Deze opleiding

Iedere jurist krijgt in de praktijk te maken met privaatrechtelijke vragen.

Of je nu als advocaat werkt aan internationale bedrijfsovernames of aan consumentenzaken, als rechter te maken krijgt met faillissementen, ontslag op staande voet of echtscheidingen, als bedrijfsjurist advies geeft over de inning van achterstallige betalingen of over de vraag of op de elektronisch gesloten overeenkomst Nederlands of Amerikaans recht van toepassing is, steeds gaat het om privaatrechtelijke vraagstukken.

In de master Privaatrechtelijke rechtspraktijk word je opgeleid om op dergelijke vragen antwoord te kunnen geven. Het ruime aanbod van keuzevakken garandeert aansluiting bij je persoonlijke interesses.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaLLM Privaatrecht
typeregulier, 60 EC
start1 februari, 1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code60219
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Tijdens de UvA Masterweek presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten, studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzicht kan geven in het kiezen van een master.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwIn de master privaatrechtelijke rechtspraktijk volg je voor 18 ECTS verplichte vakken en voor het overige keuzevakken. Bovendien moet je een scriptie (12 ECTS) schrijven. Je kunt vrijelijk kiezen uit het grote aanbod aan keuzevakken.
periode
Arbeid en sport keuzevak
Arbeid en zeggenschap keuzevak
Arbeidsrecht in overnames en reorganisaties keuzevak
Bestuur en privaatrecht keuzevak
Comparative Law keuzevak
Consumer Rights in the Digital Single Market keuzevak
Corporate Governance keuzevak
Erfrecht keuzevak
European Company Law keuzevak
European Competition Law keuzevak
European Contract Law and Justice keuzevak
European Tort Law keuzevak
Europees en nationaal aanbestedingsrecht keuzevak
Finance, Security and Insolvency keuzevak
Human Rights in Private Law keuzevak
Inkomstenbelasting voor het MKB keuzevak
Internationaal handelsrecht keuzevak
International Commercial Arbitration keuzevak
Kunst en Recht keuzevak
Onroerend goedrecht keuzevak
Overheidsaansprakelijkheid keuzevak
Romeins privaatrecht keuzevak
TTIP, CETA, TISA: Markets beyond the state and the politics of private law keuzevak
Vennootschaps- en rechtspersonenrecht keuzevak
Verzekeringsrecht I keuzevak
Willem C. Vis Moot Court keuzevak
Consumentenrecht
Europees Privaatrecht
Financiering en Zekerheid
Internationaal Privaatrecht
Advocaat en Ethos keuzevak
Arbeidsrecht - Collectief keuzevak
Arbeidsrecht - Individueel keuzevak
European Consumer Law keuzevak
Huwelijksvermogensrecht keuzevak
Patiëntenrechten en Medische Aansprakelijkheid keuzevak
Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en wanprestatie

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet70% zelfstudie
30% theorie
avondonderwijs50 %
afstandsonderwijsn.v.t.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 februari 2019
aanmelding deadline : 1 december 2018
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 juli 2018
wettelijk tarief : € 2060
1 september 2019
aanmelding deadline : 1 juli 2019
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Universitaire juridische bachelor.

Indien het vak Internationaal privaatrecht niet is behaald in de bachelor, dient het alsnog te worden behaald. Indien het vak Personen-, familie- en erfrecht niet is behaald in de bachelor, dan dient het vak Personen-, familie- en erfrecht: nationaal en IPR (6 EC) te worden behaald.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

338 studenten volgen deze opleiding
60% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Bona Fide
Amsterdamse Studievereniging voor Privaatrecht

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
elijke rechtspraktijk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/2 UvA
Commerciële rechtspraktijk
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2017
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.8
inhoud3.73.7
docenten3.63.7
studiefaciliteiten3.23.2
studielast3.53.5
studiebegeleiding2.92.9

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2017 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 74 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

De master Privaatrechtelijke rechtspraktijk leidt op voor de traditionele togaberoepen (advocatuur, rechterlijke macht) en het bedrijfsleven. Door het ruime aanbod van keuzevakken is de master ook bij uitstek geschikt voor beroepen in de internationale handel of de sociaal-juridische hulpverlening.
huidige arbeidsmarkt

Potentiële beroepen

 • advocaat
 • advocaat-generaal
 • ambtelijk secretaris or
 • docent juridische dienstverlening
 • docent recht
 • griffier
 • inspecteur overheidsinstelling
 • juridisch, rechtskundig adviseur
 • jurist
 • officier van justitie
 • parketsecretaris
 • procureur-generaal
 • raadsheer
 • rechter
bron: UWV

Contact

Student Service Desk
T: 020 525 8080
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite