1/11 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
Deze opleiding in Rotterdam biedt jou:

  • aandacht voor de kinderen en jongeren in hun leefomgeving
  • actuele inzichten over opvoeding en onderwijs;
  • een sterke verbinding tussen kennis en praktische vaardigheden in de multiculturele stad Rotterdam;
  • kleinschalig en uitdagend onderwijs.
2/11 Universiteit Leiden
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/11 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
4/11 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
5/11 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
6/11 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
In Nijmegen leg je een sterk verband tussen de wetenschappelijke benadering en de pedagogische en onderwijskundige praktijk. Tijdens de opleiding doe je praktijkervaring op en ontdek je hoe opvattingen over opvoeding en een gezonde ontwikkeling voortdurend veranderen.
7/11 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
De bachelor Pedagogische wetenschappen in Utrecht biedt als enige opleiding in Nederland de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. De opleiding besteedt veel aandacht aan actuele problematiek in het vak en in de veranderende maatschappij.
8/11 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
Een bacheloropleiding waarin maatschappelijke vraagstukken centraal staan en je zelf een richting kunt geven aan je opleiding door een specialisatie te kiezen en/of stage te lopen.
Binnen de opleiding zijn onder andere de volgende specialismen aanwezig:
  • onderwijsleerproblemen, zoals dyslexie
  • forensische orthopedagogiek
  • kinderrechten
  • behandeling van kinderen met angst en slaapproblemen
  • ontwikkeling van baby's en kleuters
  • preventieve jeugdhulp en opvoeding
9/11 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
De UPvA heeft een geïntegreerd onderwijsprogramma met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk. Het onderwijsprogramma is speciaal voor de UPvA ontwikkeld in afstemming met het onderwijsveld. De UPvA kleinschalig en laagdrempelig, waardoor er veel contact is tussen de studenten onderling en tussen studenten en docenten. Op de UPvA word je begeleid door energieke, deskundige docenten en opleiders uit de basisscholen. Met elkaar zorgen we voor een inspirerende leeromgeving, waar nieuwsgieri
10/11 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
11/11 Amsterdam VU
Universitaire Pabo
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Rijksuniversiteit Groningen
Ate Hamstra, derdejaars student AOLB, coördinator studentvoorlichtingsteam en student-assistent:

‘Op de basisschool had ik een leerkracht die heel betrokken was en die écht naar je luisterde. Zo’n leerkracht wil ik ook zijn: ik vind het belangrijk dat elk kind zich gezien en begrepen voelt. Ik vind kinderen heel leuk, maar aanvankelijk was ik niet van plan om voor de klas te staan. Ik twijfelde tussen de studies Sociologie en Psychologie, in ieder geval wilde ik iets met Gedrags- en Maatschappijwetenschappen doen...
De theoretische vakken bieden de verdieping die ik zoek. Ik ben nieuwsgierig, wil zelf ontdekken waaróm iets zo is en ga altijd voor de uitdaging. Wat ik ook belangrijk vind, is dat je na deze opleiding zowel een hbo- als een universitair diploma hebt, plús vier jaar werkervaring. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt enorm. Het is een drukke studie met veel contacturen. Ook heb je een grote verantwoordelijkheid: je staat al meteen in het eerste jaar een dag in de week voor de klas. Daardoor leer je ontzettend veel praktische vaardigheden en ook veel over jezelf. Ik vind lesgeven in alle klassen leuk. Vooral het kleuteronderwijs heeft mij positief verrast; kleuters zijn een harstikke enthousiaste doelgroep! Ik merk dat het goed zou zijn en belangrijk is voor kinderen, in alle groepen van de basisschool, als er vaker een meester voor hun klas staat. Daar wil ik wel een lans voor breken.’


lees verder ...
student Fabienne Nieuwkamp
Rijksuniversiteit Groningen
Fabienne Nieuwkamp, vierdejaars AOLB en Commissaris Onderwijs bij studievereniging ODIOM:

‘Ik kom uit een echte onderwijsfamilie. Mijn opa en oma en beide tantes uit hetzelfde gezin geven allemaal les. Zelf geef ik sinds de vierde klas van de middelbare school bijles bij een huiswerkbegeleidingsinstituut. Uitleggen, kennis overdragen, leerlingen verder helpen, dat vind ik heel erg leuk. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verdiepende vakken over leerstoornissen en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen. Om die reden heb ik ook bewust een halfjaar stage gelopen in het speciaal basisonderwijs...
Daar leer ik van. Dat ik door mijn stages verschillende soorten scholen heb leren kennen, vind ik echt een verrijking. Mijn LIO-stage die ik vorig jaar heb afgerond, vond ik het mooiste onderdeel van mijn opleiding. Ik kon mijn eigen stijl daar goed ontwikkelen. Toen ik in Groningen kwam studeren, ben ik gelijk lid geworden van studievereniging ODIOM om medestudenten te leren kennen. ODIOM is dé studievereniging voor Pedagogische en Onderwijswetenschappen en de AOLB. De vereniging organiseert sociale en gezellige activiteiten zoals excursies en het introductiekamp voor eerstejaars waar ik mijn studievriendinnen heb ontmoet. Momenteel doe ik een bestuursjaar als Commissaris Onderwijs bij ODIOM. Ik vind het interessant om mee te denken over het onderwijs binnen de AOLB en zo krijg ik een mooi kijkje achter de schermen van de faculteit. Dat is leuk en leerzaam, en een goede voorbereiding op de master Onderwijswetenschappen die ik na mijn bachelor wil gaan doen. Mogelijk kan ik dit combineren met één dag in de week voor de klas staan zodat ik mijn Pabodiploma al in de praktijk kan gebruiken.’


lees verder ...
student Matthijs
Rijksuniversiteit Groningen
student Hieke
Rijksuniversiteit Groningen
student Fabienne
Rijksuniversiteit Groningen