Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

De UvA biedt al tien jaar de masteropleiding Forensische orthopedagogiek aan: een uitdagend klinisch programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.

De maatschappij heeft behoefte aan deskundigen op het gebied van preventie, aanpak en behandeling van jeugdcriminaliteit en andere ernstige gedragsproblematiek.

De maatschappelijke betrokkenheid bij deze jeugd- en gezinsgerelateerde problematiek kenmerkt zich door civiel- en strafrechtelijke maatregelen en het toezicht hierop. Deze juridische of forensische betrokkenheid vraagt om specifieke en aangepaste expertise en analyserend vermogen.

In de mastertrack Forensische orthopedagogiek komen daarom niet alleen de ontwikkelingen in bijvoorbeeld geweld, drugsgebruik en kinderhandel aan bod, maar ook de effectiviteit van preventie en interventie. Je begeeft je dan ook op diverse studiegebieden:
 • (ortho)pedagogiek
 • psychopathologie
 • criminologie
 • strafrecht
 • bestuurs- en beleidskunde

Met een dergelijke deskundigheid kan effectief en accuraat ingespeeld worden op actuele ontwikkelingen in de samenleving en met de samenwerking met de praktijk wordt toegewerkt naar een academisch verantwoorde jeugdzorg.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Pedagogische Wetenschappen
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvolledig Nederlands
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66607
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

De UvA biedt al tien jaar de masteropleiding Forensische orthopedagogiek aan: een uitdagend klinisch programma waarin vraagstukken rondom jeugdcriminaliteit en probleemgezinnen centraal staan.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe mastertrack Forensische orthopedagogiek is een voltijdsprogramma van 1 jaar (maar kan ook gevolgd worden in deeltijdtempo). In het eerste half jaar worden alle mastermodulen gegeven en daarna loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie.
periode
123456
Forensische Orthopedagogiek
3 EC
Forensische orthopedagogiek en recht
3 EC
Forensische Diagnostiek
6 EC
Forensische Behandeling
6 EC
Methoden en Technieken vann Forensische Orthopedagogisch Onderzoek
3 EC
Masterscriptie Forensische orthopedagogiek
18 EC
Stage regulier of Stage klinisch
21 EC
Actualiteitencolleges aangeraden vak

Onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet40% zelfstudie
30% theorie
30% praktijk
avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
Studenten kunnen hun stage en/of scriptieonderzoek in het buitenland doen. Er zijn contacten vanuit de opleiding en er wordt informatie en ondersteuning geboden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2017
aanmelding deadline : 1 mei 2017
collegegeld nog niet bekend
1 september 2018
aanmelding deadline : 1 mei 2018
collegegeld nog niet bekend
toelatingseisen

vooropleiding
Universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek).

motivatiebrief
Met een andere vooropleiding (of bachelor PW elders dan aan UvA): schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij examencommissie PW (voor 1 mei).
Met een universitair bachelordiploma Pedagogische wetenschappen elders dan aan UvA en (klinische) Psychologie is directe toelating vaak mogelijk.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

386 studenten volgen deze opleiding
95% daarvan is vrouw
55 eerstejaars gestart in 2014
95% daarvan is vrouw
30618 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
56% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/22 UvA
Forensische orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
2/22 UvA
Preventieve jeugdhulp en opvoeding MSc
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
3/22 UvA
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
4/22 Rijksuniversiteit
philosophy, history and law
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
5/22 Rijksuniversiteit
Youth 0-21 Society and Policy
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
6/22 Rijksuniversiteit
Orthopedagogiek
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
7/22 Rijksuniversiteit
Communication and Deafblindness
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
8/22 Rijksuniversiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 303 gemiddelde kamerhuur
6 eerstejaars
33% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
9/22 Radboud Universiteit
Angst- en stemmingsstoornissen
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
10/22 Radboud Universiteit
Diversities in Youth Care
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
11/22 Radboud Universiteit
Pedagogical Sciences
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
12/22 Radboud Universiteit
Forensische pedagogiek
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
13/22 Radboud Universiteit
Pedagogische ethiek
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
14/22 Radboud Universiteit
Risicogedrag
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
15/22 Radboud Universiteit
Beperkingen en handicaps
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
16/22 Radboud Universiteit
Gifted Education
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
17/22 Radboud Universiteit
Pedagogische wetenschappen
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
18/22 Radboud Universiteit
Speciale leerbehoeften
star Elsevier
€ 315 gemiddelde kamerhuur
2 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Nederlandstalig
19/22 Utrecht
Youth, Education and Society
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
20/22 Utrecht
Clinical Child, Family and Education Studies
€ 336 gemiddelde kamerhuur
1 eerstejaars
100% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
21/22 Amsterdam VU
Onderwijs en Innovatie
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
22/22 Amsterdam VU
Orthopedagogiek
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
70% Nederlandstalig
30% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.93.9
inhoud3.63.6
docenten3.63.6
studiefaciliteiten3.23.5
studielast33.1
studiebegeleiding3.33.2

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Pedagogische wetenschappen: Forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 96 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als forensisch orthopedagoog gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).
Als je een zelfstandige praktijk wil openen, moet je de postmasteropleiding tot GZ-psycholoog behalen. Dit is een duale opleiding van twee jaar.

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Er is een toenemende vraag naar specifiek opgeleide en tegelijkertijd multidisciplinair denkende (gedrags-)deskundigen. Forensisch orthopedagogen voldoen bij uitstek aan dit profiel. Zij kunnen bijvoorbeeld werk vinden bij de volgende instanties en organisaties:

 • Bureau Jeugdzorg
 • (justitiële) jeugdinrichtingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • politie, rijks-, regionale en lokale overheid
huidige arbeidsmarkt

vergeleken met andere studies

zoektijd baanzeer slecht
salaris na 1,5 jaar slecht
kans op een vaste baan zeer slecht
bron: Elsevier beste banen 2015

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijskunde+ aanv. eisen
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • behandelaar
 • beleidsadviseur
 • forensisch orthopedagoog
 • gedragsdeskundige
 • onderzoeker
bron: StudieData

Contact

studieadviseurs pow
Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite