Theologie

Vrije Universiteit Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Wat staat er in de Bijbel? Wat betekent geloof in God? Bij de opleiding Theologie houd je je bezig met kennis en geloof, en met de manier waarop religie de maatschappij vormt en andersom.

Theologie is niet alleen een opleiding voor mensen die dominee willen worden. Integendeel, het beroep van predikant of voorganger is maar een van de vele mogelijkheden. Theologen werken in de media, als wetenschappelijk adviseur van de overheid of kerkelijke instellingen, als docent aan hbo's en universiteiten of als geestelijk raadsman bij bijvoorbeeld de krijgsmacht. Tijdens de opleiding houd je je dus met veel meer bezig dan alleen maar het interpreteren van de bijbel. Als theoloog moet je met beide benen in de maatschappij staan, wil je er een wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

De bacheloropleiding Theologie duurt drie jaar. Je kunt kiezen of je Godgeleerdheid met of zonder oude talen gaat studeren. In het eerste jaar krijg je een goed beeld van de opleiding. Je volgt vakken als Geschiedenis van het christendom, Inleiding Oude Testament, Oecumenische interculturele theologie, Geschiedenis van de filosofie en Inleiding sociale wetenschappen. Het tweede en derde jaar zorgen voor verdieping. Kies je het klassieke traject Godgeleerdheid, dan volg je het vak Hebreeuws in het tweede jaar.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaBA Theologie (joint degree)
typeregulier, 180 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur3 jaar voltijd, deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code55004
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

VU Bachelordag Amsterdam
Een grote open dag waar alle bacheloropleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.
VU Bachelordag Amsterdam
Een grote Bachelordag waar alle opleidingen zich tegelijkertijd presenteren. Door het jaar heen kun je ook komen Proefstuderen bij een opleiding van jouw keuze.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 40 EC in de eerste 12 maanden
  • propedeuse (alle vakken uit het eerste jaar) in in de eerste 24 maanden

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
wettelijk tarief : € 2006
instellingstarief : € 7500
1 september 2018
collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
22357 studenten aan de Vrije Universiteit Amsterdam
57% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

aan het woord: studenten en docenten

Tobias ter Reehorst
Tobias over Theologie

Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen.

Toen ik Theologie ging studeren aan de VU, kwam ik net van het vwo af. Dat was wel even wennen: het niveau was veel hoger. Gelukkig kreeg ik snel de smaak te pakken. Ik geniet nu van leuk en uitdagend onderwijs met docenten die hun persoonlijke visie met ons delen. Ook mijn lidmaatschap van de studievereniging Icarus was een goede keus: hier maakte ik snel vrienden...


lees verder ...
Riekelt Woort
Riekelt over Theologie

Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan.

Hiervoor heb ik twee jaar Geschiedenis gestudeerd, maar dat vond ik toch een beetje theoretisch. Ik miste de belangrijke levensvragen bij die studie. Uiteindelijk wilde ik liever een academische opleiding doen waarbij ik bezig kan zijn met het geloof. Daarom ben ik naar de Protestantse Theologische Universiteit gegaan.
Geloof en wetenschap worden hier niet zo gescheiden als op sommige andere universiteiten, en dat spreekt me aan...
Dat levert goede gesprekken op. Je bent het niet altijd met elkaar eens, maar er is ruimte voor jouw standpunt. Of ik dominee wil worden? Dat weet ik nog niet. Misschien wil ik ook wel het onderwijs in. Ik heb nog een paar jaar de tijd om daar achter te komen…


lees verder ...

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.24.0
inhoud3.93.8
docenten4.12.0
studiefaciliteiten3.92.0
studielast3.73.6
studiebegeleiding3.53.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is beoordeeld door 31 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.
bron: Vrije Universiteit Amsterdam
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 4 jaar
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
RijksuniversiteitReligion and Cultural Heritage+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion and Pluralism, Ancient & Modern+ aanv. eisen
RijksuniversiteitReligion, Conflict and Globalization+ aanv. eisen
Tilburg UniversityUniversitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing part-timegeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

bron: CBS

Contact

studievoorlichting
E: studeren@vu.nl
T: (020) 598 5000
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite