Pedagogische wetenschappen

Universiteit Utrecht

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Bij Pedagogische wetenschappen (Pedagogiek) bestudeer je opvoeding en ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Je richt je hierbij op actuele maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

open_in_newwebsite

locatieUtrecht
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track
Als student Pedagogiek ga je aan de slag met de toekomst van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Je bestudeert hun successen, hindernissen, problemen en mogelijkheden in verschillende ontwikkelingsfasen. De kennis die je opdoet tijdens je studie, vertaal je naar nieuwe ideeën, oplossingen, toepassingen, behandelmethodes en preventieve (beleids)maatregelen voor de praktijk. Zo ondersteun je bijvoorbeeld ouders, leraren en jeugdwerkers, oftewel iedereen die zich direct of indirect bezig houdt met de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Als pedagoog sta je midden in de samenleving. Een samenleving die steeds meer divers en veelzijdig wordt en veel snelheid, dynamiek en veranderingen kent. Dat maakt de huidige tijd uitdagend en spannend om in op te groeien; vol kansen, mogelijkheden en uitdagingen. De keerzijde van al die diversiteit en dynamiek is onrust en onzekerheid. Het is vaak lastig voor kinderen en jongeren zich hierin staande te houden en hun eigen weg te vinden. Als pedagoog kijk je naar de effecten van veranderingen in de samenleving op kinderen en jongeren, en draag je wezenlijk bij aan de hulp en steun voor alle betrokkenen.
de studiekeuzecheck

Waarom aan de UU?

De bachelor Pedagogische wetenschappen in Utrecht biedt als enige opleiding in Nederland de mogelijkheid om je te specialiseren op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. De opleiding besteedt veel aandacht aan actuele problematiek in het vak en in de veranderende maatschappij.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet volledige studieprogramma vind je op www.uu.nl/bachelors/pedagogiek.
1e jaar Pedagogiek richt zich op het aanpakken van opvoedingsvraagstukken; wat stimuleert de opvoeding en ontwikkeling en wat zijn belemmeringen? We leiden je op om dergelijke vraagstukken te herkennen, er een onderbouwd standpunt over in te nemen, en een voortrekker te zijn om veranderingen in de praktijk op gang te brengen.
periode
1234
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
Pedagogische systemen in de baby- en kindertijd
Pedagogische systemen in de kindertijd en adolescentie
Pedagogische vraagstukken rond polarisatie
Cultural Diversity
De professionele pedagoog
Development, learning and behaviour
Toepassen van onderzoeksmethoden en statistiek
2e jaar In het tweede jaar verdiep je je kennis over gedrag en opvoeding. Je leert welke factoren de ontwikkeling van het kind en de jongere bevorderen (veerkracht), en welke steun nodig is bij problematische opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken.
periode
1234
Developmental Psychopathology
Opvoeding en maatschappij
Diagnostiek
Onderzoeksmethoden in de pedagogiek
Behandeling
Communicatievaardigheden
Doing a Qualitative Research Project
Ontwikkeling en evaluatie van opvoedingsinterventies
Testen- en observatievaardigheden
3e jaar In het derde jaar voer je een wetenschappelijk onderzoek uit waarover je een wetenschappelijk verslag schrijft en is er ruimte om te kiezen welke kennis je wilt verdiepen of verbreden.
periode
1234
Jeugdcriminaliteit en jeugdbeschermig
Kind en omgeving
Psychosocial Development & Problems
Bachelorstage
Jeugdrecht
Justitiële interventies
Ontwikkelpsychopathologie: verdieping diagnostiek en behandeling
Adolescent Development
Inclusief onderwijs en passende zorg
Thesis Pedagogische wetenschappen
Hersenontwikkeling: gedrag en leren
Thesis Pedagogische wetenschappen

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
mondelinge presentatie, onderzoek, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, individuele opdracht, practicum, zelfstudie
studielast
Tijdens het eerste jaar heb je gemiddeld 12 contacturen per week. Inclusief zelfstudie besteed je ongeveer 40 uur aan je studie.
studeren in het buitenland
Je kunt in het derde studiejaar een tijdje aan een buitenlandse universiteit studeren. Studeren in het buitenland betekent: je horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen, nieuwe culturen leren kennen en je academische kennis uitbreiden. Studenten Pedagogische wetenschappen gaan bijvoorbeeld naar Australië, Canada, Engeland, Finland, Zuid-Afrika, België (Leuven), Noorwegen en Verenigde Staten.
bindend studieadvies
  • minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program Sociale Wetenschappen

Meer uit je studie halen? Werken aan je talenten en ambities? Het Honours College Sociale Wetenschappen biedt studenten extra uitdaging. Meer informatie vind je op www.uu.nl/sw/honours.

Toelating en kosten

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar
hbo-pBij een hbo-propedeuse geldt de extra eis dat je minimaal een havodiploma hebt met wiskunde A (of B), met als eindexamencijfer een 6 of hoger.
WO propedeusetoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

563 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
85 eerstejaars gestart in 2017
96% daarvan is vrouw
30945 studenten aan de Universiteit Utrecht
59% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Svpap
Studievereniging Pedagogiek

Op kamers in Utrecht

66691studenten studerend
31446studenten woonachtig   
€ 336gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
2/10 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Universiteit Leiden
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/10 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
8/10 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/10 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/10 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Kijk ook eens naar ..


Kom je er echt niet uit? Zoek hulp bij een studiekeuzeadviseur in jouw buurt.

opleidinggelijkenis met Pedagogische wetenschappen
Onderwijswetenschappen
bekijk

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.83.6
studielast3.83.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht is beoordeeld door 238 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.
bron: Universiteit Utrecht 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 3.8 4
aantal eerstejaars 123 147
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 87% 77%
diploma binnen 4 jaar 74% 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Met het behalen van een je bachelordiploma laat je zien dat je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Bijna alle studenten gaan verder met een master. Het is ook mogelijk na afstuderen te gaan werken. Je hebt dan geen bevoegdheid om zelfstandig diagnostisch onderzoek te verrichten en behandelplannen op te stellen en uit te voeren. Als afgestudeerde bachelor en breed opgeleid academicus zou je kunnen denken aan banen als onderzoeksassistent, remedial teacher en junior beleidsmedewerker.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als orthopedagoog, schoolbegeleider, beleidsmaker, opvoedingscoach maar ook pedagoog. Beroepen waarin je te maken hebt met kinderen in de context van ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek.
De focus in de opleiding ligt op de werkvelden jeugdzorg, leerlingenzorg, forensische zorg en gehandicaptenzorg.
huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Radboud UniversiteitAngst- en stemmingsstoornissen+ aanv. eisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindnessgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGphilosophy, history and lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policygeen aanvullende eisen
UUYouth, Education and Societygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker jeugdzaken
onderzoeker maatschappelijke opvoedingsvraagstukken
orthopedagoog.
trainer pedagogische vaardigheden
bron: StudieData

Contact

Studie-informatiepunt FSW
E: stip.fsw@uu.nl
T: +31 30 253 49 49
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite