Deze opleiding

Verzekeringskunde van de Universiteit van Amsterdam is een tweejarige academische deeltijd opleiding die bedoeld is voor iedereen die werkzaam is op het gebied van Verzekeringen en Risk Management.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaMSc
typeregulier, post-initieel, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur2 jaar deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code75000
numerus fixusnee
honoursnee
Toegenomen zorgen over financiële risico's vragen meer kennis en inzicht. Deze risico's zien we in de financiële sector, bij banken en verzekeraars, maar ook bij profit- en nonprofit organisaties. Individuen maken zich zorgen over pensioenen en overige financiële verplichtingen. Regelgeving en toezicht worden aangescherpt, bedrijfsprocessen worden complexer en dynamischer. Dit speelt zich af in een politiek, economisch en maatschappelijk krachtenveld. Managers moeten van vele markten thuis zijn bij het oplossen van praktijkproblemen.

De Master Verzekeringskunde kiest daarom voor een multidisciplinair programma waarin naast een breed scala aan theoretische onderdelen ook praktijkcolleges een belangrijke rol spelen. Multidisciplinaire verdiepingsvakken en een thesis sluiten de opleiding af.
Deze opleiding is daarom bij uitstek geschikt om een universitaire graad in het eigen interessegebied te halen of als tweede Master voor high potentials.

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De opleiding Verzekeringskunde is geaccrediteerd door de NVAO. De Amsterdam Business School is geaccrediteerd door EQUIS, AACSB en AMBA en behoort daarmee tot een selecte groep van 76 business schools die deze drie accrediaties hebben.
Evaluaties door studenten en docenten toetsen permanent de kwaliteit van de opleiding. Een raad van advies, branche- en beroepsorganisaties zorgen voor doorverbinding met de praktijk. Examen- en opleidingscommissies monitoren het wetenschappelijk karakter van de opleiding. Docenten uit het werkveld en alumni versterken de dialoog tussen wetenschap en de beroepsgroepen.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouw
De Master is opgebouwd vanuit vier deelgebieden:

  • Financiële economie
  • Actuariaat, het kwantificeren van risico's
  • Recht in het bijzonder Financieel recht, Verzekeringsrecht en Algemeen Privaatrecht
  • Bedrijfskunde.
Instromende studenten hebben op deelgebieden verschillende kennisniveaus. De opleiding richt zich op verbreding van de bestaande kennis en op de ontwikkeling van nieuwe gespecialiseerde kennis. Een hoog academisch niveau wordt gecombineerd met inzicht in praktijksituaties en toepassingsmogelijkheden.

Afhankelijk van de afstudeerrichting kiest de student de verdere specialisatie.

1e jaar De Master is opgebouwd vanuit vier deelgebieden:
  • Financiële economie
  • Actuariaat, het kwantificeren van risico's
  • Recht in het bijzonder Financieel recht, Verzekeringsrecht en Algemeen Privaatrecht
  • Bedrijfskunde.
periode
123456
Verzekerings- en privaatrecht Basisvak
Verzekeringseconomie
Actuariaat: kwantificeren van risico's Basisvak
Financiële Economie Basisvak
Bedrijfskunde Basisvak
Financiële Economie Verdieping
Bedrijfskunde en Risico
Entreprise Risk Management
Case Study
2e jaar
periode
123456
Balans- en Risicomanagement
Regulering en Toezicht (VZK)
Operational Risk Management (ERM)
Research Atelier
Risk Management Strategies (ERM)
Specialisatievak Verzekeringsrecht (VZK)
Scriptie

specialisaties

specialisatie Enteprise Risk Management

Enterprise Risk Management aan de UvA omvat alle essentiële activiteiten om risico's te identificeren, kwantificeren, beheersen en financieren op een consistente manier en voor de gehele organisatie.

Studeer ERM als methode om inzicht te krijgen in alle risico's die een organisatie bedreigen. ERM beperkt zich niet tot een speciale sector, maar bestudeert juist wat de diverse sectoren van elkaar kunnen leren. Waardevolle zaken en lessen uit bijvoorbeeld de financiële sector kunnen ook nuttig zijn voor andere sectoren en omgekeerd.

specialisatie Verzekeringskunde

Afgestudeerden van de specialisatie VZK algemeen zijn in staat om een complexe verzekeringsvraagstukken vanuit diverse disciplines (Recht, Economie, Actuariaat en Bedrijfskunde) te benaderen.

Dit maakt hen tot het ideale 'schaap met vijf poten': multi-inzetbaar , een uitstekende gesprekpartner voor specialisten en ideale projectleiders . Ze hebben hoogwaardige kennis van toezicht (bijvoorbeeld Solvency II) en regelgeving (bijvoorbeeld Wft) aangaande de verzekeringsbranche.

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
15% theorie
15% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
case studies, groepsdiscussie, groepsopdracht, hoorcollege, individuele opdracht, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoeksvoorstel, project, werkcollege, werkgroep, workshop, zelfstudie

Toelating en kosten

startmomenten

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Een academische of hbo-opleiding in een economische, bedrijfskundige of juridische richting en 1,5 jaar relevante werkervaring.
In geval van een hbo-opleiding wordt voor aanvang van het programma vastgesteld welke pre-mastervakken de aankomende student moet volgen.
De inschrijfprocedure van de Master Verzekeringskunde kent de volgende stappen:
  1. Inschrijven

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vzk@uva.nl voorzien van een inschrijfformulier (zie link onderaan deze pagina), uw curriculum vitae en kopieën van relevante diploma's en cijferlijsten en eventueel getuigschriften.
Aan de hand van uw mail en meegestuurde documenten wordt nagegaan of u voldoet aan de toelatingscriteria waarna u wordt uitgenodigd voor een oriëntatie gesprek.

2. Oriëntatiegesprek
Een oriëntatie gesprek is een vast onderdeel van de toelatingsprocedure.
In het gesprek, gevoerd met de programma directeur, wordt vastgesteld of de studie aansluit op uw wensen en /of die van uw werkgever, of u in aanmerking komt voor vrijstellingen. Uiteraard kunt u ook al uw inhoudelijke en praktische vragen stellen en eventueel persoonlijke omstandigheden bespreken.

Vrijstellingen kunnen op basis van een academische vooropleiding worden verleend na afstemming met de Examencommissie.


toelatingseisen

toelatingsgesprek
Oriëntatiegesprek

vooropleiding

werkervaring
Minimaal 1.5 jaar relevante werkervaring

motivatiebrief
CV

inbegrepen in collegegeld
registration fee
examination

De stad

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 Amsterdam UVA
Verzekeringskunde
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 Amsterdam UVA
Enterprise Risk Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na het afronden van het tweejarige masterprogramma ontvangt u van de Universiteit van Amsterdam de titel Master of Science (MSc).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De verzekeringsbranche maakt woelige tijden door. Dit tijdvak vraagt specialistische kennis en vaardigheden van hen die in de verzekeringsbranche op sleutelposities zitten of een dergelijke positie ambiëren. De Master Verzekeringskunde voorziet in deze kennis en vaardigheden. Met de VZK-titel op zak is men inhoudelijk goed toegerust om een carrièrestap te maken maar ook om een huidige positie op een hoger niveau te kunnen vervullen.

Potentiële beroepen

adviseur verzekeringen
manager financiën en control
risk manager
taxateur
bron: StudieData

Contact

Universiteit van Amsterdam
E: vzk@uva.nl
T: 020 525 6132
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite