Herken de historische gelaagdheid in het landschap:
Leer sporen uit het verleden te ontrafelen en te vertalen in een samenhangend verhaal over de lange lijnen van de geschiedenis van stad en land.

Met een geoefend oog herken je de historische gelaagdheid die letterlijk voor en onder onze voeten ligt in het landschap en de gebouwde omgeving.

In de opleiding ontwikkel je een visie op de omgang met het erfgoed in de moderne samenleving en op de toekomstige vormgeving van onze dagelijkse leefomgeving. Centraal staat de opgaaf om erfgoed een plaats te geven in moderniseringsprocessen. Hierbij gaat het om stad en landschap, 'vormentaal', en de cultuurhistorische en sociaaleconomische context van landschapsontwikkeling en stedebouw.

In de specialisatie schenk je aandacht aan de geschiedenis van esthetica, techniek en ruimtelijk ontwerp, en aan cultuur- en tijdgebonden opvattingen over waarden, ruimte, natuur en landschap.


program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instellingVrije Universiteit Amsterdam
faculteitGeesteswetenschappen
locatieAmsterdam
diplomaErfgoedstudies
titel/graadMA
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd, deeltijd
opleidingsduur12 maanden
# credits60 EC
crohocode60808

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

 • July 11-15, 2016 Tinbergen Institute organizes an exciting interdisciplinary summer school: 'Introduction in Genome-Wide Data Analysis'. The course will take place in Amsterdam, The Netherlands. The summer school is taught by Philipp Koellinger and Niels Rietveld, two leading experts in the field.

  Vrije Universiteit AmsterdamDe Boelelaan 1105, Amsterdam

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet75% zelfstudie
onderwijsvormen
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveauvoldoende
samenhang programmavoldoende
studielastvoldoende
kwaliteit personeelvoldoende
kwantiteit personeelvoldoende
materiële voorzieningenvoldoende
studiebegeleidingvoldoende
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
curriculum
Ga voor actuele en uitgebreide informatie over het studieprogramma naar: http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/e-f/erfgoedstudies/inhoud-studie/index.asp

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 1 mei 2016
wettelijk tarief : € 1951
instellingstarief : € 10500
niet-EU/EER studenten : € 10500
1 september 2017
deadline aanmelding 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen


toelatingseisen

vooropleidingKijk voor meer informatie over aanmelding en toelating op:
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/e-f/erfgoedstudies/toelatingseisen-en-aanmelden/index.asp
motivatiebrief

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Erfgoedstudies in Amsterdam

bron: Nibud
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.9
inhoud3.6
docenten
studiefaciliteiten
studielast
studiebegeleiding

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 7 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Arbeidskansen

Contact

 • studievoorlichting

  studeren@vu.nl
  (020) 598 5000
  De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
 • Studieadviseur

  Ilse Chin
  erfgoedstudies.let@vu.nl