Hoe werkt de toelating bij een opleiding met een numerus fixus?

Sommige opleidingen in het hoger onderwijs hebben een maximaal aantal plekken. Zij kunnen een numerus fixus instellen. Dit betekent dat er niet meer studenten aan de opleiding mogen beginnen, dan vastgesteld.

Selectie

Vanaf het studiejaar 2017-2018 bepaalt de hogeschool of universiteit zelf hoe de selectieprocedure er uitziet. Er wordt dan niet meer alleen gekeken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De onderwijsinstelling bepaalt wat de selectiecriteria precies zijn. Zo wordt de kans groter dat de juiste student op de juiste plek komt.

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding, dan plaatsen? Dan nodigt de hogeschool of universiteit de aangemelde studenten uit voor de selectie. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie er uit ziet. De hogeschool of universiteit maakt dit op tijd bekend op haar website.
Op basis van de selectie, maakt de hogeschool of universiteit een ranglijst van alle deelnemers. De student met het beste resultaat komt bovenaan de ranglijst.

Aanmelden uiterlijk op 15 januari

Studenten moeten zich uiterlijk op 15 januari in Studielink aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.


bovenstaande tekst is overgenomen en aangepast van rijksoverheid.nl.

Doel van numerus fixus

Bij opleidingen met een numerus fixus wordt slechts een beperkt aantal studenten toegelaten. De numerus fixus is ingesteld om één van drie redenen:

  1. Bewaking van de kwaliteit van de opleiding
    Er willen zich meer studenten voor de opleiding aanmelden dan de universiteit aan kan;
  2. Kleine arbeidsmarkt
    De verwachting is dat er in de toekomst te weinig werk is voor de afgestudeerde studenten - het aantal studenten dat kan instromen wordt daarom bewust laag gehouden;
  3. Hoge opleidingskosten
    De opleiding is te duur om aan een groter aantal studenten aan te bieden.Opleidingen met numerus fixus

numerus fixus

aanmeldingscode:
instelling opleiding vt/dt   # plaatsen   aanmelden voor
Technische Universiteit Delft Nanobiology voltijd 100
Vrije Universiteit Amsterdam Business in Society voltijd 25 01 May 2017
Maastricht University Forensic Psychology voltijd 24 01 Apr 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Aansprakelijkheid en Verzekering voltijd 24 15 Jan 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Arbeidsrecht voltijd 30 15 Jan 2017
Maastricht University Arts - Klinisch Onderzoeker voltijd 55 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Sportbeleid en sportmanagement duale 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht European Governance voltijd 25 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Communicatie, beleid en management voltijd 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht Publiek Management voltijd 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht Strategisch human resource management voltijd 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht Bestuur en beleid voltijd 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht Organisaties, verandering en management voltijd 25 01 May 2017
Erasmus Universiteit Rotterdam Parttime Master Bedrijfskunde deeltijd 125 01 Sep 2017
Radboud Universiteit International Business Communication voltijd 50 15 Jan 2017
Universiteit Utrecht Development and Socialisation in Childhood and Adolescence voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Geneeskunde van gezelschapsdieren voltijd 225
Universiteit Utrecht Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid voltijd 225
Universiteit Utrecht Gezondheidszorg paard voltijd 225
Universiteit Utrecht Educational Sciences: Learning in Interaction voltijd 20 01 Apr 2017
Rijksuniversiteit Groningen Europese Studies voltijd 25 01 Jun 2017
Rijksuniversiteit Groningen Euroculture (EM) voltijd 25 01 Jun 2017
Universiteit Leiden History: Europaeum Programme European History and Civilisation: Leiden-Oxford-Paris Programme voltijd 10 15 Jun 2017
Tilburg University Research Master in Law voltijd 24 01 Jul 2017
Universiteit Utrecht International Relations in Historical Perspective voltijd 60 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Conflict Studies and Human Rights voltijd 40 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Arts and Society voltijd 40 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Leraar VHO Engels 30 15 Oct 2017
Universiteit Utrecht Leraar VHO geschiedenis 22 15 Oct 2017
Universiteit Utrecht Leraar VHO maatschappijleer en maatschappijwetenschappen 20 15 Oct 2017
Universiteit Utrecht Leraar VHO Spaans 8 15 Oct 2017
Universiteit Utrecht Comparative Literary Studies voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht New Media and Digital Culture voltijd 40 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Film- en televisiewetenschap deeltijd 40 01 Apr 2017
Rijksuniversiteit Groningen Journalistiek (NL) voltijd 45 01 May 2017
Rijksuniversiteit Groningen Mediastudies voltijd 60 01 May 2017
Universiteit Leiden Media Studies: Journalistiek en Nieuwe Media voltijd 32 01 Dec 2017
Rijksuniversiteit Groningen Journalism (English taught) voltijd 15 01 May 2017
Universiteit Utrecht Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and Social Sciences voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Migration, Ethnic Relations and Multiculturalism voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Infection and Immunity voltijd 25 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Neuropsychologie voltijd 65 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Research in Public Administration and Organisational Science voltijd 25 01 May 2017
Universiteit Utrecht Social and Health Psychology voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Sociology and Social Research voltijd 20 01 Apr 2017
Universiteit Utrecht Interculturele communicatie voltijd 60 01 Apr 2017

> vergelijk de opleidingen