Deze opleiding

Het masterprogramma Gezondheidsrecht is uniek in Nederland. Het programma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de hoogleraren gezondheidsrecht in Nederland.

De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Rechtsvragen niet alleen ten aanzien van de positie van de patiënt en van de zorgaanbieder, maar ook ten aanzien van de beschikbaarheid, kwaliteit en financiering van de zorg.

Derhalve heeft het gezondheidsrecht naast bestuursrechtelijke ook civiel- en strafrechtelijke aspecten. Het masterprogramma Gezondheidsrecht sluit als variant van de master Publiekrecht aan bij de publiekrechtelijke kant van het gezondheidsrecht, maar besteedt ook ruim aandacht aan de rechtsverhouding tussen hulpverlener en hulpvrager en aan de rechtspositie van de patiënt in bijzonder bij situaties aan het begin en eind van het leven. Daarbij wordt tevens de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hulpverleners belicht.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaLLM Publiekrecht
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalgeen Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60220
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland die de mastertrack Gezondheidsrecht aanbiedt

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Tijdens de UvA Masterweek presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten, studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzicht kan geven in het kiezen van een master.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe mastertrack Gezondheidsrecht is een track van de master publiekrecht. Naast de verplichte onderdelen Beginselen van de democratische rechtsstaat, Gezondheidsrecht en een scriptie kun je voor 24 EC kiezen uit een aantal keuzevakken.
periode
Advocatuur en beroepsethiek keuzevak
Amsterdam Law Clinic keuzevak
Law lab 'Design of Justice; design the courtroom of the future' keuzevak
Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid keuzevak
Rechtshandhaving in de gezondheidszorg keuzevak
Stage keuzevak
Studentenparlement (practicum) keuzevak
Zorginstelling en recht keuzevak
Beginsel van de democratische rechtsstaat
Gezondheidsrecht
Masterscriptie Rechtsgeleerdheid
Overheid en gezondheidszorg
Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
Door de groeiende complexiteit van de zorg en ontwikkelingen in de medisch-biologische wetenschappen doen zich steeds meer juridische vragen voor en nemen regelgeving en rechtspraak toe. Die rechtsvragen betreffen niet alleen de rechten van de patient en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het verlenen van goede zorg, maar ook het zorg- en verzekeringstelsel en preventie van gezondheidsschade. Het gezondheidsrecht beoogt deze vragen systematisch te bestuderen.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
wettelijk tarief : € 2083
1 september 2019
wettelijk tarief : € 2083

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

23 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 UvA
Gezondheidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 UvA
Strafrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 UvA
Staats- en bestuursrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.03.8
inhoud3.93.6
docenten4.03.6
studiefaciliteiten3.23.0
studielast3.83.4
studiebegeleiding3.63.0

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Publiekrecht: Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De gezondheidszorg is aandachtsgebied en vaak ook exclusief werkterrein voor een groeiend aantal juristen. Dat komt onder andere tot uiting in gespecialiseerde tijdschriften, zoals het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht, een wetenschappelijke vereniging die met meer dan 700 leden een bloeiend bestaan leidt.

De master Gezondheidsrecht biedt een uitstekende basis voor diegenen die zich in de praktijk met de juridische aspecten van de gezondheidszorg willen be
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • advocaat-generaal
 • ambtelijk secretaris or
 • docent juridische dienstverlening
 • docent recht
 • griffier
 • inspecteur overheidsinstelling
 • juridisch, rechtskundig adviseur
 • jurist
 • officier van justitie
 • parketsecretaris
 • procureur-generaal
 • raadsheer
 • rechter
bron: UWV

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite