Pedagogische wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Hoe ontwikkelt een kind of jongere zich optimaal? Bestaat het ideale onderwijssysteem? Pedagogiek gaat over opvoeden, ontplooiing en onderwijs.

Je houdt je bezig met kinderen en jongeren: hun cognitief, sociaal en emotioneel functioneren en de rol van hun brein. Ook kijk je naar hun lichamelijke en mentale ontwikkeling en naar de omgeving waarin ze opgroeien. Je benadert opvoeding en onderwijs vanuit verschillende wetenschappelijke theorieën en kijkt kritisch naar methoden die in de praktijk worden toegepast. Aan de VU draait studeren om breed wetenschappelijk inzicht en om praktische vaardigheden. Zo leer je denken én doen. Je specialiseert je in een van de twee trajecten (Orthopedagogiek of Onderwijs en Innovatie) en krijgt veel mogelijkheden om jouw individuele talenten te ontplooien. Na je master kun je in veel domeinen terecht, zoals het onderwijs, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, jeudgbeleid, preventie of onderzoek. Als pedagoog heb je een belangrijke maatschappelijke rol. Pedagogische vraagstukken raken persoonlijke levens en bepalen voor een groot deel de toekomst van nieuwe generaties.

Kortom: Word specialist in opvoeding, onderwijs en talentontwikkeling met de master Pedagogische wetenschappen.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

We geloven sterk in een interdisciplinaire benadering. Want processen in opvoeding, onderwijs en leren – of ze nu normaal of afwijkend verlopen – worden nog interessanter als we ze verbinden aan processen in het brein en het lichaam. Daarom leer je hoe je als pedagoog kennis en inzichten uit de psychologie, filosofie, psychiatrie en geneeskunde kunt gebruiken.
De plek voor brein en leren - De VU beschikt over een uniek breincentrum: het Centrum Brein en Leren Amsterdam. Als student Pedagogische Wetenschappen pluk je daar de vruchten van. Neuropsychologen en pedagogen onderzoeken er welke hersenprocessen horen bij de ontwikkeling van een kind. Hun werk kunnen we koppelen aan de onderwijspraktijk. Met kennis over het brein ontdekken we welk onderwijs echt past bij een kind.

De VU helpt je op weg - Pedagogische Wetenschappen aan de VU werkt intensief samen met de praktijk van opvoeding, onderwijs, jeugd- en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming. Dat biedt studenten veel extra kansen. Er is een grote keus aan stagemogelijkheden. Via onderzoeksprojecten kom je op verschillende praktijkplekken. En je krijgt college van docenten die direct kunnen laten zien hoe theorie en praktijk met elkaar verbonden zijn.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
De master Pedagogische Wetenschappen duurt één jaar in voltijd of twee jaar in deeltijd. Al het onderwijs is Nederlandstalig en vindt overdag plaats. De master start in september. Heb je jouw masterdiploma op zak, dan ben je Master of Science in de Pedagogische Wetenschappen.

specialisaties

specialisatie Orthopedagogiek

Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, gaan orthopedagogen aan het werk.

Als orthopedagoog kun je bijvoorbeeld als onderzoeker na gaan hoe tienermoeders denken over ouderschap en wat zij verwachten van opvoeden. Je kunt ook aan het werk als hulpverlener: samen met ouders ga je uitzoeken hoe zij hun gehandicapte kind het best kunnen helpen om groot te worden. Of je begeleidt leerkrachten in het vaststellen hoe een kind toch kan leren lezen, als alle gewone methoden niet werken.

Het mastertraject Orthopedagogiek vormt de opstap naar de praktijk van zorg en (speciaal) onderwijs of naar een loopbaan als wetenschapper in deze domeinen. Je leert ingewikkelde situaties te analyseren en systematisch te zoeken naar verklaring voor opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Je leert hoe orthopedagogen dit uitzoeken, toetsen en toepassen bij kinderen en opvoeders. Kinderen en opvoeders worden daar beter van en onze kennis en begrip neemt daardoor toe. Je leert niet alleen kritisch naar opvoeding, zorg en onderwijs te kijken, maar ook hoe je bij kan dragen aan het ontwikkelen en toetsen van alternatieven.

specialisatie Onderwijs & Innovatie

In de master Onderwijs en Innovatie leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie.

Onderwijs: iedereen heeft er een mening over. Er wordt veel en vaak geroepen dat onderwijs anders moet. Door de eeuwen heen is onderwijs altijd onderhevig geweest aan veranderingen. Maar is een verandering wel altijd een verbetering? En wat is eigenlijk goed onderwijs?

In de master Onderwijs en Innovatie, een nieuwe track van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen, leiden wij je op tot een kritische onderwijspedagoog, een échte expert op het gebied van onderwijs en innovatie. Zo kun jij straks het verschil maken. Direct in de onderwijspraktijk, maar ook indirect via beleid of onderzoek. Je buigt je over allerlei actuele kwesties die uitdagingen betekenen voor het onderwijs. Denk hierbij aan verbetering van het curriculum met nieuwe technologieën en het creëren van gelijke onderwijskansen.

Onderwijs

taal van onderwijs80% nl
20% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
25% theorie
45% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Studenten kunnen hun masterstage eventueel in het buitenland lopen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juni 2018
wettelijk tarief : € 2060
studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 250studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
2/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
3/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
11/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
236 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
21/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
22/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.53.6
docenten3.73.6
studiefaciliteiten3.53.5
studielast3.23.1
studiebegeleiding3.23.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 47 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Heb je je masterdiploma behaald, dan kun je gaan werken. In de meeste functies observeren en onderzoeken pedagogen kinderen en hun opvoeders. Je bent niet zozeer zelf opvoeder, maar je begeleidt ouders, verzorgers en onderwijzers.
Als pedagoog kun je dus op allerlei plekken aan de slag. Denk aan instellingen voor jeugdzorg of geestelijke gezondheidzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, psychiatrische ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg of (speciaal) onderwijs, landelijke of gemeentelijke overheden (onderwijsbeleidsmedewerker), schoolbegeleidingsdiensten, scholen (intern begeleider of leraar pedagogiek/didactiek), educatieve uitgeverijen en opleidingsafdelingen van bedrijven (opleidingsadviseur).

Vervolgopleidingen: Als je geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog wilt worden, moet je na je masteropleiding nog een vervolgopleiding volgen. Pas dan kun je door de overheid of een beroepsvereniging geregistreerd worden. Ook zijn er verschillende korte of lange opleidingen waarmee je een extra diagnostische bevoegdheid kunt halen, of waarmee je je kunt bekwamen in een bepaalde therapievorm of in management.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Heb je je masterdiploma behaald, dan kun je gaan werken. In de meeste functies observeren en onderzoeken pedagogen kinderen en hun opvoeders. Je bent niet zozeer zelf opvoeder, maar je begeleidt ouders, verzorgers en onderwijzers.
Als pedagoog kun je dus op allerlei plekken aan de slag. Denk aan instellingen voor jeugdzorg of geestelijke gezondheidzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, psychiatrische ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg of (speciaal) onderwijs, landelijke of gemeentelijke overheden (onderwijsbeleidsmedewerker), schoolbegeleidingsdiensten, scholen (intern begeleider of leraar pedagogiek/didactiek), educatieve uitgeverijen en opleidingsafdelingen van bedrijven (opleidingsadviseur).

Vervolgopleidingen: Als je geregistreerd orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog wilt worden, moet je na je masteropleiding nog een vervolgopleiding volgen. Pas dan kun je door de overheid of een beroepsvereniging geregistreerd worden. Ook zijn er verschillende korte of lange opleidingen waarmee je een extra diagnostische bevoegdheid kunt halen, of waarmee je je kunt bekwamen in een bepaalde therapievorm of in management.

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

Studiekeuze Fgb

Studiekeuze FGB

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite