Filosofie van Taal en Cognitie

Radboud Universiteit

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Deze specialisatie is analytisch en ligt op het snijvlak van cognitiefilosofie, taalfilosofie en cognitieve wetenschappen. Je bestudeert vragen rondom coöperatief gedrag, bewustzijn en vrije wil.

open_in_newwebsite

locatieNijmegen
diplomaMA
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur10 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60822
numerus fixusnee
honoursnee
Deze masterspecialisatie is sterk interdisciplinair georiënteerd. In je onderzoek maak je gebruik van de methoden van de hedendaagse analytische filosofie, maar inzichten uit de psychologie, de taalwetenschap en cognitieve neurowetenschap spelen ook een belangrijke rol. In de colleges leer je filosofische vragen te stellen bij wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke consequenties daarvan te doordenken.

In veel wetenschappelijke en publieke discussies wordt gesuggereerd dat cognitie en taal simpelweg een product zijn van ons brein. Echter, daarbij worden twee belangrijke inzichten uit het oog verloren. In de eerste plaats dat het brein zich ontwikkelt in relatie tot de omgeving en wordt gevormd door een gemeenschappelijke taal en cultuur.
In de tweede plaats kent het brein een lange geschiedenis - zowel in evolutionair opzicht als in termen van de ontwikkeling van de individuele mens. Taal en cognitie zitten dus niet alleen tussen de oren, maar dienen in een bredere culturele en historische context geanalyseerd te worden. In deze master kom je in aanraking met verschillende thema's waarin de bovenstaande inzichten een belangrijke rol spelen.

Waarom aan de Radboud Universiteit?

  • Deze master is uniek in Nederland en wordt alleen aan de Radboud Universiteit aangeboden. Als je wilt filosoferen over nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke impact daarvan, dan is deze opleiding geknipt voor jou.

- De onderwijsvormen zijn persoonlijk, kleinschalig en uitdagend.
- Onze groene campus is een heerlijke plek om te studeren. Alle faciliteiten bevinden zich op loopafstand van elkaar

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwTijdens het studieprogramma van de master 'Filosofie van Taal en Cognitie' volg je twee verplichte masterseminars. Je hebt 10 EC aan vrije ruimte en 10 EC voor een stage of een seminar buiten je specialisatie. Tot slot schrijf je je masterscriptie.
periode
1234
Analytische filosofie 1: Mensentaal en dierentaal
10 EC
Masterseminar andere specialisatie
10 EC
Scriptie
20 EC
Stage / vrije ruimte stage
10 EC
Analytische Filosofie 2
10 EC

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
hoorcollege, individuele opdracht, onderzoek, seminar, stage, werkcollege
onderwijsvormen
De mastercursussen bestaan elk uit twaalf seminars van vier uur. Tijdens deze seminars presenteren docenten op actueel onderzoek uit hun specialisatie. Het onderwijs is zeer kleinschalig (ca. 10 studenten). De seminars zijn ingericht als werkcollege waarin je wordt aangemoedigd actief te discussiëren over de besproken thema's. Je rondt de cursussen af met een portfolio bestaande uit verschillende schrijfopdrachten en/of presentaties.
doelstelling
Na je studie ben je in staat om ingewikkelde vraagstukken over cognitie, taal en cultuur te analyseren en inzichtelijk te maken. Je denkt out of the box en bent gewend om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken. Je kent verschillende wetenschappelijke benaderingen van de problematiek die je bestudeert, en je kunt deze op vruchtbare wijze samenbrengen.
studielast
Deze masterspecialisatie bestaat uit 60 EC. Één EC bestaat uit 28 uur.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2024

aanmelding deadline : 1 januari 2024
collegegeld nog niet bekend

1 september 2023

aanmelding deadline : 1 juli 2023
collegegeld nog niet bekend

1 september 2024

aanmelding deadline : 1 juli 2024
collegegeld nog niet bekend

  1. Inschrijfverzoek Studielink
  2. Documenten aanleveren
  3. Inschrijving afronden
  4. Neem deel aan de Welkom Dag van je opleiding

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
315kamerhuur in Nijmegenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1183totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

66 studenten volgen deze opleiding
39% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
20442 studenten aan de Radboud Universiteit
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Sophia
F.C. Sophia is de studievereniging van de opleiding filosofie. Voor een potje gekostumeerd weerwolven op lokatie ben je bij haar aan het juiste adres. Daarnaast organiseert ze tal van activiteiten voor studenten, waaronder maandelijkse borrels, maar ook studiereizen (in het verleden onder andere naar Rusland, Roemenië en Turkije), weekenden en tal van andere activiteiten.

Op kamers in Nijmegen

41385studenten studerend
18288studenten woonachtig   
€ 315gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/19 Radboud Universiteit
Filosofie van Taal en Cognitie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/19 Radboud Universiteit
fenomenologie, hermeneutiek en psychoanalyse
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/19 Radboud Universiteit
Filosofie
star NVAO
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
4/19 Radboud Universiteit
kritiek van de moderniteit
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/19 Erasmus
Philosophy
€ 342 gemiddelde kamerhuur
24 eerstejaars
41% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/19 Universiteit Leiden
Moral and Political Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/19 Universiteit Leiden
Philosophy (60 ec)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/19 Universiteit Leiden
Global and Comparative Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/19 Universiteit Leiden
Philosophical Perspectives on Politics and the Economy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/19 Universiteit Leiden
Philosophy of Knowledge
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/19 Universiteit Leiden
Modern European Philosophy
€ 350 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
35% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/19 RUG
Filosofie
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/19 RUG
Filosofie en maatschappij
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
14/19 Amsterdam UVA
Filosofie (Wijsbegeerte)
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/19 Amsterdam UVA
Philosophy
€ 424 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
30% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/19 Tilburg University
Filosofie
star Elsevier
Keuzegids topopleiding 2018
€ 253 gemiddelde kamerhuur
61 eerstejaars
42% vrouw
? uur contacttijd/week
30% Nederlandstalig
100% Engelstalig
17/19 Tilburg University
Ethiek van Bedrijf en Organisatie
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
18/19 Tilburg University
Philosophy of Humanity and Culture
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
19/19 Tilburg University
Philosophy of Data and Digital Society
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.0
inhoud4.04.0
docenten3.94.1
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.7
studiebegeleiding-3.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie van Taal en Cognitie aan de Radboud Universiteit is beoordeeld door 14 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na je studie ben je in staat om ingewikkelde vraagstukken over cognitie, taal en cultuur te analyseren en inzichtelijk te maken. Je denkt out of the box en bent gewend om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken. Je kent verschillende wetenschappelijke benaderingen van de problematiek die je bestudeert, en je kunt deze op vruchtbare wijze samenbrengen

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Van de afgestudeerden binnen de masterspecialisatie Filosofie van Taal en Cognitie heeft 50% na afstuderen een baan binnen het vakgebied. Het bruto startsalaris op basis van 34 uur per week is € 2.500,-. (Bron: www.studiekeuze123.nl).

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO filosofie full-time,part-time educationalgeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam UVALerarenopleiding Filosofie part-time educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

docent filosofie bij kunstacademie akv st. joost
eigenaar en oprichter van een uitgeverij
ethicus bij het huis voor klokkenluiders
journalist bij de correspondent
lid tweede kamer namens groenlinks
bron: StudieData

Contact

Stefan Schevelier

Als studievoorlichter Filosofie en PPS ben ik verantwoordelijk voor de voorlichting en werving v

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite