Psychologie: Training & Development

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De master leidt psychologen op in het begeleiden en opzetten van trainingen in professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het doel is om breed inzetbare, academische geschoolde trainers op te leiden.

Wanneer je interesse hebt in het brede beroepenveld van de trainer, dan is deze track geschikt voor jou. De track verenigt theorieën en toepassingen uit de Sociale, Klinische en Arbeids- en Organisatiepsychologie. Het is een intensieve opleiding die de basis voor het trainerschap legt. Omdat het trainerschap niet los staat van de persoon, wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling als trainer.

De studenten leren in deze track door middel van experiential learning de theorie toe te passen en zo de relevantie van de aangereikte kennis te zien. Op deze wijze wordt aangesloten op de eigen leerdoelen. De student leert verschillende soorten oefeningen en trainingen te begeleiden. Nadat er meer inzicht is verkregen in de basistrainerstechnieken en de stage is doorlopen, leert de student hoe leerdoelen omgezet worden in een training of workshop.

Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

 • Het presenteren van theorie en oefeningen
 • Omgaan met groepsconflicten
 • Individuele begeleiding van deelnemers
 • Opzetten en uitvoeren van trainingssessies
 • Inzicht in eigen functioneren
 • Didactische vaardigheden
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Psychology
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66604
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

Training & Development is een traject van de geaccrediteerde masteropleiding Psychologie. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Psychologie en de titel Master of Science (MSc).

De track biedt naast de basisopleiding, interne stageplaatsen aan waar je zelfstandig een training geeft. Daarnaast word je intensief begeleid in een kleine groep en zie je de wetenschap direct terug in de praktijk.
Na het behalen van de mastertrack ben je gedragswetenschappelijk psycholoog-trainer. Hierdoor onderscheid je je van de meeste andere trainers uit het veld.

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterdag Amsterdam
Maak tijdens de UvA Masterdag kennis met vrijwel al onze masteropleidingen. Meld je aan voor verschillende voorlichtingsrondes en stel je vragen aan onze studenten, docenten en studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?'.
UvA Masterweek Amsterdam
Tijdens de UvA Masterweek presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten, studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzicht kan geven in het kiezen van een master.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
In de masterthese ligt de nadruk op zelfstandig werken en wordt de meeste tijd besteed aan het uitvoeren van een onderzoek. De student volgt in het Trainerspracticum, een basisopleiding in trainerstechnieken, intensief kleinschalig onderwijs dat voorbereidt op de stage. In de cursussen Ontwikkelen en Evalueren van Trainingen zet men een interventie/training op in werkgroepen. In de literatuuropdracht doet de student een literatuurstudie en maakt een zelfevaluatie.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 april 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 april 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 april 2019
collegegeld nog niet bekend
Op de website vind je meer informatie over de aanmeldingsprocedure: http://uva.nl/msc-training-and-development

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

300 studenten volgen deze opleiding
69% daarvan is vrouw
16 eerstejaars gestart in 2017
81% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/30 UvA
Psychologie: Training & Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/30 UvA
Psychology: Cultural Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
3/30 UvA
Psychologie: Sport- en prestatiepsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/30 UvA
Psychologie: Sociale beinvloeding
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
5/30 UvA
Psychologie: Human Resource & Career Management
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
6/30 UvA
Psychologie: Consultancy & Organisational Development
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
7/30 UvA
Gezondheidszorgpsychologie: Klinische Neuropsychologie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
8/30 UvA
Psychology: Brain and Cognition in Society
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
9/30 UvA
Psychology: Behavioural Data Science
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
10/30 UvA
Psychology: Development and Health Psychology
€ 424 gemiddelde kamerhuur
16 eerstejaars
81% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/30 Erasmus
Psychology
€ 342 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/30 Erasmus
Psychologie
€ 342 gemiddelde kamerhuur
10 eerstejaars
80% vrouw
? uur contacttijd/week
75% Nederlandstalig
25% Engelstalig
13/30 Universiteit Leiden
Psychology: Economic and Consumer Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
14/30 Universiteit Leiden
Psychology: Social and Organisational Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
15/30 Universiteit Leiden
Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
16/30 Universiteit Leiden
Psychology: Clinical Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/30 Universiteit Leiden
Psychology: Applied Cognitive Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
18/30 Universiteit Leiden
Psychology: Clinical Neuropsychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
19/30 Universiteit Leiden
Psychology: Child and Adolescent Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/30 Universiteit Leiden
Psychology: School Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/30 Universiteit Leiden
Psychology: Methodology and Statistics in Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
22/30 Universiteit Leiden
Psychology: Health and Medical Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
23/30 Universiteit Leiden
Psychology: Occupational Health Psychology
€ 350 gemiddelde kamerhuur
98 eerstejaars
83% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
24/30 Maastricht University
Psychology
€ 308 gemiddelde kamerhuur
117 eerstejaars
82% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
25/30 Universiteit Twente
Psychology
€ 250 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
26/30 Utrecht
Social, Health and Organisational Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
27/30 Utrecht
Applied Cognitive Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
28/30 Utrecht
Neuropsychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
29/30 Utrecht
Clinical Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
30/30 Utrecht
Clinical Child and Adolescent Psychology
€ 336 gemiddelde kamerhuur
49 eerstejaars
93% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2013
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.7
inhoud3.7
docenten3.9
studiefaciliteiten3.1
studielast3.4
studiebegeleiding3.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2013 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Psychologie: Training & Development aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 101 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.7 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Afgestudeerden bezitten de kennis en vaardigheden om groepsprocessen te begeleiden. Training & Development levert trainers die op zorgvuldige en motiverende wijze groepen werknemers of werkgevers tot verandering kunnen brengen. Ze kunnen opleidingsdoelen omzetten in concrete trainingsprogramma's.
Door hun kennis en sensitiviteit voor de effecten van sociaal gedrag en hun vaardigheid in het omgaan met lastige groepsprocessen tijdens de training, vallen deze wetenschappelijk geschoolde trainers positief op in het totale werkveld van de trainer.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Enkele voorbeelden van functies waarin de afgestudeerde studenten terecht zijn gekomen:
 • Trainer in sociale en communicatievaardigheden bij profit en non-profit organisaties
 • Freelance trainer
 • ZZPer met eigen advies/trainersbureau als consultant, trainer, coach
 • Docent psychologie of vaardigheidstrainer bij HBO instellingen of Universiteit
 • Opleidingsadviseur
huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • coach
 • consultant
 • docent psychologie
 • freelance trainer
 • opleidingsadviseur
 • trainer
 • trainer in sociale en communicatievaardigheden
  bij profit en non-profit organisaties
 • vaardigheidstrainer bij hbo instellingen of universiteit
 • zzper met eigen advies/trainersbureau
  als consultant, trainer, coach
bron: StudieData

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite