Unsplashed background img 2


De beste informatie over bachelorstudies in Nederland
  • Universitaire bachelors wordt iedere dag volledig geupdate;
  • De universiteiten staan zelf garant voor de kwaliteit van de informatie;
  • Aangeleverde informatie wordt door ons niet aangepast of gefilterd.

Universitaire bachelors wil betrouwbare, onafhankelijke en vergelijkende informatie over studies op een passende wijze toegankelijk maken. Door middel van de onafhankelijke website universitairebachelors.nl wordt (aanstaande) studenten de mogelijkheid geboden opleidingen met elkaar te vergelijken.

Primaire bron van Universitaire bachelors zijn de universiteiten. Zij leveren hun informatie aan via Hodex. Overige bronnen zijn:

  • Nationale Studenten Enquete
  • DUO
  • VSNU / Vereniging Hogescholen (1cijferHO)
  • CBS
  • Nibud
  • Elsevier

> complete agenda
TU/e Event: master-, PDEng- en PhD-opleidingen
Technische Universiteit Eindhoven
VU Masterdag
Vrije Universiteit Amsterdam
Master Open dag Tilburg University
Tilburg University
UvA Bachelordag
Universiteit van Amsterdam
open dag
Universiteit voor Humanistiek
Masterdag
Radboud Universiteit
Voorlichting PThU Master
Protestantse Theologische Universiteit
Open dag Theologie Amsterdam
Protestantse Theologische Universiteit
Open Avond 21 maart 2018 (Deeltijd)
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master's Open Day
Maastricht University