Theologie & Religiewetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Houd jij van verdiepend contact met mensen? Ben je gemotiveerd om allround geestelijke leiding te geven binnen een kerkelijke gemeente? Kies dan de masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen!

De masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen leidt je in drie jaar op tot een academisch geschoolde theoloog die is toegerust tot het ambt van predikant. Als je de hele masteropleiding hebt afgerond, dan kun je je aanmelden voor het kerkelijk examen bij de Doopsgezinde Broederschap in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk, of de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Maar ook als je nog niet weet of je predikant wilt worden is het een bijzondere opleiding. Je bouwt aan een stevige theologische basis. Van daaruit ga je verder. Je verdiept je in wetenschappelijke theologische vraagstukken, je analyseert en reflecteert. Je leert omgaan met de Bijbel en de geloofstraditie in de kerkelijke praktijk. Je leert hoe je grondig moet nadenken over je eigen geloofstraditie, in dialoog met andere geloofstradities.

Voor afgestudeerde masters van de predikantenopleiding is de arbeidsmarkt gunstig. Ondanks de krimpende kerken is er nog altijd werk voor een academisch opgeleide predikant, met name in deeltijdbetrekkingen. Naast gemeentepredikantschap zijn er functies in ziekenhuizen, verpleeginstellingen, justitiële instellingen en de krijgsmacht.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Theologie & Religiewetenschappen
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60825
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 juli 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
collegegeld nog niet bekend
toelaatbare profielen
toelatingseisen

toelatingsgesprek
Als je de master Theologie en Religiewetenschappen (3 jaar) aan de VU wilt volgen, heb je een (verplicht) intakegesprek met docenten en specialisten van de universiteit en het eigen kerkgenootschap. Als doopsgezinde student moet je bovendien een psychologische test doen. Als je niet tot een van de kerkgenootschappen behoort of de master niet volgt om predikant te worden vervalt deze plicht.

vooropleiding
Te kunt je direct inschrijven voor de 3-jarige master Theologie en Religiewetenschappen (predikantsopleiding) als je in het bezit bent van een bachelordiploma Godgeleerdheid/Theologie van een Nederlandse universiteit.

Heb je een HBO-Theologie diploma, dan kun je een premaster doen en na dat programma worden toegelaten tot deze master. Sommige seminaries schrijven een eigen aanvullend premasterprogramma voor, neem daarvoor contact op met het betreffende seminarie. Met het algemene premasterprogramma word je wel toegelaten tot de master, maar zal toelating tot het ambt in het kerkgenootschap een probleem op leveren.

Een groot deel van de master is in het Nederlands en een deel is in het Engels. Je moet dus zowel een goede beheersing van de Nederlandse als de Engelse taal hebben. Het diploma van deze master biedt nooit rechtstreeks toelating tot het ambt van predikant. Die toelating geschiedt altijd na het kerkelijk examen, per genootschap kan deze procedure verschillen. Benader het betreffende seminarie voor informatie.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: studeren@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite