Theologie en religiewetenschappen: Religie en identiteit in de moderne wereld

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Religie en identiteit in de moderne wereld gaat in op o.a. actuele debatten over religie en diversiteit, de omgang met religie en conflicterende identiteiten, en religie en identiteitsconstructie.

Elk religieus fenomeen is de uitkomst van menselijk handelen en wordt ervaren in een specifieke culturele context. Religie is vaak een element van de persoonlijke identiteit of een kenmerk van collectief verschil. Religieus geweld, religieus leiderschap, godsdienstwaanzin en religieuze mystiek zijn slechts enkele onderwerpen die vanuit een psychologisch of sociologisch perspectief geanalyseerd kunnen worden.
In het masterprogramma Religie en identiteit in de moderne wereld staan godsdienstpsychologische en godsdienstsociologische invalshoeken centraal. Een verplichte module is 'Religie, diversiteit en de (post)seculiere samenleving', waarin het accent ligt op actuele debatten over religie, diversiteit en identiteit. Er is aandacht voor de omgang in de publieke sfeer met religie en conflicterende identiteiten, en religie en identiteitsconstructie. Daarnaast gaat dit programma in op het verband tussen religie, levensstijl en zingeving en de complexe rol van religie bij het ontstaan, het escaleren en beheersen van conflicten.
Een verdieping in thema's in de godsdienstpsychologie of aanvullende methodisch-technische scholing in psychologie of sociologie behoort tot de mogelijkheden.
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMA Theologie & Religiewetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60824
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Wil jij verder studeren na je bachelor of overweeg je een 2e master? Kom dan naar de UvA Masterweek in het voorjaar van 2018. Gedurende deze week presenteren alle masterprogramma's zich tijdens voorlichtingsrondes en kun je met studenten, docenten en studieadviseurs praten.
UvA Bachelordag Amsterdam
Kom tijdens de UvA Bachelordag kennis maken met de universiteit en onze bacheloropleidingen. Tijdens voorlichtingsrondes en op de informatiemarkt kom je meer te weten over de opleiding van je interesse.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwHet masterprogramma Religie en identiteit in de moderne wereld heeft een studielast van 60 EC:
 • 42 EC kernvakken en keuzevakken
 • 18 EC masterscriptie

Het programma omvat de verplichte 18 EC module Religie, diversiteit en de (post)seculiere samenleving, waarin het accent ligt op actuele debatten over religie, diversiteit en identiteit, de omgang in de publieke sfeer met religie en conflicterende identiteiten, religie en identiteitsconstructie en religie en psychopathologie.
periode
Scriptie
Vakken

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
literatuurstudie, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, zelfstudie

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2018
aanmelding deadline : 15 mei 2018
wettelijk tarief : € 2060
instellingstarief : € 12025
toelatingseisen

vooropleiding
Het masterprogramma Religie en identiteit in de moderne wereld is toegankelijk voor studenten met een bachelordiploma van de UvA of een gelijkwaardig, erkend diploma van een andere universiteit in:

 • Religiewetenschappen*

Of een universitair bachelordiploma in:
 • de geesteswetenschappen*
 • de sociale en menswetenschappen*
 • de rechtsgeleerdheid*
 • Mits je tijdens de bachelor minimaal 24 EC op het gebied van Religiestudies en/of Theologie behaald hebt.

Met een ander universitair bachelordiploma dan hierboven genoemd, kun je je eveneens aanmelden. De examencommissie kijkt dan naar de invulling van je bachelor, je studieresultaten en je motivatie.

motivatiebrief
Aanmelden voor dit programma kan via de website van de Graduate School of Humanities (www.gsh.uva.nl).

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

? studenten volgen deze opleiding
?% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2012
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: HBO-raad/VSNU

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/24 UvA
Religie en identiteit in de moderne wereld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/24 UvA
Religious Studies
€ 424 gemiddelde kamerhuur
8 eerstejaars
37% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/24 UvA
Islam in de moderne wereld
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/24 UvA
Western Esotericism
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/24 Universiteit Leiden
Theology and Religious Studies
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/24 Rijksuniversiteit
Religion, Health and Wellbeing
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
80% Nederlandstalig
100% Engelstalig
7/24 Rijksuniversiteit
Religion and Cultural Heritage
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/24 Rijksuniversiteit
Theologie & Religiewetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/24 Rijksuniversiteit
Religion and Pluralism, Ancient & Modern
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/24 Rijksuniversiteit
Religion, Conflict and Globalization
€ 303 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/24 Rijksuniversiteit
Geestelijke verzorging
€ 303 gemiddelde kamerhuur
11 eerstejaars
54% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
12/24 Radboud Universiteit
Religiestudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/24 Radboud Universiteit
Islamstudies
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/24 Radboud Universiteit
Geestelijke verzorging
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/24 Radboud Universiteit
Religie en beleid
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/24 Radboud Universiteit
Religiewetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
17/24 Tilburg University
Christianity and Society (Master Theologie & Religiewetenschappen)
€ 253 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/24 Amsterdam VU
Exploring a Discipline
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/24 Amsterdam VU
Leadership
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/24 Amsterdam VU
Spiritual Care
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/24 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/24 Amsterdam VU
Peace, Trauma and Religion
gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/24 Amsterdam VU
Building Interreligious Relations
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/24 Amsterdam VU
Media
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.23.7
inhoud3.83.7
docenten3.93.8
studiefaciliteiten3.6
studielast3.53.2
studiebegeleiding3.32.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Theologie en religiewetenschappen: Religie en identiteit in de moderne wereld aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 9 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.2 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Het programma Religie en identiteit in de moderne wereld heeft een sociaal-wetenschappelijk en een cultuur-analytisch karakter en is als zodanig relevant voor de uitoefening van uiteenlopende functies op het terrein van:
 • beleid (cultuur-, diversiteits- en minderhedenbeleid);
 • geestelijke verzorging;
 • onderwijs;
 • journalistiek;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit LeidenLeraar VHO in godsdienst en levensbeschouwing full-time,part-time,dual educationalgeen aanvullende eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • islamdeskundige,midden-oostendeskundige, docent, geestelijk verz
 • journalist
 • manager
 • ngo staff member
 • policy advisor
 • researcher
bron: CBS

Contact

Graduate School of Humanities
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite