met een universitaire bachelor Bestuurskunde, Politicologie of European Studies ben je direct toelaatbaar tot de master Bestuurskunde.

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

144 studenten volgen deze opleiding
41% daarvan is vrouw
1 eerstejaars gestart in 2017
0% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

BOW
Studievereniging Bestuurskunde

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

“Burgers laten zich steeds minder overtuigen door wetenschappelijke experts en professionele bestuurders en politici. Dit vraagt om nieuwe manieren van beleidsvorming.”

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Radboud Universiteit
Beleidsadvisering
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Radboud Universiteit
Besturen van veiligheid
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Radboud Universiteit
Bestuurskunde
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Radboud Universiteit
Bestuur en Management van Lokale Vraagstukken
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  66
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Radboud Universiteit
European Union Governance and Politics
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/10 Radboud Universiteit
Comparative Politics, Administration and Society
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e  70
Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/10 Tilburg University
Bestuurskunde
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/10 Amsterdam VU
Besturen van Zorgvernieuwing
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
10/10 Amsterdam VU
Bestuurskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
138 eerstejaars
47% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.13.9
docenten4.13.9
studiefaciliteiten3.63.5
studielast3.63.6
studiebegeleiding3.73.5
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Beleidsadvisering aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 45 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De specialisatie leidt je op tot een academische professional die zelfstandig onderzoek kan verrichten en kan adviseren over de gepaste ontwikkeling, vormgeving en implementatie van maatregelen om uiteenlopende maatschappelijke problemen op te lossen waardoor je aantrekkelijk bent voor een breed scala aan werkgevers.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Academische professionals met de specialisatie Beleidsadvisering komen terecht bij een breed scala van werkgevers: (1) overheden (rijk, provincie, gemeente, Europese Commissie), (2) onderzoeks- en adviesbureaus, (3) maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, vakbonden) en (4) adviesraden en denktanks (SER, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer educational+ aanv. eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Maatschappijleer part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

adviesraden
denktank
maatschappelijke organisatie
onderzoeks- en adviesbureaus
overheid
bron: StudieData

Contact

Sanne de Meijer

Studieadviseur

E: s.demeijer@fm.ru.nl
T: 024-3613068
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite