Deze opleiding

Herken de historische gelaagdheid in het landschap:
Leer sporen uit het verleden te ontrafelen en te vertalen in een samenhangend verhaal over de lange lijnen van de geschiedenis van stad en land.


Met een geoefend oog herken je de historische gelaagdheid die letterlijk voor en onder onze voeten ligt in het landschap en de gebouwde omgeving.

In de opleiding ontwikkel je een visie op de omgang met het erfgoed in de moderne samenleving en op de toekomstige vormgeving van onze dagelijkse leefomgeving. Centraal staat de opgaaf om erfgoed een plaats te geven in moderniseringsprocessen. Hierbij gaat het om stad en landschap, 'vormentaal', en de cultuurhistorische en sociaaleconomische context van landschapsontwikkeling en stedebouw.

In de specialisatie schenk je aandacht aan de geschiedenis van esthetica, techniek en ruimtelijk ontwerp, en aan cultuur- en tijdgebonden opvattingen over waarden, ruimte, natuur en landschap.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Erfgoedstudies
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60808
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

De Faculteit der Letteren van de VU is de enige faculteit in Nederland met een interdisciplinaire masteropleiding op het gebied van het erfgoed in ruimtelijke zin, die het spanningsveld tussen behoud en vernieuwing aan de orde stelt.

Bovendien heeft de master een internationaal georiënteerde staf met de meeste expertise van universitair Nederland en heel goede contacten met het werkveld.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masteravond Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masteravond en maak kennis met onze masteropleidingen.
VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
toelatingseisen

vooropleiding
Kijk voor meer informatie over aanmelding en toelating op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/e-f/erfgoedstudies/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp

motivatiebrief

inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 7 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Heb je je diploma Erfgoedstudies behaald, dan ben je geschikt als gesprekspartner van ontwerpers, planologen, bestuurders, politici en ondernemers. Er is vraag naar erfgoedexperts bij de rijksoverheid en vooral bij provincies en gemeenten. Cultuurhistorische en ruimtelijke advisering vormt in beleids- en ontwerpkwesties een groeimarkt. Daarnaast is er natuurlijk ook werk bij de traditionele monumentenzorg, die zich richt op de bescherming van objecten en complexen.
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baan?
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in geschiedenis en staatsinrichting full-time,part-time,dual educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • hoogleraar geschiedenis
  • universitair (hoofd)docent geschiedenis
  • wetenschappelijk onderzoeker geschiedenis
bron: UWV

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Drs. Ilse Chin

Studieadviseur

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite