Fiscaal Recht

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Belastingheffing: meer dan een inkomstenbron

Belastingen zijn meer dan een belangrijke inkomstenbron. Ze hebben bijvoorbeeld grote invloed op het Nederlandse vestigingsklimaat: een te hoge belastingdruk voor ondernemingen maakt Nederland als vestigingsplaats minder aantrekkelijk. Ook staat de werkgelegenheid dan op het spel. Een te lage belastingdruk heeft weer andere risico's: de Europese Commissie kan Nederland aanspreken op verboden staatssteun of schadelijke belastingconcurrentie.

De vraag is dus: hoeveel belasting moet je heffen? Tijdens de master Fiscaal recht bestudeer je dit spanningsveld. Hierbij ligt de focus op de fiscale wet- en regelgeving die voor ondernemingen van belang zijn.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaLLM Fiscaal Recht
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66827
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de Amsterdam VU?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2017
De opleiding Fiscaal recht aan de VU is bijzonder, in die zin dat het één van de weinige eenjarige fiscaal-wetenschappelijke opleidingen is in Nederland.
In tegenstelling tot andere universitaire fiscale opleidingen, worden alle fiscale vak­ken in het masterjaar gegeven, zodat je pas in het derde jaar van je bacheloropleiding hoeft te kiezen. Studenten kunnen zo een brede basis (bachelor Rechtsgeleerdheid of bachelor Economie) combineren met het verwerven van een fiscaal specialisme in het masterjaar. Degenen die instromen met een civiele bachelor hebben na afronding van de master Fiscaal recht ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht.

Studenten en onderwijsexperts hebben de opleiding in oktober 2016 beoordeeld als een van de twintig beste masters in Nederland! De Keuzegids Masters 2017 heeft Fiscaal recht daarom erkend als Topopleiding.

Studenten gaven hun mening in de Nationale Studenten Enquête (NSE); in de editie van 2014 en 2015 werd Fiscaal recht als beste fiscale masteropleiding beoordeeld; ook scoorde de opleiding hoog in het overzicht van beste studies van weekblad Elsevier en de Keuzegids Masters 2015. Uit onderzoek bleek dat 93% van de studenten de opleiding zouden aanraden aan familie, vrienden of collega's.

Open dagen en meeloopdagen

VU Masterdag Amsterdam
Wil jij straks een masteropleiding volgen waarbij je verder kijkt dan kennis alleen? Kom dan naar de VU Masterdag en maak kennis met onze masteropleidingen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
Binnen de master Fiscaal recht kun je kiezen uit twee afstudeerrichtingen: Directe belastingen of Indirecte belastingen. Er is geen vrijekeuzeruimte. De totale studiebelasting is 60 studiepunten.

specialisaties

specialisatie Directe belastingen

Binnen de master Fiscaal recht kun je kiezen uit twee richtingen: Directe belastingen of Indirecte belastingen. Directe belastingen richt zich op winstbelastingen.

De afstudeerrichting Directe belastingen richt zich op de winstbelastingen, zoals vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en het Europees en internationaal belastingrecht ten aanzien van ondernemingswinsten.

De helft van het masterjaar bestaat voor de afstudeerrichtingen Directe belastingen en Indirecte belastingen uit dezelfde vakken:

 • Methoden & Technieken van Fiscaal Wetenschappelijk Onderzoek
 • Formeel belastingrecht
 • Inkomstenbelasting winst
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting

Je verdiept je specifiek in Directe belastingen met de volgende vakken:
 • Inkomstenbelasting niet-winst
 • Internationaal en EU-belastingrecht
 • Scriptie

Het is uiteraard ook mogelijk in beide richtingen af te studeren.

specialisatie Indirecte belastingen

Binnen de master Fiscaal recht kun je kiezen uit twee richtingen: Directe belastingen of Indirecte belastingen. Indirecte belastingen richt zich op omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen.

De afstudeerrichting Indirecte belastingen richt zich op omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen. De VU werkt voor deze afstudeerrichting samen met de Universiteit Maastricht en de Universiteit van Tilburg.

De helft van het masterjaar bestaat voor de afstudeerrichtingen Directe belastingen en Indirecte belastingen uit dezelfde vakken:

 • Methoden & Technieken van Fiscaal Wetenschappelijk Onderzoek
 • Formeel belastingrecht
 • Inkomstenbelasting winst
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting

Je verdiept je specifiek in Indirecte belastingen met de volgende vakken:
 • Capita selecta omzetbelasting (Tilburg)
 • European Value Added Tax (Maastricht)
 • Indirecte belastingen en internationale handel
 • Scriptie

Het is uiteraard ook mogelijk in beide richtingen af te studeren.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet65% zelfstudie
20% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Je krijgt bij de master Fiscaal recht college van docenten die meestal ook parttime werkzaam zijn in de praktijk. Daarnaast zijn er veel gastdocenten: professionals uit de belastingadviespraktijk en de rechterlijke macht. Die docenten werken vaak letterlijk om de hoek, op de Amsterdamse Zuidas. Ze nemen een schat aan praktijkervaring mee naar de colleges. Op deze manier worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 januari 2019
collegegeld nog niet bekend
1 september 2019
aanmelding deadline : 15 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

aanvullende vakeisen

vooropleiding

studie kosten
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
bedrag kostenpost
€ 500studiematerialenper jaar
inbegrepen in collegegeld
examination
registration fee

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

182 studenten volgen deze opleiding
44% daarvan is vrouw
3 eerstejaars gestart in 2017
33% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Fiscale Studievereniging VU, FSVU


Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Laurens Schoonhoven
Laurens Schoonhoven, student Fiscaal recht

Tijdens het eerste college Belastingrecht 1 wist ik het eigenlijk al: ik ga de master Fiscaal recht volgen! In dit college werd het boxensysteem van de inkomstenbelasting behandeld. Een term die ik wel kende, maar voor dat college niet begreep.

Het gaf me direct het gevoel dat ik iets bestudeerde dat er toe deed in de wereld van het geld. Want vergis je niet: fiscaal recht gaat over geld, geld en nog eens geld. Het is een bijzonder interessante opleiding, je ziet van leerstukken meteen het belang in...
De studievereniging voor master-studenten Fiscaal recht, FSVU, versterkt het groepsgevoel alleen maar. Iedereen kent elkaar en dit levert meteen een stimulans op om actief te studeren.


lees verder ...
Inge Tjeerdsma
Inge Tjeerdsma, student Fiscaal recht

Na mijn opleiding Economie wilde ik mij verbreden. De master Fiscaal recht geeft in één jaar een inhoudelijk sterke theoretische basis.

Omdat veel docenten werkzaam zijn in de praktijk en er regelmatig college wordt gegeven door gastdocenten, sluit de master goed aan bij maatschappelijke discussies en ontwikkelingen. Hierdoor is de link tussen theorie en praktijk duidelijk aanwezig. Dit biedt een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Amsterdam VU
Fiscaal Recht
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
3 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/9 Erasmus
Fiscaal Recht Indirecte Belastingen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/9 Erasmus
Fiscaal Recht Directe Belastingen
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/9 Universiteit Leiden
Fiscaal recht
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/9 Radboud Universiteit
Fiscaal recht
€ 315 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/9 Maastricht University
Fiscaal Recht
€ 308 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
7/9 UvA
Nederlands belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 UvA
Internationaal en Europees belastingrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Tilburg University
Fiscaal Recht
€ 253 gemiddelde kamerhuur
66 eerstejaars
50% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fiscaal Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 29 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Als je de masteropleiding Fiscaal recht met succes afrondt, krijg je de titel Master of Laws (LLM). Ook heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Be­las­ting­ad­viseurs (NOB).
Als je instroomt met een WO-bachelor Rechtsgeleerdheid heb je na afronding van de master ook toegang tot de klassieke togaberoepen, zoals advocatuur en rechterlijke macht. Stroom je in met een niet aan de VU behaald bachelorgetuigschrift Rechtsgeleerdheid, dan kan het zijn dat je naast de fiscale vakken nog één of meer aanvullende vakken moet volgen om je civieleffectaantekening te behalen. De Examencommissie van de universiteit waaraan je nu studeert kan je hierover uitsluitsel geven.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een tekort aan afgestudeerde fiscalisten, ondanks het feit dat fiscalisten een bovengemiddeld salaris genieten. Zodra je de opleiding hebt afgerond, heb je toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarmee kun je aan de slag bij alle belastingadvieskantoren in Nederland, met inbegrip van 'The Big Four' (de grote kantoren waarin fiscalisten en accountants samenwerken).
Ook kun je terecht bij advocatenkantoren met een fiscale afdeling. Voor studenten met een bachelor Rechtsgeleerdheid zijn beide interessant, vanwege de extra juridische bagage die in de fiscale praktijk bijzonder nuttig kan zijn. Met die achtergrond kun je na je fiscale master ook nog gaan werken als advocaat of in de rechterlijke macht.

Studenten die deze master behalen, kunnen ook aan de slag in het verdere bedrijfsleven, zowel bij grote multinationale ondernemingen als bij de meer nationaal en Europees georiënteerde kleine en middelgrote ondernemingen. Tot slot kun je als fiscalist aan de slag bij het Rijk: bij het ministerie van Financiën of de Belastingdienst.

De masteropleiding Fiscaal recht kan ook een goede opstap zijn voor een wetenschappelijke loopbaan. Je kunt promotieonderzoek doen aan een universiteit of onderzoeksinstituut. Op de fiscale sectie van de rechtenfaculteit van de VU werken veel promovendi die praktijk en wetenschap combineren.

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Maastricht UniversityInternational and European Tax Lawgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Inhoudelijke Vragen
E: t.hoekstra@vu.nl
T: +31 20 59 83107
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite