Filosofie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Zit de wereld en onze werkelijkheid inderdaad zo in elkaar als we denken? Met Filosofie onderzoek je zelf de werkelijkheid, onze perspectieven daarop en onze plaats in de wereld.

Hoe kunnen we goed van kwaad onderscheiden? Wat is het verschil tussen recht en onrecht? Hoe je deze vragen beantwoordt, zal altijd afhangen van jouw eigen opvattingen. In de studie Filosofie zul je verkennen wat de betekenis en gevolgen zijn van dit soort vragen, en hoe je deze vragen kunt benaderen.Daarnaast zul je kennismaken met de geschiedenis van de Filosofie. Het bestuderen van die geschiedenis zal je ervan bewust maken dat de betekenis van de grote filosofische vragen zoals: “Wat is de ziel?” of “Wat betekent het om een moreel wezen te zijn?” – in de loop van de tijd behoorlijk kan veranderen.
De bachelor Filosofie zal van jou een onafhankelijke denker maken. Je onderzoekt niet alleen de fundamentele vragen die in de filosofie gesteld worden, maar ook de relatie tussen filosofie, wetenschap en samenleving. Je zult getraind worden om kritisch over alle aspecten van filosofische vraagstukken na te denken, zowel vanuit theoretisch perspectief als vanuit praktisch en maatschappelijk perspectief. Onze opleiding is bedoeld voor studenten die de werkelijkheid willen begrijpen en willen bijdragen aan een betere wereld. Deze bachelor kan ook volledig in het Engels gevolgd worden.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBA Wijsbegeerte
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Engels
opleidingsduur3 jaar voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code56081
heeft geen numerus fixus
heeft een honours programma
Wijsbegeerte studeren aan de VU

Waarom aan de Amsterdam VU?

Erkenningen
awardKeuzegids topopleiding
2017
  • Onderwijs wordt in relatief kleine groepen gegeven, dus genoeg gelegenheid om in discussie te gaan met je medestudenten.
  • Alle faculteiten zitten op één campus, waar studenten en docenten uit verschillende vakgebieden met elkaar kunnen samenwerken.
  • Als je wilt weten wat Filosofie betekent voor wetenschap en samenleving, dan is de VU een uitstekende keuze. Maatschappelijke betrokkenheid is namelijk een belangrijk thema op de VU.

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Een grote Bachelordag waar alle opleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
1e jaar Tijdens het eerste jaar krijg je basiscursussen in de logica, epistemologie, en ethiek, alsook cursussen die je inleiden in de geschiedenis van de filosofie: algemene overzichten van antieke, middeleeuwse, moderne en hedendaagse filosofische tradities. Deze cursussen zijn vooral bedoeld om je kennis te vergroten: je zult filosofie begrijpen als onderzoeksterrein, de gebruikte methodes voor onderzoek en meest recent ontwikkelingen binnen de filosofie.
2e jaar In het tweede jaar zul je je kennis uitbreiden en verdiepen: je krijgt colleges in de metafysica, de wetenschapsfilosofie, politieke filosofie en philosophy of mind.Je zult meer de diepte in gaan, door het lezen en analyseren van klassieke filosofische teksten, door colleges over Arabische filosofie en over diversiteit binnen de filosofie. Welke filosofen worden vaak vergeten in de klassieke westerse canon en welke filosofische ideeën zijn in niet-Westerse contexten ontwikkeld?
3e jaar In het derde jaar kun je een minor naar eigen keuze volgen waarbij je je gaat verdiepen specifiek onderwerp binnen de filosofie of om bekend te raken met een ander vakgebied. Daarnaast schrijf je een bachelorscriptie waar je een onderwerp kiest dat jij interessant vindt. In deze fase zul je de kennis en de vaardigheden die je hebt verworven toepassen, zodat je zult afstuderen met een eindscriptie waarin je je eigen filosofische visie op een originele en heldere manier uiteenzet.

Onderwijs

taal van onderwijs100% en
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Het tweede onderdeel van het programma omvat de vakwetenschappelijke minor (universiteitsminor, faculteitsminor) of een stay abroad: studie aan een universiteit in het buitenland (30 EC). Voor informatie over studeren in het buitenland zie: https://www.vu.nl/en/programmes/study-abroad/index.aspx\
bindend studieadvies
  • minimaal 42 EC in de eerste 12 maanden


De norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) is 42 EC inclusief het vak Academische vaardigheden in de eerste jaar. Elke student krijgt dit advies (positief of negatief) aan het einde van het eerste studiejaar. Om je zo goed mogelijk op weg te helpen met je studie bestaat er een studiebegeleidingssysteem. Je kunt altijd een van de tutoren raadplegen. De tutor volgt je studievoortgang nauwlettend en fungeert als de coach voor je persoonlijke leertraject.
honours-/excellence program Honours Programma

Honoursstudenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) worden getraind om kritische, creatieve en veelzijdige onderzoekers te worden.

Ben je een getalenteerde en gedreven eerstejaarsstudent in de Geesteswetenschappen? Sta je gemiddeld 7,5 voor het eerste jaar van de Bachelor en studeer je nominaal? Dan kom je in aanmerking voor deelname aan het Honours Programme van de Vrije Universiteit. Dit programma is ontworpen om excellente studenten een extra uitdaging te geven naast hun reguliere curriculum. Na succesvolle afronding van het programma verkrijg je een Honoursaantekening op je bul. Het Honours Programme is deels Engelstalig en bestaat uit 30 EC extra studiepunten, die je in het tweede en derde jaar behaalt.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
De meeste bacheloropleidingen hanteren VU Matching. Meld je aan voor een bacheloropleiding met VU Matching vóór 1 mei 2018. Onderdeel van je aanmelding is checken of de opleiding echt bij je past. Dit doe je met VU Matching. Je kan je ook na 1 mei nog aanmelden, alleen verandert dan wel het karakter van VU Matching. De opleiding bepaalt dan of je mag starten.
Als je je op tijd hebt aangemeld in Studielink (dus voor 1 mei), dan is het matchingsadvies niet bindend. Je kunt starten met de opleiding van je keuze, als je aan alle overige toelatingseisen hebt voldaan en je je inschrijving hebt afgerond. Als je je aanmeldt na 1 mei bepaalt de opleiding of je mag beginnen. Bij sommige opleidingen is deelname aan de activiteit bij late aanmelding verplicht, of kun je worden afgewezen op basis van het matchingsadvies.


toelaatbare profielen
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
hbo-ptoelaatbaar
toelatingseisen

taaltoets

inbegrepen in collegegeld
examination

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

studievereniging

Icarus
Icarus, de studievereniging voor de faculteiten Wijsbegeerte en Godgeleerdheid, biedt volop de mogelijkheid om tijdens je studie nieuwe contacten en ervaringen op te doen. Ben je lid, dan kun je meedoen met de activiteiten, maar je bent nergens toe verplicht en er zijn geen ontgroeningen.
De studievereniging is er voor iedereen; voor voltijders en deeltijders, studenten en docenten en voor elk geloof en elke levensbeschouwing.

Lezingen en borrels
IcarusWij organiseren regelmatig excursies en lezingen. Ook is er eens in de twee weken een facultaire borrel en na elke tentamenperiode een borrel in de stad. Bovendien organiseren we samen met andere studieverenigingen jaarlijks vier (grote) feesten.

Op reis
Jaarlijks gaan we naar het buitenland. Zo stonden Istanboel, Marrakech en Krakau al op het programma. Daarnaast zijn er het introductieweekend, de liftwedstrijd (Berlijn, Parijs), het ledenweekend en een week naar het Franse Taizé.

Boeken met korting
Bij Icarus bestel je ook je boeken op een snelle en makkelijke manier met kortingen van 10% op Nederlandse boeken en zelfs 15% op anderstalige boeken.

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/9 Amsterdam VU
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2017
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
15 eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
2/9 Erasmus
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
Keuzegids topopleiding 2017
€ 342 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
3/9 Universiteit Leiden
Wijsbegeerte
star Keuzegids topopleiding 2016  76
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
60% Nederlandstalig
40% Engelstalig
4/9 Universiteit Leiden
Global and Comparative Perspectives
€ 350 gemiddelde kamerhuur
3.9/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/9 Rijksuniversiteit
Filosofie
star Keuzegids topopleiding 2016
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
12-18 uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
6/9 Radboud Universiteit
Filosofie
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
7/9 Utrecht
Wijsbegeerte
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/9 UvA
Filosofie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/9 Tilburg University
Filosofie
€ 253 gemiddelde kamerhuur
4.0/5 studenttevredenheid
? eerstejaars
?% vrouw
18-24 uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
20% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.43.8
inhoud44.0
docenten4.24.1
studiefaciliteiten3.93.8
studielast3.93.9
studiebegeleiding3.73.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 16 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.4 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 4.3
aantal eerstejaars 15 53
ervaren contacttijd per week 12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar 53% 64%
diploma binnen 4 jaar 24% 34%
werk op niveau in 1,5 jaar 48%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2
Als afgestudeerde in de Filosofie kun je solliciteren op plekken als ethisch adviseur in een commissie, beleidsadviseur in een ziekenhuis of op een ministerie, maar ook als redacteur, journalist of docent. Je bachelor graad in de Filosofie als tweede studie is een welkome aanvulling wanneer je de arbeidsmarkt betreedt.
Maar als je nog meer wilt, is dat natuurlijk ook mogelijk. Je kunt je dan inschrijven voor een van de Master programma's aan de Vrije Universiteit. Sommige daarvan zijn interdisciplinair, andere zijn gericht op één enkel vakgebied, en weer andere kunnen gecombineerd worden met een Master in de natuurwetenschappen. De Vrije Universiteit biedt zowel een onderzoeksmaster aan als multidisciplinaire master programma's die je de specialisatie zullen geven die je nodig hebt om je ideale baan te vinden.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Filosofie biedt een uitstekende voorbereiding op en ondersteuning van elke baan: door filosofie te studeren ontwikkel je vaardigheden die essentieel zijn voor het beoefenen van filosofie zelf, maar die vandaag de dag ook door een wijd spectrum aan werkgevers hoog gewaardeerd worden.
Filosofie bestaat uit het blootleggen en kritisch evalueren van impliciete vooronderstellingen in een tekst of in een bepaald argument dat voor een positie gegeven wordt. De vaardigheid om teksten kritisch te kunnen lezen, interpreteren en evalueren, en het vermogen om argumenten scherp te analyseren zijn overal van onschatbare waarde. Bovendien zul je tijdens de studie Filosofie leren hoe je academische teksten kunt schrijven en hoe je je visie in een mondelinge presentatie uiteen kunt zetten en verdedigen. Toonaangevend statistisch onderzoek laat zien dat van alle geesteswetenschappen Filosofie studenten de grootse kans geeft om een baan te vinden.

huidige arbeidsmarkt
bron: arbeidsmonitor
€ 2110gemiddeld bruto maandloon
35%kans op een vaste baan
19%kans op een voltijd baan
43%kans op een baan op niveau
30%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
88%is tevreden over de studiekeuze

vergeleken met andere studies

zoektijd baangemiddeld
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
UtrechtApplied Ethics full-time,part-timegeen aanvullende eisen
Universiteit LeidenAsian Studies (1 jaar)+ aanv. eisen
ErasmusBusiness Administration+ basiskennis
RijksuniversiteitDigital Humanitiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuroculture (EM)geen aanvullende eisen
RijksuniversiteitEuropese Studiesgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofiegeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityFilosofie+ aanv. eisen
RijksuniversiteitFilosofie en maatschappijgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitFilosofie van een bepaald wetenschapsgebied+ aanv. eisen
UvAWijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebiedgeen aanvullende eisen
UtrechtHistory and Philosophy of Science researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitOpleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Filosofie educationalgeen aanvullende eisen
Amsterdam VUOnderwijs en Innovatie+ aanv. eisen
UtrechtPhilosophy research+ aanv. eisen
UvAPhilosophy (research MA) researchgeen aanvullende eisen
RijksuniversiteitPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophy, Politics and Economics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenEthics and Politics+ aanv. eisen
Universiteit LeidenHistory and Philosophy of the Sciences+ aanv. eisen
Universiteit LeidenPhilosophical Anthropology and Philosophy of Culture+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
Tilburg UniversityResearch Master in Philosophy researchgeen aanvullende eisen
Tilburg UniversityStrategic Management+ aanv. eisen
Tilburg UniversitySupply Chain Management+ aanv. eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeertegeen aanvullende eisen
Radboud UniversiteitWijsbegeerte (research master) researchgeen aanvullende eisen
UvHZorgethiek en Beleidgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

  • beleidsadviseur
  • docent
  • journalist
  • redacteur
bron: StudieData

Contact

studievoorlichting
E: contact@vu.nl
T: (020) 598 5000
Eva Meijerink

Admissions

E: admissionsls@vu.nl
T: + 31 (0)20 59 88
Studiekeuze Fgw
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite