1/9 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
2/9 Universiteit Leiden
Religiewetenschappen
€ 350 gemiddelde kamerhuur
4 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
45% Nederlandstalig
55% Engelstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
3/9 RUG
Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
58% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
100% Engelstalig
 • topopleiding, regelmatig beste religiewetenschappen opleiding in Nederland volgens Keuzegids Universiteiten;
 • mogelijkheid om opleiding volledig in het Engels te doen;
 • internationale staf en international classroom;
 • kleinschalig onderwijs en persoonlijke begeleiding;
 • aansluiting bij de actualiteit;
 • unieke combinatie van antropologie, sociologie, psychologie, (kunst-) geschiedenis, politicologie, ethiek en filosofie
 • mogelijkheid om mee te werken aan onderzoek van docenten.
4/9 Radboud Universiteit
Islam, Politiek & Samenleving
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
Islamstudies is een apart traject binnen de opleiding Religiewetenschappen. Dat betekent dat je zowel de grammatica van het Arabisch, cultuur en politiek van het Midden-Oosten als de islam bestudeert. Verder maak je kennis met de taal, geschiedenis, maatschappij, politiek en godsdienst van het Midden-Oosten en Noord-Afrika in relatie tot Europa. Deze combinatie van cultuur, taal en religie is uniek voor Islamstudies in Nijmegen.
5/9 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
12 eerstejaars
91% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
Religiewetenschappen in Nijmegen is anders dan in andere steden. Dat komt omdat de actualiteit centraal staat. Je onderzoekt actuele vraagstukken zoals de opkomst van zen-boeddhisme is in het westen, de rol van conservatieve christenen in de campagne van Donald Trump, radicalisering van bekeerde moslims en vele andere actuele vraagstukken. In het Nijmeegse studieprogramma is er veel aandacht voor Aziatische godsdiensten, voor bronteksten en voor nieuwe religieuze bewegingen.
6/9 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
- Naast de Abrahamistische godsdiensten ook aandacht voor Aziatische religies en nieuwe religieuze bewegingen
- Focus op religie, politiek en samenleving
- Sluit aan op actualiteit
- Door je te verdiepen in verschillende disciplines, zoals de sociologie, psychologie, antropologie en filosofie, bestudeer je het fenomeen religie vanuit diverse invalshoeken
- Kleine studentengroepen zorgen voor een hechte en goede sfeer. Verder krijg je hierdoor veel interactie in colleges en persoonlij
7/9 UU
Religiewetenschappen
€ 336 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Religiewetenschappen in Utrecht behoort volgens de Keuzegids Universiteiten 2018 tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. De inhoud van het programma, de docenten en de studielast worden hoog beoordeeld.
 • Nadruk op materiële cultuur: hoe krijgt religie vorm in het dagelijks leven?
 • Focus op christendom, islam, jodendom en boeddhisme.
 • Religie vanuit diverse disciplines, onder meer de antropologie, sociologie, psychologie, literatuurwetenschap en historische wetenschap.
8/9 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
 • Religiewetenschappen aan de UvA heeft een open, wetenschappelijke en interdisciplinaire benadering van godsdienst en levensbeschouwing. Een uniek onderdeel is westerse esoterie.
 • In het hart van Amsterdam: een smeltkroes van religies en levensovertuigingen waar al eeuwenlang vele godsdienstige overtuigingen naast en met elkaar leven (protestanten, katholieken, joden, moslims en vele anderen).
 • Na je bachelor kun je kiezen voor een van de masterprogramma's van Religiewetenschappen aan de UvA.
9/9 Amsterdam UVA
Religiewetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
geen unieke kenmerken opgegeven door opleiding
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Studenten aan het woord

Alice
Radboud Universiteit
Radboud Universiteit
Izzy Collins - Ireland
Rijksuniversiteit Groningen
Ik heb altijd een diepe interesse gehad in geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, maar toen ik in het laatste jaar van de middelbare school kwam, werd ik verscheurd tussen wat ik wilde gaan studeren. Ik merkte dat ik wanhopig probeerde te kiezen tussen mijn favoriete onderwerpen: geschiedenis, kunstgeschiedenis, politiek, religie, psychologie, filosofie en een handvol andere onderwerpen die te lang zouden zijn om op te noemen.

...
Ik heb ook essentiële analytische methoden en kritisch denkvermogen geleerd, evenals veel zachte vaardigheden zoals academische schrijf- en presentatievaardigheden die me in de toekomst zullen helpen bij een vervolgopleiding en het vinden van een baan.Na het afronden van mijn bachelor hoop ik Geestelijk Verzorger te worden, maar mocht ik mezelf zo verscheurd vinden als voorheen, dan biedt religiewetenschappen een zeer breed carrièreperspectief waaruit ik kan kiezen, en de loopbaanbegeleiding van de faculteit zal zeker helpen.


lees verder ...
Maria Teresa Tabares Niño - Panama
Rijksuniversiteit Groningen
Sjoerd Jansonius
Universiteit Leiden
Mijn favoriete vak is New Religions. Het leert me hoe gevarieerd en bijzonder de religies zijn die nu nog worden gesticht, en hoe actueel deze bewegingen soms nog zijn. Zo vond ik het erg leuk om het satanisme, een religie waarover ik veel vooroordelen had, eens beter te bekijken.Dan zie je ineens dat mensen hun levensdoelen en zingeving uit onverwachte hoeken halen.