Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Geïnteresseerd in mensen, taal en taalonderwijs? Dan is Toegepaste Taalwetenschap jouw masteropleiding.

Zonder taal geen communicatie, maar hoe leren kinderen hun moedertaal? Hoe leren anderstaligen een tweede taal en wat zijn de beste lesmethoden? Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen talen? Toegepaste Taalwetenschap is een master voor denkers én doeners.

Het programma Toegepaste Taalwetenschap houdt zich bezig met het verschijnsel taal in al zijn facetten. Je bestudeert het verschijnsel taal in de breedste zin van het woord: theoretische én toegepaste vraagstukken. Soms gaat het voornamelijk om literatuurstudie, dan weer analyseer je bandopnamen met gesproken taal of draai je mee op een school, medisch centrum of uitgeverij. Je wordt specialist op jouw vakgebied en tegelijkertijd leer je de beroepspraktijk kennen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Taalwetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60815
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

De specialisaties die binnen het programma Toegepaste taalwetenschap aangeboden worden, zijn uniek in Nederland. Deze afstudeerrichting heeft twee specialisaties, waarbij de focus ligt op de leerbaarheid van taal voor verschillende doelgroepen:
 • Nederlands als tweede taal
 • Taalstoornissen

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwJe volgt vakken op jouw specialisatiegebied en vakken die je gezamenlijk volgt met de studenten van de andere afstudeerspecialisatie. Daarnaast loop je stage en schrijf je een masterscriptie. Die scriptie is een verslag van jouw afstudeeronderzoek. De specialisatievakken zijn ofwel vakken over didactiek ofwel vakken over de taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, met dyslexie of met gehoorproblemen.
Bij de specialisatie "Nederlands als tweede taal" volg je de volgende vakken: Achtergronden didactiek NT2, Didactiek BVE, Didactiek taalonderwijs volwassenen en Statistiek. Voor de specialisatie "Taalstoornissen" volg je de volgende vakken: Dyslexie en orthodidactiek, Specifieke taalstoornissen en meertaligheid, Taal- en gehoorstoornissen en Statistiek. Voor beide richtingen loop je stage en schrijf je een scriptie.
periode
12345
Dyslexie en orthodidactiek aangeraden vak
6 EC
Achtergronden didactiek NT2 aangeraden vak
9 EC
Specifieke taalstoornissen en meertaligheid aangeraden vak
6 EC
Statistiek voor gevorderden
6 EC
Taal- en gehoorstoornissen aangeraden vak
6 EC
Didactiek taalonderwijs volwassenen & Didactiek BVE aangeraden vak
9 EC
Scriptie afstuderen
18 EC
Stage stage
12 EC

specialisaties

specialisatie Taalstoornissen

Deze specialisatie biedt een mix aan colleges over problemen die kinderen en jongeren kunnen ondervinden op het gebied van mondelinge en schriftelijke (dyslexie) vaardigheden in de moedertaal.

Bovendien wordt hierbij de koppeling gemaakt naar kinderen die een andere taal dan Nederlands als moedertaal hebben, en kinderen die gehoorproblemen hebben.

 1. Nederlands als tweede taal

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
45% theorie
25% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, ontwerpproject, portfolio, stage, traineeship, werkcollege, zelfstudie
doelstelling
De doelstelling is om taalwetenschappers af te leveren die zowel op theoretisch niveau als op praktisch niveau verstand van zaken hebben rondom de organisatie en ontwikkeling van het taalonderwijs in zeer brede zin. Dit betreft verschillende doelgroepen: volwassen NT2-leerders, kinderen met dyslexie, kinderen met een gehoorbeperking en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
studeren in het buitenland
Het is mogelijk je stage in het buitenland te lopen en dit te combineren met je afstudeeronderzoek. Hierover moeten van tevoren goede afspraken gemaakt worden en er moet goedkeuring zijn van de examencommissie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juni 2019
collegegeld nog niet bekend
Wie toegelaten wil worden tot het masterprogramma Toegepaste Taalwetenschap moet zich voor 1 juni aanmelden via Studielink voor de opleiding Taalwetenschappen (60 studiepunten). Daarnaast moet je de volgende documenten per email sturen aan de Toelatingscommissie:
 • Toelatingsformulier van de faculteit
 • Cijferlijst (scan van origineel)
 • Motivatiebrief
 • Curriculum vitae

toelatingseisen

toelatingsgesprek
Indien gewenst houden we een intakegesprek met de kandidaat

instaptoets
Indien de kandidaat uit het HBO komt, moet een premasterassessment worden afgelegd (Nederlands, Engels, wiskunde) waarbij zowel Nederlands als Engels voldoende moet zijn.

motivatiebrief
Meer informatie over toelating en aanmelden staat op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/s-z/toegepaste-taalwetenschap/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

inbegrepen in collegegeld
registration fee
certificate
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

22 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Toegepaste taalwetenschap
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/22 Amsterdam VU
Taaltheorie en taalbeschrijving
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/22 Universiteit Leiden
Translation (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Universiteit Leiden
Linguistics (specialisation) (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Universiteit Leiden
Modern Languages (from September 2019)
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Universiteit Leiden
Linguistics
€ 350 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/22 Rijksuniversiteit
Applied Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Rijksuniversiteit
European Linguistics
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/22 Rijksuniversiteit
Multilingualism
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/22 Rijksuniversiteit
Taalwetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
50% Nederlandstalig
50% Engelstalig
11/22 Rijksuniversiteit
Neurolinguïstiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
14 eerstejaars
71% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
12/22 Radboud Universiteit
Docent en Expert
gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Taalwetenschappen/Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
14/22 Radboud Universiteit
Taal- en Spraakpathologie
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Language and Communication Coaching
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 315 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/22 Radboud Universiteit
General Linguistics
star Keuzegids beste opleiding 2016  1e
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Utrecht
Interculturele communicatie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
52 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Utrecht
Meertaligheid en taalverwerving
€ 336 gemiddelde kamerhuur
21 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 UvA
Language and Education
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 UvA
Language and Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 UvA
General Linguistics
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/22 UvA
Vertalen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
43% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.63.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.63.6
studielast3.23.4
studiebegeleiding3.72.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Taalwetenschappen: Toegepaste taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Een student verwerft de kennis en vaardigheden die nodig zijn als taalspecialist. Je leert theoretische inzichten toepassen in het taalonderwijs. Je leert cursussen en leermateriaal maken en ook leer je hoe je het rendement en de kwaliteit van een leermethode of een training of een toets kunt meten en verbeteren. Je leert kindertaal te analyseren op typische en atypische ontwikkelingssymptomen en advies te geven over de begeleiding van kinderen met taalleerproblemen.
Mogelijke werkplekken:
 • Instituten voor ontwikkeling van taaltoetsen
 • Instituten waar NT2 gedoceerd wordt
 • Instituten waar de effecten van NT2-onderwijs bestudeerd worden
 • Educatieve uitgeverijen
 • Schoolbegeleidingsdienst, schooladviesdienst
 • Gemeente, provincie, landelijke overheid
 • Onderzoeksbureaus
 • HBO
 • Universiteit


huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Duits part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Engels educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Frans educational+ aanv. eisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in Nederlands educational+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO in Nederlandse Taal en Cultuur (educatieve post-master) educational+ 66 EC pre-master
UtrechtLeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UtrechtLeraar VHO Spaans full-time,part-time educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Engels educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Frans educational+ aanv. eisen
UvALerarenopleiding Nederlands educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker taalbeleid
 • consultant implementatie passend onderwijs
 • docent binnen het hbo (logopedie, pabo)
 • materiaalontwikkelaar taalmethodes
 • nt2 docent
 • onderzoeker bij een onderzoeks- en adviesbureau
 • promovendus bij een universiteit
 • toetsontwikkelaar (nieuwe toetsen ontwerpen, bestaande toetsen herijken)
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. Petra Bos

Programmacoördinator

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite