Academische opleiding leraar basisonderwijs

Rijksuniversiteit Groningen

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Je hebt zin om je te verdiepen in onderzoek naar onderwijs en je wilt dat ook direct in praktijk brengen. Je wilt het onderwijs verbeteren en je wilt er vol voor gaan? Dan zijn we op zoek naar jou!

open_in_newwebsite

locatieGroningen
diplomaBSc
typeeducational, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur4 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56607
numerus fixusnee
honoursnee

Wil je in het basisonderwijs aan de slag, maar ook een universitaire studie volgen? Met het programma van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs en volg je tegelijk de universitaire bachelor Pedagogische Wetenschappen. Door theoretische, vakdidactische en praktische onderdelen te combineren leidt de AOLB studenten op tot leerkrachten die op alle fronten toegerust zijn voor het onderwijs van vandaag en van morgen!

De AOLB is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool Groningen. Voor deze opleiding geldt de maatregel halvering van het collegegeld (voor 2 jaar).

Waarom aan de RUG?

  • een traject specifiek gericht op het opleiden van academische leerkrachten
  • colleges met alleen studenten van dezelfde opleiding; bij enkele vakken samen met studenten van de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen
  • een onderwijskundige oriëntatie met een sterke koppeling tussen theorie en praktijk in het hele onderwijsprogramma
  • een opleiding van hoog niveau; onderwijs door ervaren docenten van alle betrokken instellingen
  • een goede sfeer met laagdrempelig contact tussen studenten en docenten


Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
Het AOLB- onderwijsprogramma wordt net als andere opleidingen opgedeeld in twee semesters (vier periodes) van elk ongeveer 10 weken, 7 collegeweken en 3 toets/beoordelings/reflectieweken.
Elk semester kunnen er ongeveer 15 EC worden behaald (1 EC staat voor 28 uur werk, dit kan college zijn, maar ook opdrachten maken, zelfstudie of stage). In semester 1a en 1b in het derde jaar wordt
een verdiepende minor aangeboden ('Zorg in de school'). Globaal komen in de theorie-lijn de RUG-vakken terug en in de ped/did-lijn de Pabo-vakken. De Pabo-vakken worden deels opgewaardeerd naar academisch niveau. Daarnaast worden er in de praktijk-lijn opdrachten gegeven die op academisch niveau gemaakt en beoordeeld worden.

1e jaar Oriëntatie op leren en lesgeven staat centraal: kennis verwerven van de leerstofopbouw en leerlijnen in de leermethode, lesvoorbereiding, lesorganisatie en instructie, evaluatie en feedback. Vakken als Ontwikkelings- en onderwijspsychologie, Inleiding Onderwijswetenschappen en Pedagogische taken van het onderwijs bieden een brede theoretische basis voor de verdere opleiding. In dit jaar loop je stage in de bovenbouw (groepen 5 t/m 8).
periode
1234
Leren lesgeven & reflecteren 1
3 EC
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1
5 EC
Schrijfvaardigheid op (digi)bord/papier
1 EC
Taal 1
4 EC
Stage & SLB
14 EC
Pedagogische taken van het onderwijs
5 EC
Levensbeschouwing
1 EC
Rekenen 1
4 EC
Rekenen 1
4 EC
Inleiding in de (onderwijs)sociologie
5 EC
Inleiding Onderzoek
5 EC
Leren lesgeven & reflecteren 2
2 EC
Geestelijke stromingen 1
1 EC
Godsdienst en levensbeschouwing 1
1 EC
Inleiding Onderwijswetenschappen
5 EC
Kunstzinnige oriëntatie 1
2 EC
Wereldoriëntatie 1
3 EC
2e jaar Verbreding van basiskennis van de leerstofdomeinen, de domeinspecifieke en algemene didactiek en de onderzoekscomponent. Van de leerstofdomeinen en Ontwikkelings- en onderwijspsychologie staat een vervolgvak op het programma. De verbreding zit deels in een uitbreiding van de leerlijnen voor de onderbouw van het basisonderwijs, deels in aanvullende onderdelen binnen het leerstofdomein. Er wordt een begin gemaakt met meer gedifferentieerd werken en orthopedagogische diagnostiek.
periode
1234
Methoden en technieken van onderzoek 1
5 EC
Rekenen 2
2.5 EC
Bewegingsonderwijs jonge kinderen
2 EC
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2
5 EC
Spel en ontwikkeling in groep 1-2
2 EC
Stage & SLB
12 EC
Statistische Modellen 1
5 EC
Taal 2
3.5 EC
Diagnostiek en Interventie in het Onderwijs
5 EC
Wereldoriëntatie 2
4 EC
Gespreks- & interviewpracticum
5 EC
Geestelijke stromingen 2
1 EC
Godsdienst en levensbeschouwing 2
1 EC
Kunstzinnige Oriëntatie 2
2 EC
Testtheorie
5 EC
3e jaar Verdieping met een accent op zorg. In jaar 1 en 2 stond de basis van het beroep van leerkracht centraal. Er meer aandacht voor verschillen tussen kinderen. Vanuit de Orthopedagogiek verdiep je je in leer- en onderwijsproblemen, gedragsproblemen en diagnostiek en hulpverlening. In beide semesters loop je stage in een groep naar keuze.
periode
1234
Zorg voor leren 1
5 EC
Zorg voor leren 2
5 EC
Zorg voor leren 3
5 EC
Stage & SLB
13 EC
Gedrag in de Klas 1
5 EC
Gedrag in de Klas 2
5 EC
Geestelijke stromingen 3
1 EC
Methoden en technieken van onderzoek 2
5 EC
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO A
5 EC
Capita Selecta
3 EC
Kunstzinnige orientatie 3
3 EC
Onderwijsontwerp voor taalgerichte WO B
5 EC
4e jaar Zelfstandig functioneren in de klas en op school. De opleiding wordt afgesloten met een Leraar in opleiding (LIO)-stage (semester 1) en een bachelorwerkstuk (semester 2). Je loopt LIO-stage in een groep naar keuze en volgt vakken over de schoolorganisatie en effectiviteit van onderwijs. Met het bachelorwerkstuk over een onderwijskundig onderwerp wordt de opleiding afgerond.
periode
1234
Stage & SLB
30 EC
Evidence-based interventies in het onderwijs
5 EC
Statistische modellen 2
5 EC
Bachelorwerkstuk
10 EC
Onderwijs, organisaties en onderwijsverandering
5 EC
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie
5 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, spelontwikkeling, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoeksproject, excursie, werkcollege, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, workshop, groepsdiscussie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
studiebegeleiding
De studieadviseur van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs houdt spreekuur op afspraak en is bereikbaar via e-mail, voor contactgegevens zie 'Contact'. Verloopt je studievoortgang niet naar wens, dan word je opgeroepen voor een gesprek.
Elke student is ondergebracht in een studiegroep onder leiding van een Stage- en studieloopbaanbegeleider (SSLB). In deze studiegroep word je begeleid bij de voortgang van je stage en studie. De studieloopbaanbegeleider staat in nauw contact met de studieadviseur.

studeren in het buitenland
Studeren in het buitenland? Dat kan met de AOLB! Het speciale Ed-Exchange-programma van Pedagogische Wetenschappen maakt dat mogelijk. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 mei 2023
wettelijk tarief : € 2314 (€1157 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 9800

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 mei 2024
collegegeld nog niet bekend

1) Aanmelden bij Studielink
Je meldt je, vòòr de deadline van 1 mei, aan voor je studie in Studielink.nl. Je dient voor AOLB bij Studielink een verzoek tot inschrijving in bij twee instellingen, namelijk een pabo én de RUG.

Inschrijving 1: Voor de Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Pabo:
Hanzehogeschool óf NHL Stenden Hogeschool
Inschrijving 2: Voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AOLB van de RUG

2) Matching
Kijk voor informatie over de matchingsprocedure op https://www.rug.nl/gmw/education/matching/
toelaatbare profielen
VWO N&Ttoelaatbaar
VWO N&Gtoelaatbaar
VWO E&Mtoelaatbaar
VWO C&Mtoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

instaptoets
Er zijn aanvullende voorwaarden voor studenten met een hbo-propedeuse. Kijk op: https://www.rug.nl/gmw/education/voorwaarde-hbo-propedeuse.
Voor toegang tot het Pabo-deel geldt: indien er geen vwo in je vooropleiding zit, zul je de toelatingstoetsen moeten doen. Zie hiervoor: https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/

studie kosten
bron: Rijksuniversiteit Groningen
bedrag kostenpost
€ 750levensonderhoud
€ 400studiematerialenper jaar

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

389 studenten volgen deze opleiding
91% daarvan is vrouw
84 eerstejaars gestart in 2017
90% daarvan is vrouw
29331 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen
51% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

ODIOM
ODIOM is de studievereniging van de opleidingen Pedagogische en Onderwijswetenschappen, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO).
ODIOM heeft ruim 800 leden. De commissies binnen ODIOM organiseren onder meer gastcolleges, excursies naar pedagogische en onderwijskundige instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, sportieve en sociale activiteiten, borrels en feesten. Leden verkrijgen bovendien korting op alle benodigde studieboeken en ontvangen tweewekelijks de ODIOM-nieuwsbrief.

Op kamers in Groningen

55216studenten studerend
31914studenten woonachtig   
€ 303gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

student Frank van der Waals
De theoretische diepgang spreekt me aan en veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren

De vakken die ik aan de RUG gevolgd heb zijn interessant. Dit zijn vakken zoals Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie, Onderwijssociologie en Onderwijskunde. De theoretische diepgang spreekt me aan.Stage lopen vond ik erg leuk, soms zwaar, maar vooral erg leerzaam. Veel dingen die je leert kun je aan je stage relateren. Hier doe je het eigenlijk voor, omdat je hier je vaardigheden als leerkracht kan ontwikkelen. In je stage leer je meer dan alleen lesgeven, je leert bijvoorbeeld verschillen in kinderen te accepteren en ook plannen en vooruitdenken...
Voor ik me aanmeldde voor de AOLB twijfelde ik tussen psychologie en pedagogiek, en tussen WO en HBO. De AOLB leek een goede combinatie van praktijk en theorie. De AOLB schud je niet zomaar uit je mouw. Het vergt redelijk wat tijd, omdat de stage over het algemeen veel tijd in beslag neemt. Daarnaast moet je voor de PABO-vakken veel verslagen schrijven, dat is niet per se moeilijk, maar het is soms wel tijdrovend. Goed plannen is wel essentieel.


lees verder ...
lecturer Marjolein Deunk
Marjolein Deunk, docent Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB)

Als je geïnteresseerd ben in pedagogische wetenschappen, maar ook in de praktijk van het onderwijs, dan is de AOLB een heel goede keus. In vier jaar krijg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen en een hbo-diploma. Dat is ook het bijzondere aan deze opleiding: je wordt opgeleid tot pedagoog, maar ook tot leerkracht in het basisonderwijs. Die combinatie is heel mooi.Er zijn binnen de AOLB universitaire vakken en hbo-vakken. De hbo-vakken zijn meer praktisch, terwijl de universitaire vakken theoretischer van aard zijn. De theorie die je leert, zie je vaak meteen terug in je stageklas...
De universitaire vakken komen grotendeels overeen met de vakken in de reguliere bachelor Pedagogische Wetenschappen. Tegelijkertijd kun je de dingen die je leert meteen toepassen in de praktijk, want je begint namelijk na drie weken al met je stage. Je loopt dan één keer per week stage op een basisschool en f en toe een volledige week. In je vierde jaar loop je een half jaar fulltime stagen en ben je verantwoordelijk voor een eigen klas.Binnen het onderzoeksinstituut GION doen we allerlei soorten onderzoek naar onderwijs. Daar kunnen de studenten ook aan meewerken via de scriptiegroepen die we aan de lopende onderzoeksprojecten koppelen. Ikzelf ben gespecialiseerd in de leerkracht-kind interacties. En de laatste tijd houd ik me steeds meer bezig met meertaligheid en culturele diversiteit in de klas.Tot slot vind ik Groningen een leuke studentenstad. Er heerst een heel vriendelijke sfeer, het is overzichtelijk en toch heel bruisend. Je kunt deze studie combineren met een bijbaantje, vrijwilligerswerk of andere activiteiten in Groningen. Mits je goed plant, maar de ervaring leert dat AOLB-studenten daar vrij goed in zijn.


lees verder ...

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/10 RUG
Academische opleiding leraar basisonderwijs
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/10 RUG
Pedagogische Wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
84 eerstejaars
90% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/10 Erasmus
Pedagogische Wetenschappen
€ 342 gemiddelde kamerhuur
220 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/10 Universiteit Leiden
Pedagogische Wetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
94% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/10 Universiteit Leiden
Academische Pabo
€ 350 gemiddelde kamerhuur
68 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/10 Radboud Universiteit
Pedagogische Wetenschappen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
105 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
7/10 UU
Pedagogische wetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
135 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
8/10 Amsterdam UVA
Universitaire Pabo van Amsterdam
€ 424 gemiddelde kamerhuur
26 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
9/10 Amsterdam UVA
Pedagogische wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
71 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
10/10 Amsterdam VU
Pedagogische Wetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
23 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.93.6
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.4
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Academische opleiding leraar basisonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen is beoordeeld door 246 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Rijksuniversiteit Groningen 2023
deze
opleiding
landelijk
studenttevredenheid 4 4
aantal eerstejaars 185 147
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 78% 77%
diploma binnen 4 jaar 60% 60%
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In de eerste plaats kun je met deze combinatie van twee bacheloropleidingen terecht in het onderwijs. Je kunt direct als leerkracht basisonderwijs aan de slag.

In de komende jaren neemt de vraag naar (academisch opgeleide) leerkrachten alleen maar toe. De meeste afgestudeerden kunnen direct aan het werk. Slechts 2,5% van de afgestudeerden zit zonder werk!

Denk dan trouwens niet alleen aan lesgeven, maar ook aan beleids- en bestuursfuncties rondom onderwijs. Als student Pedagogische Wetenschappen word je daarnaast opgeleid voor een scala aan functies op het terrein van opvoeding, onderwijs, vorming en ontwikkeling van kinderen en volwassenen.huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 1855gemiddeld bruto maandloon
46%kans op een vaste baan
17%kans op een voltijd baan
49%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
77%is tevreden over de studiekeuze

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RUGBehavioural and Social Sciences research+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitBehavioural Science (research) research+ aanv. eisen
UvHBurgerschap & Kwaliteit van Samenlevengeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAChild Development and Education (research MSc) research+ motivatiebrief
+ toelatingsgesprek
+ cijfergemiddelde
RUGClinical and Psychosocial Epidemiology researchgeen aanvullende eisen
RUGCPE Track Health Systems and Prevention researchgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUCriminologiegeen aanvullende eisen
UUSociocultural Transformation researchgeen aanvullende eisen
RUGDeafblindnessgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenDevelopmental Psychopathology in Education and Child Studies (Research) research+ motivatiebrief
+ cijfergemiddelde
Universiteit LeidenKinderen met leer- en gedragsproblemen in het onderwijs+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science & Technology full-time,part-timegeen aanvullende eisen
RUGphilosophy, history and lawgeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van de gedragswetenschappengeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UUGlobal Criminologygeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityKunst- en Cultuurwetenschappen+ aanv. eisen
RUGLearning in Interaction+ motivatiebrief
UvHMaster Humanistiekgeen aanvullende eisen
UvHMaster Zorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
RUGOnderwijsinnovatie+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOnderwijswetenschappen+ aanv. eisen
RUGOnderwijswetenschappengeen aanvullende eisen
RUGOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAOrthopedagogiek part-timegeen aanvullende eisen
Amsterdam UVAYouth at Risk+ aanv. eisen
Amsterdam VUPedagogische Wetenschappen+ aanv. eisen
Amsterdam UVAForensische orthopedagogiek+ aanv. eisen
Amsterdam UVAPreventieve jeugdhulp en opvoeding MSc+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPsychology+ 60 EC pre-master
Universiteit TwentePsychology+ 45 EC pre-master
Tilburg UniversityIndividual Differences and Assessment+ aanv. eisen
HanzeTalentontwikkeling & Diversiteit part-timegeen aanvullende eisen
RUGYouth 0-21 Society and Policygeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker onderwijs
intern begeleider
leerkracht basisonderwijs
onderwijsontwikkelaar
bron: StudieData

Contact

Informatie En Administratie

SIA: Student Informatie en Administratie

Minke de Vries

onderwijscoordinator

Studieadviseurs Aolb

Studieadviseur (tel. nr. onderwijsbalie GMW)

E: studieadvies.pedok@rug.nl
T: 050-3636301
studentassistenten Voorlichting Aolb

Stel je vragen over hoe het is om de AOLB in Groningen te volgen aan studenten.

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite