Deze opleiding

Het masterprogramma Gezondheidsrecht is uniek in Nederland. Het programma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief van de hoogleraren gezondheidsrecht in Nederland.

open_in_newwebsite

locatieAmsterdam
diplomaLLM
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalgeen Nederlands
opleidingsduur12 maanden deeltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60220
numerus fixusnee
honoursnee
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector van de samenleving waarin zich veel rechtsvragen voordoen. Rechtsvragen niet alleen ten aanzien van de positie van de patiënt en van de zorgaanbieder, maar ook ten aanzien van de beschikbaarheid, kwaliteit en financiering van de zorg.

Derhalve heeft het gezondheidsrecht naast bestuursrechtelijke ook civiel- en strafrechtelijke aspecten. Het masterprogramma Gezondheidsrecht sluit als variant van de master Publiekrecht aan bij de publiekrechtelijke kant van het gezondheidsrecht, maar besteedt ook ruim aandacht aan de rechtsverhouding tussen hulpverlener en hulpvrager en aan de rechtspositie van de patiënt in bijzonder bij situaties aan het begin en eind van het leven. Daarbij wordt tevens de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van hulpverleners belicht.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Amsterdam UVA?

De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland die de mastertrack Gezondheidsrecht aanbiedt

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe mastertrack Gezondheidsrecht is een track van de master publiekrecht. Naast de verplichte onderdelen Beginselen van de democratische rechtsstaat, Gezondheidsrecht en een scriptie kun je voor 24 EC kiezen uit een aantal keuzevakken.
periode
Advocatuur en beroepsethiek keuzevak
Amsterdam Law Clinic keuzevak
Law lab 'Design of Justice; design the courtroom of the future' keuzevak
Patiëntenrechten en medische aansprakelijkheid keuzevak
Rechtshandhaving in de gezondheidszorg keuzevak
Stage keuzevak
Studentenparlement (practicum) keuzevak
Zorginstelling en recht keuzevak
Beginsel van de democratische rechtsstaat
Gezondheidsrecht
Masterscriptie Rechtsgeleerdheid
Overheid en gezondheidszorg
Rechtsvragen rond het begin en het einde van het leven keuzevak

Onderwijs

taal van onderwijs0% nl
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
werkcollege, hoorcollege, werkgroep
doelstelling
Door de groeiende complexiteit van de zorg en ontwikkelingen in de medisch-biologische wetenschappen doen zich steeds meer juridische vragen voor en nemen regelgeving en rechtspraak toe. Die rechtsvragen betreffen niet alleen de rechten van de patient en de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de hulpverlener voor het verlenen van goede zorg, maar ook het zorg- en verzekeringstelsel en preventie van gezondheidsschade. Het gezondheidsrecht beoogt deze vragen systematisch te bestuderen.

Toelating en kosten

startmomenten

1 februari 2020

collegegeld nog niet bekend

1 september 2019

collegegeld nog niet bekend

1 september 2020

collegegeld nog niet bekend

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
172collegegeldop basis van € 2060 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

23 studenten volgen deze opleiding
70% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
32588 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/3 Amsterdam UVA
Gezondheidsrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
2/3 Amsterdam UVA
Staats- en bestuursrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/3 Amsterdam UVA
Strafrecht
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
NAN% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

studentoordelen

bron: Nationale Studenten Enquete
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.04.0
inhoud3.93.9
docenten4.04.0
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.83.8
studiebegeleiding3.63.6
De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 280.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Publiekrecht: Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 55 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.0 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De gezondheidszorg is aandachtsgebied en vaak ook exclusief werkterrein voor een groeiend aantal juristen. Dat komt onder andere tot uiting in gespecialiseerde tijdschriften, zoals het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Gezondheidsrecht, een wetenschappelijke vereniging die met meer dan 700 leden een bloeiend bestaan leidt.

De master Gezondheidsrecht biedt een uitstekende basis voor diegenen die zich in de praktijk met de juridische aspecten van de gezondheidszorg willen be

Potentiële beroepen

advocaat
advocaat-generaal
ambtelijk secretaris or
docent juridische dienstverlening
docent recht
griffier
inspecteur overheidsinstelling
juridisch, rechtskundig adviseur
jurist
officier van justitie
parketsecretaris
procureur-generaal
raadsheer
rechter
bron: UWV

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite