Pedagogische Wetenschappen

Erasmus Universiteit Rotterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wil jij werken aan hedendaagse vraagstukken in opvoeding en onderwijs? Kies dan voor Pedagogische Wetenschappen in Rotterdam.

open_in_newwebsite

locatieRotterdam
diplomaBSc
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursheeft honours track

Heb jij interesse in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren tot 25 jaar? Dan is de opleiding Pedagogische Wetenschappen echt iets voor jou! Als student Pedagogische Wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken naar kinderen, jongeren en hun opvoeders te kijken. Je onderzoekt hoe de omgeving waarin jongeren opgroeien effect heeft op hun gedrag en ontwikkeling.

Wil jij een bijdrage leveren aan pedagogiek en problemen te lijf gaan? In de multiculturele stad Rotterdam leer je hoe!

Bachelor in Pedagogische Wetenschappen
Pedagogische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterdam
Pedagogische Wetenschappen Erasmus Universiteit Rotterddam

Waarom aan de Erasmus?

Deze opleiding in Rotterdam biedt jou:

  • aandacht voor de kinderen en jongeren in hun leefomgeving
  • actuele inzichten over opvoeding en onderwijs;
  • een sterke verbinding tussen kennis en praktische vaardigheden in de multiculturele stad Rotterdam;
  • kleinschalig en uitdagend onderwijs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet eerste jaar van de opleiding Pedagogische Wetenschappen is breed en oriënterend. Je volgt onderwijsgroepen en hoorcolleges van inleidende vakken op het gebied van pedagogiek, onderwijswetenschappen, psychologie en sociologie. Thema's die daarin aan de orde komen zijn onder andere: opvoedstijlen, kindermishandeling, echtscheiding, multiculturele klassen, kinderopvang, schooluitval, talent, intellectuele beperkingen, lichamelijke handicaps en gedragsproblemen.

In het eerste jaar wordt ook
1e jaar Blok 1
Inleiding in opvoeding en onderwijs
Blok 2
Socialisatie en ongelijkheid in de superdiverse samenleving
Blok 3
Statistiek I: Een Introductie
Blok 4
De psychologische ontwikkeling tussen 0-23 jaar en individuele verschillen
Blok 5
De complexe en diverse pedagogische praktijk
periode
2e jaar Blok 1
Biologische determinanten van Leren en Ontwikkeling
Practicum: Gespreksvaardigheden II
Blok 2
Statistiek II: Verklaren en Voorspellen
Statistische vaardigheden-II
Blok 3
Afstemming binnen Opvoeding en Onderwijs
Practicum Observatievaardigheden
Blok 4
Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs
Practicum Interviewvaardigheden
Blok 5
Deviantie en Criminaliteit in de Stad
Practicum Adviesvaardigheden
Blok 6
Gezinspedagogiek - diversiteit in gezinnen
Practicum Juridische en Ethis
3e jaar Curriculum Vakken Bachelor 3 - richting Pedagogische Wetenschappen: Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving & Orthopedagogiek
Blok 1-2
Minor / Exchange
Blok 3
Interculturele Pedagogiek / Exchange
Practicum Juridische en Ethische Beroepsvaardigheden II
Blok 4
Opvoedingsproblemen in de Complexe Werkelijkheid
Practicum Testvaardigheden III
Blok 5
Psychometrie: Een Introductie
Practicum Psychometrische vaardigheden
Blok 6-7
Bachelorstage
Practicum Wetenschapsfilosofie
Blok 6-8

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
groepsdiscussie, hoorcollege, literatuurstudie, onderzoeksproject, practicum, werkgroep, zelfstudie
doelstelling
Als student Pedagogische Wetenschappen leer je vanuit verschillende invalshoeken naar kinderen, jongeren en hun opvoeders te kijken. Je onderzoekt hoe de omgeving waarin jongeren opgroeien effect heeft op hun gedrag en ontwikkeling. Je leert bijvoorbeeld hoe je de talenten van kinderen met een leerachterstand tot ontwikkeling kunt brengen. Bovendien bekijk je welke onderwijsmethodes ervoor zorgen dat jongeren beter presteren op school.
bindend studieadvies
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 12 maanden
honours-/excellence program honours programma

Het ESSB Honours Programme is een extra onderwijsprogramma van 15 studiepunten, bedoeld voor excellente studenten.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 7100

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
vwo N&Ttoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo C&Mtoelaatbaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
342kamerhuur in Rotterdamrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1210totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

352 studenten volgen deze opleiding
93% daarvan is vrouw
62 eerstejaars gestart in 2019
95% daarvan is vrouw
25922 studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Rotterdam

64957studenten studerend
26950studenten woonachtig   
€ 342gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
27 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 Universiteit Leiden
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
7/10 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
8/10 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/10 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/10 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.83.7
docenten3.53.6
studiefaciliteiten3.23.6
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.13.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is beoordeeld door 98 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het behalen van je bachelor raden wij je aan om een master te volgen om je zo te specialiseren in een van de volgende richtingen: Onderwijswetenschappen, Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving of Orthopedagogiek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBeperkingen en handicaps+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenCrisis and Security Management+ aanv. eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindnessgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Radboud UniversiteitDiversities in Youth Care+ aanv. eisen
ErasmusEducatieve Master Primair Onderwijsgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGphilosophy, history and lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitForensische pedagogiek+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitGifted Education+ aanv. eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
Universiteit LeidenManagement van de publieke sector - MSc.+ aanv. eisen
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
ErasmusPedagogische en Onderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitPedagogische ethiek+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Universiteit LeidenPublic Administration - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEconomics and Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenInternational and European Governance - MSc.+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPublic Management and Leadership - MSc.+ aanv. eisen
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitRisicogedrag+ aanv. eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmaker
medewerker jeugdhulp
onderwijswetenschapper
orthopedagoog
bron: StudieData

Contact

Facultaire Voorlichter

Pedagogische Wetenschappen

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite