Deze opleiding

Juristen met een brede maatschappelijke belangstelling kunnen met deze master hun hart ophalen. Staats- en bestuursrecht strekt zich uit over een uitgebreid terrein met veel interessante dilemma's.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60220
numerus fixusnee
honoursnee
Bijvoorbeeld het belang van vrije meningsuiting binnen het democratisch proces of de gevolgen van Europese regelgeving voor het Nederlandse staatsrecht.

Bestuursrecht komt in alle deelgebieden van het recht aan de orde. Vrijwel geen enkel complex van rechtshandelingen wordt louter door het privaatrecht geregeld. Goede kennis van het bestuursrecht en het bestuursprocesrecht is onontbeerlijk voor de huidige rechtspraktijk.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master kent een verplicht vak: Beginselen van de democratische rechtsstaat (12 EC). Het overige programma wordt gevuld met een veelheid aan gebonden en vrije keuzevakken en practica.
periode
Kernvak Staatsrecht I en II
Bestuur en privaatrecht keuzevak
EU Migration Law: forced and unforced migration to the EU keuzevak
European Integration and National Constitutions keuzevak
Europees en nationaal aanbestedingsrecht keuzevak
Gezondheidsrecht keuzevak
Omgevingsrecht keuzevak
Overheidsaansprakelijkheid keuzevak
Vreemdelingenrecht keuzevak
Beginselen van de democratische rechtsstaat
Kernvak Bestuursrecht I en II
Handhaving keuzevak
VAR-pleitwedstrijd keuzevak
Vrijheid van meningsuiting in rechtsvergelijkend perspectief keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, werkgroep

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

aanmelding deadline : 1 december 2019
collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

aanmelding deadline : 1 juli 2019
wettelijk tarief : € 2083 (€1042 in het eerste jaar)

1 september 2020

aanmelding deadline : 1 juli 2020
collegegeld nog niet bekend

toelatingseisen

vooropleiding
universitaire juridische bachelor

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

215 studenten volgen deze opleiding
76% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Staats- en bestuursrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Amsterdam UVA
Strafrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
3/3 Amsterdam UVA
Gezondheidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Publiekrecht: Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

In vele sectoren, bij de overheid en in de private sector, is vraag naar juristen staats- en bestuursrecht. Als advocaat word je vrijwel dagelijks geconfronteerd met enige vormen van bestuursrecht en een gedegen kennis van dit rechtsgebied brengt uitstekende perspectieven.
Ook als voorbereiding op een politieke carrière vormt deze master een goede eerste stap.

Potentiële beroepen

jurist
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
onderwijsbalie Faculteit der rechtsgeleerdheid
E: onderwijsbalie-fdr@uva.nl
T: 020 525 3440
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite