Deze opleiding

Deze master biedt een verdieping en een nadere verkenning van een terrein dat zich uitstrekt van de praktijk van het strafrecht van alledag tot de berechting van internationale misdrijven.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60220
numerus fixusnee
honoursnee
Het strafrecht is een veelbesproken rechtsgebied. Strafrecht is sanctierecht. De belangen die op het spel staan voor verdachten, veroordeelden, slachtoffers en samenleving zijn groot. Inzet van het strafrecht betekent beperking van (vrijheids)rechten van verdachten ten gunste van het algemeen belang. Daar staat tegenover dat begane strafbare feiten vaak een inbreuk behelzen op rechten van anderen en een schok in de rechtsorde teweeg kunnen brengen.

Het strafrecht strekt tot handhaving van normen die vaak uit andere rechtsgebieden afkomstig en soms ongeschreven zijn. Daardoor kan iedere jurist met het strafrecht in aanraking komen. En waar sprake is van een conflict tussen individu en gemeenschap is het per definitie controversieel: welke belangen moeten zwaarder wegen?
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De opleiding legt een sterke nadruk op redeneren en argumenteren. De afgelopen twee jaar (2015 en 2016) wonnen studentes Strafrecht van de UvA de Nationale Requireerwedstrijd van het Openbaar Ministerie.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwNaast het verplichte vak Beginselen van de democratische rechtsstaat hebben studenten ruimte voor het leggen van eigen accenten binnen de studie. Ze kunnen kiezen uit een verdieping van het nationale strafrecht danwel het internationale strafrecht. Ze kunnen echter ook kiezen voor een verdieping van het strafprocesrecht of een combinatie. In de vrije keuzeruimte kan worden gekozen voor een verbreding in het strafrecht of voor een verdieping in het militaire (straf)recht.
periode
Beginselen van de democratische rechtsstaat
Strafrecht - verdieping aangeraden vak
Bewijzen in het strafrecht keuzevak
Criminologie keuzevak
European Criminal Law keuzevak
International Criminal Law keuzevak
International Criminal Tribunals - Procedural Aspects keuzevak
International Criminal Tribunals - Substantive Law keuzevak
Oefenrechtbank Strafrecht keuzevak
Sanctierecht keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 december 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
universitaire juridische bachelor

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

215 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Strafrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Amsterdam UVA
Gezondheidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
Staats- en bestuursrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Publiekrecht: Strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is vraag naar strafrechtjuristen in de advocatuur en bij de (semi-)overheid. Bij de overheid is er plaats voor strafrechtjuristen bij de rechterlijke macht (rechters en openbaar ministerie), politie en bijzondere opsporingsdiensten, de Ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en in mindere mate ook andere departementen. Ook grote gemeenten en semi-overheidsinstanties hebben in toenemende mate behoefte aan academisch gevormde juristen met inzicht in handhavingsproblematiek.

Potentiële beroepen

strafrechtjurist
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite