Biosystems Engineering

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Dit programma is bedoeld studenten die een sterke interesse hebben voor het werkveld waarin de interactie tussen technologie en biologische processen een belangrijke rol speelt.

Het programma richt zich specifiek op de wisselwerking tussen technologie en biologie in samenhang tot agrarische productieprocessen met als hoofddoel: het ontwikkelen van innovatieve technologie voor agrarische productieprocessen (op een wetenschappelijke basis). Hierbij wordt het grotere geheel waarin de technologie moet functioneren altijd meegenomen in het oplossen van de uitdagingen die we aangaan.

Enkele voorbeelden zijn doordachte (technologische) oplossingen voor klimaatsystemen in kassen, huisvesting van dieren, bewaring van producten die makkelijk bederven, beheersing van voedingsstoffen in gesloten teelt, precisielandbouw, ontwerp van veehouderijsystemen, robots in de agrarische sector (melkrobots, plukrobots, robots die onkruid verwijderen), agrarische bedrijfstechnologie of agrologistiek.

De toelatingseis is een bachelor programma met een aanzienlijke hoeveelheid techniek. Voorbeelden zijn agrotechnologie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek of industriële automatisering. Afgestudeerden van de HAS op het gebied van veehouderij, akkerbouw en tuinbouw worden toegelaten als er voldoende exacte achtergrond is.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Biosystems Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66831
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2016

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Verplichte vakken, specialisatievakken en vrije keuze
2e jaar Thesis (36 credits) en stage (24 credits)
periode
Academische stage stage

tracks

track Operations research and logistics

tbd

tbd

  1. Biobased technologie

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
practicum, colloquium, stage, project, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
  • minimaal 24 EC in de eerste 6 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 augustus 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 15000
niet-EU/EER studenten : € 17600
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 augustus 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
WO bacheloragrotechnologie;dierwetenschappen; plantenwetenschappen
hbo bachelorplantenteelt; tuinbouw en akkerbouw; dier- en veehouderij; werktuigbouwkunde; electrotechniek
toelatingseisen

cijfergemiddelde
minimum GPA of 70%

taaltoets
Engels: minimaal 7.0 (havo) of 6.0 (VWO). Mocht dit niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om een test af te leggen, om je niveau te testen.

vooropleiding
Studenten met een relevante BSc kunnen worden toegelaten. Als relevant worden in het algemeen gezien opleidingen met een voldoende 'engineering' inhoud. BSc's die mogelijk in aanmerking komen zijn o.a.:

Universiteiten
BSc Werktuigbouwkunde
BSc Elektrotechniek
BSc Technische natuurkunde

HBO
BSc Werktuigbouwkunde
BSc Elektrotechniek
BSc Technische natuurkunde
BSc Industriële automatisering
BSc Tuin- en akkerbouw
BSc Dier- en veehouderij

Toelating vanuit andere opleidingen is ook mogelijk als ze genoeg aansluiten. Dit wordt door de toelatingscommissie beoordeeld.

In alle gevallen bestaat de mogelijkheid dat voor toelating een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing zijn in de vorm van een zogenaamd schakelprogramma. Dit betekent dat voordat je formeel wordt toegelaten, je eerst een aantal vakken moet afronden.

werkervaring

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
9720 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Heeren XVII
Agrotechnologie en Agricultural and Bioresource Engeneering

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Gert-Jan van Alem
werkzaam als Operationeel Directeur bij Agri Information Partners
Jaap van Bergeijk
werkzaam als engineering manager

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.34.3
inhoud44.0
docenten4.14.1
studiefaciliteiten4.14.1
studielast4.14.1
studiebegeleiding3.83.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biosystems Engineering aan de Wageningen University is beoordeeld door 26 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.3 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Omdat Biosystems Engineering een brede technologische opleiding is, komen onze afgestudeerden op zeer diverse plekken terecht. Veel voorkomende eerste functies zijn adviseur, IT specialist, onderzoeker en vaktechnisch ingenieur. Veel afgestudeerden stromen later door naar een managementfunctie. Dit blijkt toe te nemen van 20% voor afgestudeerden met vijf tot tien jaar werkervaring, naar bijna 40% voor afgestudeerden met meer dan tien jaar werkervaring.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer goed
salaris na 1,5 jaar zeer goed
kans op een vaste baan zeer goed
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

  • engineer product development
  • logistics engineer
  • product engineer
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Jan Willem Hofstee

Programme Director

E: janwillem.hofstee@wur.nl
T: 0317484194
Joyce Penninkhof

study adviser

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite