Biosystems Engineering

Wageningen University & Research

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master Biosystems Engineering gaat in op de technologie voor de productie, verwerking en opslag van agrarische producten en hernieuwbare grondstoffen.

Hierbij staat de interactie tussen de technologie enerzijds en de plant, het dier, de omgeving en de maatschappij anderzijds, centraal.
In de uitdagende opleiding leer je innovatieve en duurzame technologieën te ontwikkelen met een wetenschappelijke basis, waarbij je nadrukkelijk rekening houdt met de omgeving waarin de technologie moet functioneren. De diversiteit van onderwerpen waar je aan kunt werken is groot. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als dier- en milieuvriendelijke houderijsystemen, plukrobots, systemen voor compostproductie, bioraffinage of precisielandbouw.
open_in_newwebsite

printprint

locatieWageningen
diplomaMSc Biosystems Engineering
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66831
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Wageningen University?

Erkenningen
awardKeuzegids
2018 : score 66

Open dagen en meeloopdagen

Online Open Day
Twice a year there is an Online Open Day for students who can't visit the on-campus open days. During this Online Open Day you can experience the university online. Chat live with student coaches and advisers. Or join international students while they show you live around campus.
Master Open Day Wageningen
Would you like to know more about the master's programmes of Wageningen University & Research? Come and visit the Master's Open Day in Wageningen on Thursday 13 December 2018.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar De opleiding begint in het eerste jaar met drie gemeenschappelijke vakken. Deze vakken gaan over het modelleren van biobased productiesystemen, het ontwerpen van de productiesystemen en het analyseren van innovatieve en nieuwe productiesystemen. De rest van het eerste jaar bestaat uit disciplinaire vakken die voorbereiden op de thesis en het vak “Academic Consultancy Training”. Ook is er beperkte ruimte voor vrije keuze.
2e jaar Het tweede jaar van de Master bestaat uit de thesis en een academische stage.

specialisaties

 1. Environmental Engineering Ontwerp van circulaire processen voor hergebruik van energie, afval en bijproducten
 2. Information Technology Ontwerp en management van informatiesystemen
 3. Systems and ControlGebruik van computermodellen en simulaties voor verbetering van productieprocessen en klimaatbeheersing
 4. Agro-LogisticsOntwerp van effectieve en innovatieve agrologistieke concepten
 5. Biobased Technology Proceskunde voor het benutten van biomassa en bioraffinage
 6. Farm Technology Robotica en automatisering van land- en tuinbouw en veehouderij

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
40% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
practicum, colloquium, stage, project, zelf-evaluatie, hoorcollege, zelfstudie, literatuurstudie, excursie, onderzoek, werkcollege, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, werkgroep, groepsopdracht, mondelinge presentatie, individuele opdracht, poster presentatie
bindend studieadvies
 • minimaal 24 EC in de eerste 6 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083
instellingstarief : € 13250
niet-EU/EER studenten : € 18700
toelaatbare profielen
WO bacheloragrotechnologie;dierwetenschappen; plantenwetenschappen
hbo bachelorplantenteelt; tuinbouw en akkerbouw; dier- en veehouderij; werktuigbouwkunde; electrotechniek
toelatingseisen

cijfergemiddelde
minimum GPA of 70%

taaltoets
Engels: minimaal 7.0 (havo) of 6.0 (VWO). Mocht dit niet het geval zijn, dan is er de mogelijkheid om een test af te leggen, om je niveau te testen.

vooropleiding
Studenten met een relevante BSc kunnen worden toegelaten. Als relevant worden in het algemeen gezien opleidingen met een voldoende 'engineering' inhoud. BSc's die mogelijk in aanmerking komen zijn o.a.:

Universiteiten
BSc Werktuigbouwkunde
BSc Elektrotechniek
BSc Technische natuurkunde

HBO
BSc Werktuigbouwkunde
BSc Elektrotechniek
BSc Technische natuurkunde
BSc Industriële automatisering
BSc Tuin- en akkerbouw
BSc Dier- en veehouderij

Toelating vanuit andere opleidingen is ook mogelijk als ze genoeg aansluiten. Dit wordt door de toelatingscommissie beoordeeld.

In alle gevallen bestaat de mogelijkheid dat voor toelating een aantal aanvullende voorwaarden van toepassing zijn in de vorm van een zogenaamd schakelprogramma. Dit betekent dat voordat je formeel wordt toegelaten, je eerst een aantal vakken moet afronden.

werkervaring

motivatiebrief

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
282kamerhuur in Wageningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1150totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

101 studenten volgen deze opleiding
13% daarvan is vrouw
11 eerstejaars gestart in 2017
9% daarvan is vrouw
11446 studenten aan de Wageningen University
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Heeren XVII
Agrotechnologie en Agricultural and Bioresource Engeneering

Op kamers in Wageningen

10387studenten studerend
5477studenten woonachtig   
€ 282gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
20 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Gert-Jan van Alem
werkzaam als Operationeel Directeur bij Agri Information Partners

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.14.3
inhoud3.84.0
docenten3.84.1
studiefaciliteiten4.04.1
studielast3.74.1
studiebegeleiding3.93.8

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Biosystems Engineering aan de Wageningen University is beoordeeld door 37 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Alumni Biosystems Engineering werken bij een groot aantal verschillende bedrijven en organisaties en in heel uiteenlopende functies. Meer dan driekwart van de afgestudeerden vindt een baan die direct verband houdt met het studieprogramma. De anderen vinden meestal een functie die een academische opleiding op het gebied van engineering vereist. Veel alumni beginnen eerst in een onderzoeksfunctie, maar switchen later in hun carrière naar het management.
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtLeraar VHO biologie full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Biologie part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Biologie part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • companies
 • engineers product development
 • logistics engineer
 • product engineer
bron: StudieData

Contact

Studievoorlichting
E: study@wur.nl
T: 0317-48 48 48
Gerard Straver

Study advisor

Jan Willem Hofstee

Programme Director

E: janwillem.hofstee@wur.nl
T: 0317484194
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite