Deze opleiding

De Engelstalige master Tourism, Society & Environment richt zich op de relatie tussen toerisme en sociale, economische, geopolitieke, ecologische en technologische ontwikkelingen.

open_in_newwebsite

locatieWageningen
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60111
numerus fixusnee
honoursnee
Het programma kenmerkt zich door:
  • Een focus op duurzaamheid. Het programma leidt afgestudeerden op die in staat zijn om conventionele toeristische praktijken kritisch te analyseren en nieuwe en uitdagende zienswijzen te ontwikkelen die bijdragen aan duurzame ontwikkeling.
  • Hoogwaardige wetenschappelijke kennis: het programma is gericht op onderzoek en leidt studenten op in zowel theoretisch als toegepast onderzoek. De opleiding biedt een multidisciplinair sociaal wetenschappelijk perspectief op toerisme, evenals inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
  • Een internationale blik. De opleiding heeft een internationale studenten populatie, docenten en gastdocenten uit binnen- en buitenland, internationale onderwijsmaterialen en buitenlandse studieactiviteiten.
  • Rijke leeromgevingen: studenten ontmoeten vakbeoefenaren in gastcolleges, excursies, opdrachten, stages, scripties en academische adviesprojecten.
  • Flexibele en gepersonaliseerde leertrajecten. Studenten krijgen de mogelijkheid om zich te specialiseren op een thematisch leertraject. Binnen zo'n traject ligt de focus op een specifiek onderzoeksdomein dat verbonden is met maatschappelijke vraagstukken.

Waarom aan de Wageningen University?

awardKeuzegids topopleiding
2019 : score 82
De opleiding is een van de weinige toerismeopleidingen die geen nadruk legt op management of marketing. Integendeel: de opleiding heeft een academische en interdisciplinaire benadering, waarbij je kritisch naar toerisme leert kijken. Zo kun je vanuit meerdere invalshoeken een rol spelen in de ontwikkeling van duurzaam toerisme.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

tracks

track Tourism & DevelopmentThis trajectory addresses the meanings and objectives of regional and urban development and the extent to which these objectives can be achieved through tourism. It includes a number of fundamental issues related to tourism's potential for socio-economic, socio-cultural and environmental development, and provides students with a conceptual foundation by examining relevant theoretical frameworks from tourism studies and beyond. Research undertaken by lecturers involved in this trajectory addresses: tourism development's relation with nature conservation, climate vulnerability and resilience; tourism and social and cultural change; conflicts surrounding tourism growth and de-growth; and the development, ethics of and governance of tourism practices affecting margin- alised peoples (e.g., international volunteer tourism, medical tourism, indigenous tourism and slum tourism).

track Tourism & Natural ResourcesTourism has a significant impact on natural resources and the environment, while it can also contribute to the conservation of these same resources. In response to these challenges and opportunities, governance initiatives have been developed by a range of actors aimed at conserving natural resources (e.g. water, energy), contributing financially to nature conservation (e.g. terrestrial or marine protected areas), stimulating tourist consumers to sustainable choices and practices (e.g., labels, review systems, apps), and trying to adapt the tourism sector to environmental change. Research undertaken by lecturers involved in this trajectory addresses tourism's articulation with nature and wildlife conservation and related management practices, ecotourism, tourism's relations with a wide range of environmental settings, resources and sinks, and how these relations can be governed through various contemporary and innovative governance arrangements.

trackTourism both creates and satisfies individuals' desires for having unique and meaningful experiences. Thus, understanding the nature of the tourist experience is crucial for understanding tourism. Tourist experiences are not passive encounters with a destination; rather, they are actively produced, mentally and culturally. Socially, experiences are shaped by multiple actors co-producing stories, cultural repre- sentations and material interventions. Psychologically, interpretations of tourism environments are shaped by mental dispositions such as expectations, emotions and meanings. At the same time, tourist experiences also shape places and people. In the contemporary 'experience economy', we see that the desire for and ability to create specific feelings and atmospheres, creates new tourism experiences, transformed cultural practices and changed places across the globe. Research undertaken by lecturers involved in this trajectory addresses the psychology of tourism, emotions, motivations and behaviours; therapeutic landscapes, lifestyle and well-being; tourism's role in environmental education; everyday consumption practices; and co-creation, place-branding and marketing.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, colloquium, excursie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, practicum, project, stage, zelf-evaluatie, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

toelaatbare profielen
WO bachelortoelaatbaar
hbo bachelortoelaatbaar
toelatingseisen

cijfergemiddelde

taaltoets

vooropleiding

resumee

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

64 studenten volgen deze opleiding
78% daarvan is vrouw
24 eerstejaars gestart in 2018
79% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University & Research
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.2
inhoud3.93.9
docenten4.24.2
studiefaciliteiten4.24.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding4.04.0
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Tourism, Society & Environment aan de Wageningen University & Research is beoordeeld door 31 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Afgestudeerden Leisure, Tourism and Environment vinden meestal werk als onderzoeker of als academisch professional in de ontwikkeling van beleid, het doen van onderzoek, of het geven van advies. Momenteel werkt circa 15 procent van de afgestudeerden aan een PhD-project of heeft een onderzoeksfunctie op een universiteit. Eenzelfde percentage heeft een functie als leraar of consultant. Een groter percentage heeft een seniorfunctie als beleidsmaker bij de overheid, of heeft een managementpositie. E

Potentiële beroepen

beleidsmedewerker recreatie en toerisme
bestuurder sportbond
bron: UWV

Contact

Lieke van der Zouwen

Study Adviser

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite