Deze opleiding

MPA bestudeert nieuwe biomedische interventies vanuit verschillende disciplines.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, 120 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur2 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60803
numerus fixusnee
honoursnee
Nieuwe biomedische interventies in een complexe wereld zorgen voor een hoop ethische, legale en sociale vraagstukken en dillema's. Is het nieuwe vaccin tegen kinkhoest daadwerkelijk beter dan de oude? En hoe krijgen we Q-koorts onder de duim?
Hoe kunnen we zorg van patiënt gerichte noties implementeren? Wat is de impact van ontwikkelingen in het genoom op het basispakket van zorgverzekeringen? Om antwoord te krijgen op deze vragen dien verschillende disciplines samen te werken, ook met verschillende actoren uit de maatschappij, overheid, het bedrijfsleven en sociale instituten die er zijn voor consumenten en patiënten.

Waarom aan de Amsterdam VU?

De Master Management Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences heeft een unieke focus. Innovaties en ontwikkelingen in het veld van de gezondheid- en levenswetenschappen zorgen voor complexe en sociale vraagstukken. Deze master concentreert zich op de wetenschappelijke aspecten van het integreren van verschillende kennisgebieden in het ontwikkelen van effectief beleid, en op het zorgen dat je juiste beslissingen maakt en het motiveren en managen van professionals die i

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe MPA-master duurt twee jaar en is 120 ECTS waard. Het programma is volledig in het Engels, tenzij alle deelnemers Nederland spreken. Het programma bestaat uit verplichte vakken, keuze vakken, wetenschapsvakken, twee stages en het schrijven van een these. Studenten kunnen bovendien kiezen uit vier specialisaties.
1e jaar Eerstejaars studenten starten de master met drie verplichte vakken, gevolgd door een aantal keuzevakken en wetenschapsvakken uit andere masterprogramma's. Hierna ga je stage lopen.
periode
12
Analysis of Governmental Policy
6 EC
Managing Science and Technology in Society
6 EC
Research Methods for Analyzing Complex Problems
6 EC
Communication, Organization and Management
6 EC
2e jaar Tweedejaars studenten combineren een aantal verplichte vakken met een aantal keuzevakken om de kennis in specifieke gebieden te kunnen combineren. Je keuze hangt af van jouw interesses en waar je je stage op focust.

tracks

track Health and Life Sciences-Based Policy

De specialisatie geeft de afgestudeerde inzichten aangaande theorieën en strategieën die maatschappelijke problemen aankaarten door middel van overheidsbeleid op verschillende niveaus.

Speciale kennis en begrip worden verkregen op het gebied van de beleidsanalyse. Verschillende varianten van overheid en interactief beleid maken worden bediscussieerd. Ook doet de student vaardigheden aangaande verschillende methoden van dataverzameling: van verschillende geschreven en digitale bronnen tot interviews en focusgroepen. Uiteindelijk is de student in staat om zelfstandig groepsprocessen te faciliteren die beleid maken en verschillende analytische tools toepassen om multidisciplinaire data te structuren en zo aanbevelingen te ontwikkelen.

track Health and Life Sciences-Based Management and Entrepreneurship

Deze specializatie geeft de afgestudeerde inzichten in het management proces van het vertalen van wetenschappelijk kennis naar sociaal relevante innovaties in de levens- en gezondheidswetenschappen.

Relevante theorieën aangaande management, leiderschap, financiën en de wet worden bediscussieerd. De afgestudeerde is in staat om zakenplannen te ontwikkelen en kritisch te bekijken. Daarnaast heeft de student vaardigheden opgedaan in het verzamelen van data en analytische tools toepassen.

track International Public Health

.

De afgestudeerde verkrijgt een brede range aan inzichten op het gebied van huidige en toekomstige uitdagingen in de internationale gezondheidszorg, de belangrijkste oorzaken, en toepassingen en mogelijke interventies.De student doet relevante kennis op aangaande concepten uit verschillende disciplines (inclusief epidemiologie, beleidswetenschappen, antropologie, management, biomedische wetenschappen). De student krijgt de mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in het veld van de internationale publieke gezondheid, uitdagingen aan te kaarten en kritisch te kijken naar onderzoeksresultaten. De student doet kennis op van huidige theorieën en de belangrijkste onderzoeksvragen in het veld en inzichten op het gebied van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie.

track Health & Life sciences-based Communication

Wetenschapscommunicatie vindt niet alleen plaats tussen wetenschappers maar ook tussen wetenschappers en de 'gebruikers' zoals het publiek.

Dit maakt het tot een complex en dynamisch veld van onderzoek en praktijk. Denk aan het deelnemen van patiënten aan gezondheidsonderzoek, het gebruik en het effect van media metaforen en hypes, en bijvoorbeeld het publieke begrip van opkomende technologieën. Indien je afstudeert met deze specialisatie, begrijp je op theoretisch niveau de complexe problemen die ontstaan tijdens zulke communicatieve processen en heb je vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om je professioneel op te stellen als je probeert de communicatie tussen actoren in de wetenschap en actoren in de maatschappij te verbeteren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, computer opdrachten, excursie, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, portfolio, poster presentatie, project, seminar, stage, tentoonstelling, werkcollege, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
doelstelling
MPA beoogt de student een academische houding en vaardigheden aan te dragen die relevant zijn in het veld van interdisciplinair onderzoek op het raakvlak tussen bètawetenschappen en de maatschappij met als doel om strategieën te formuleren en complexe maatschappelijke problemen op te kunnen lossen in de gezondheids- en levenswetenschappen.
bindend studieadvies
  • minimaal 18 EC in de eerste 6 maanden

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juni 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juni 2020
collegegeld nog niet bekend

Voor meer informatie over de toelating kan je contact opnemen met de master coordinator:

Anna van Luijn, Msc.
De Boelelaan 1085, room U-551
1081 HV Amsterdam
T: +31 (0)20 598 6947
E: a.van.luijn@vu.nl

Voor vragen over de aanmeldingsprocedure, registratie of algemene vragen, neem je contact op met de Studie adviseur:

Sandra van Daalen
T: +31 (0)20 59 87459
E: admissionsfels@vu.nl
toelatingseisen

cijferlijst
Transcript (in het Engels indien dit niet het geval is)

basiskennis
Je dient in het bezit te zijn van basiskennis over beleid- en managementprocessen. Je kunt dit op doen middels een zelf-studie pakket dat je door het programma wordt aangeboden.

vooropleiding
Om toegelaten te worden tot de master MPA moet je ten minste een Bacherlorsdiploma hebben behaald van een erkende universiteit waar je ten minste drie jaar hebt gestudeerd en 180 ECTS hebt ontvangen.

reference letter
Twee referentiebrieven

motivatiebrief
& CV

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

272 studenten volgen deze opleiding
73% daarvan is vrouw
12 eerstejaars gestart in 2017
67% daarvan is vrouw
22864 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
58% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Gyrinus Natans


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.73.7
docenten3.43.4
studiefaciliteiten3.03.0
studielast3.43.4
studiebegeleiding3.23.2
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Management, Policy-Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 118 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Als je bent afgestudeerd in MPA zijn je carrièrekansen veelbelovend. Natuurlijk hangen ze wel af van de specialisatie die je hebt gekozen. Met een beleidsspecialisatie heb je kansen op het gebied van beleidsvoorbereiding in een overheidsinstelling, binnen een gezondheidsorganisatie of als onderzoeker aan een universiteit.
Met een specialisatie Management and Entrepreneurship wordt je voorbereid op een carrière bij een farmaceutisch bedrijf, bijvoorbeeld als (assistent) klinisch onderzoeker of als adviseur. Je bevindt je ook in een goede positie om zelf een bedrijf te starten. Met de specialisatie International Public Health bereid je je voor op een carrière aan een universiteit, ministerie, NGO of bij een internationale organisatie.

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UULeraar VHO Nederlands full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

quality assurance officer
risk manager/specialist (technisch, wetenschappelijk)
bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Dr. Marjolein Zweekhorst

Program Director MSc Management, Policy Analysis and Entrepreneurship

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite