Psychologie: Training & Development

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master leidt psychologen op in het begeleiden en opzetten van trainingen in professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om breed inzetbare, academische geschoolde trainers op te leiden.

Wanneer je interesse hebt in het brede beroepenveld van de trainer, dan is deze track geschikt voor jou. De track verenigt theorieën en toepassingen uit de Sociale, Klinische en Arbeids- en Organisatiepsychologie. Het is een intensieve opleiding die de basis voor het trainerschap legt. Omdat het trainerschap niet los staat van de persoon, wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling als trainer.

De studenten leren in deze track door middel van experiential learning de theorie toe te passen en zo de relevantie van de aangereikte kennis te zien. Op deze wijze wordt aangesloten op de eigen leerdoelen. De student leert verschillende soorten oefeningen en trainingen te begeleiden. Nadat er meer inzicht is verkregen in de basistrainerstechnieken en de stage is doorlopen, leert de student hoe leerdoelen omgezet worden in een training of workshop.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Het presenteren van theorie en oefeningen
 • Omgaan met groepsconflicten
 • Individuele begeleiding van deelnemers
 • Opzetten en uitvoeren van trainingssessies
 • Inzicht in eigen functioneren
 • Didactische vaardigheden
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Psychology
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66604
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma
UvA Mastertrack Psychologie: Training & Development

Waarom aan de UvA?

Training & Development is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Psychologie. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Psychologie en de titel Master of Science (MSc).

De track biedt naast de basisopleiding, interne stageplaatsen aan waar je zelfstandig een training geeft. Daarnaast word je intensief begeleid in een kleine groep en zie je de wetenschap direct terug in de praktijk.
Na het behalen van de mastertrack ben je gedragswetenschappelijk psycholoog-trainer. Hierdoor onderscheid je je van de meeste andere trainers uit het veld.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe track bestaat uit de masterthese, Ontwikkelen en Evalueren van interventies (uit track Gedragsbeïnvloeding) , het Trainerspracticum, de stage, de Literatuuropdracht en Ontwikkelen van trainingen. In totaal behaal je voor de mastertrack Training & Development 60 EC. Voor het volledige programma, zie http://gsp.uva.nl/programmes/dutch-masters/content4/studieprogramma/studieprogramma.html
periode
Trainerspracticum
Ontwikkelen en Evalueren van Interventies
Ontwikkelen van trainingen
Literatuuropdracht
Stage
Masterthese

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
onderwijsvormen
colloquium, literatuurstudie, mondelinge presentatie, onderzoek, onderzoeksproject, onderzoeksvoorstel, ontwerpproject, practicum, stage, werkgroep, workshop, zelf-evaluatie, zelfstudie
onderwijsvormen
In de masterthese ligt de nadruk op zelfstandig werken en wordt de meeste tijd besteed aan het uitvoeren van een onderzoek. De student volgt in het Trainerspracticum, een basisopleiding in trainerstechnieken, intensief kleinschalig onderwijs dat voorbereidt op de stage. In de cursussen Ontwikkelen en Evalueren van Interventies en Ontwikkelen van Trainingen zet men een interventie/training op in werkgroepen. In de literatuuropdracht doet de student een literatuurstudie en maakt een zelfevaluatie.
studeren in het buitenland
Meer informatie is te vinden op:
http://buitenland.uva.nl

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2016
collegegeld nog niet bekend
1 februari 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
Zie http://www.uva.nl/onderwijs/master/masteropleidingen/masteropleidingen/masteropleidingen/content/folder/psychologie-training-development/toelating-en-inschrijving/toelating-en-inschrijving.html
toelatingseisen

aanvullende vakeisen
Gesprekspracticum Psychologie UvA

toelatingsgesprek
Op basis van de door jou ingeleverde documenten wordt bepaald of je voor een sollicitatiegesprek wordt uitgenodigd. Het sollicitatiegesprek volgt zo spoedig mogelijk nadat je sollicitatie is ontvangen. In het gesprek wordt gekeken naar het reflectievermogen, de motivatie, de sociale vaardigheden, de presentatie en transparantie.
Motivatiebrief: Beschrijving in ongeveer 500 woorden waarom je wilt deelnemen aan de mastertrack.

cijferlijst
Een gewaarmerkte cijferlijst met daarop de resultaten van alle vakken die je gevolgd hebt aan academische instellingen.

vooropleiding

 • Bachelor Psychologie binnen de UvA inclusief het Gesprekspracticum

Om te kunnen solliciteren moet een bachelor Psychologie aan de UvA behaald zijn. Een andere vooropleiding dan Psychologie geeft geen toegang. Aanmelding kan ook als het bachelorexamen bijna is voltooid. Als de opleiding begint, moet echter formeel het bachelordiploma behaald zijn.

Een WO bachelor Psychologie buiten de UvA

 • Studenten die een bachelor Psychologie buiten de UvA gehaald hebben, kunnen ook solliciteren.

Het Gesprekspracticum dient wel eerst aan de UvA gevolgd te zijn. Bovendien moet een verzoek tot toelating tot de (aansluit) master Psychologie/ Gezondheidszorgpsychologie aan de UvA door de Examencommissie goedgekeurd zijn. Er kunnen aanvullende eisen voor de te volgen specialisatie gesteld worden.

motivatiebrief
Beschrijving in ongeveer 500 woorden waarom je wilt deelnemen aan de mastertrack.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

287 studenten volgen deze opleiding
65% daarvan is vrouw
22 eerstejaars gestart in 2014
68% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/29 UvA
Training & Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/29 UvA
Brain and Cognition in Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/29 UvA
Cultural
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
4/29 UvA
Coaching en vitaliteit in organisaties
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/29 UvA
Consultancy en organisatieontwikkeling
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/29 UvA
Human Resource & Career Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/29 UvA
Behavioural Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/29 UvA
Sport- en prestatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/29 UvA
Psychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
100% Engelstalig
10/29 Erasmus
Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/29 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
27 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
12/29 Universiteit Leiden
Social and Organisational
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
13/29 Universiteit Leiden
School
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/29 Universiteit Leiden
Clinical Neuropsychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/29 Universiteit Leiden
Clinical
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/29 Universiteit Leiden
Economic and Consumer
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/29 Universiteit Leiden
Applied Cognitive
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/29 Universiteit Leiden
Occupational Health
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/29 Universiteit Leiden
Health and Medical
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/29 Universiteit Leiden
Methodology and Statistics in
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/29 Universiteit Leiden
Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/29 Universiteit Leiden
Child and Adolescent
€ 350 gemiddelde kamerhuur
101 eerstejaars
75% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/29 Maastricht University
Psychology
€ 308 gemiddelde kamerhuur
120 eerstejaars
73% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/29 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/29 Utrecht
Neuropsychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
26/29 Utrecht
Toegepaste cognitieve psychologie
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
27/29 Utrecht
Social, Health and Organisational Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/29 Utrecht
Clinical Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
29/29 Utrecht
Clinical Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.7
docenten3.9
studiefaciliteiten3.1
studielast3.4
studiebegeleiding3.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie: Training & Development aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 101 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
De track is een goede voorbereiding op het vak van psycholoog-trainer. Afgestudeerde studenten komen veelal terecht in zowel commerciële organisaties als non-profit organisaties, opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen, werving en selectie, HR en consultancybureaus, worden freelance trainer of starten een eigen trainersbureau.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Enkele voorbeelden van functies waarin de afgestudeerde studenten terecht komen:
trainer in sociale en communicatievaardigheden bij profit en non-profit organisaties
docent
Human Resource manager
opleidingsadviseur
re-integratiebegeleider
selectieadviseur
assessmentpsycholoog
studieadviseur
coach
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar zeer slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteMaster Leraar Voortgezet Hoger Onderwijs (VHO) in Zaakvakken full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • assessmentpsycholoog
 • coach
 • docent
 • human resource manager
 • opleidingsadviseur
 • psycholoog-trainer
 • studieadviseur
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite