Onderwijswetenschappen

Universiteit van Amsterdam

Unsplashed background img 2

Deze opleiding

Onderwijswetenschappen is een praktijkgericht en multidisciplinair wetenschapsgebied, dat als doel heeft de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

In onze kennissamenleving is goed onderwijs essentieel. Hoe leren kinderen en volwassenen en hoe kun je onderwijs daarop afstemmen? Hoe kunnen scholen lerende organisaties worden,
waarin ook leraren zich blijven ontwikkelen? Wat is de rol van de overheid in het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs?
Als onderwijswetenschapper doe je onderzoek, geef je (beleids)advies of ontwikkel je (opleidings)programma's.
Deze opleiding heeft meerdere vormen :
open_in_newwebsite

printprint

locatieAmsterdam
diplomaMSc Onderwijskunde
typeregulier, 60 EC
start1 september
taalvoornamelijk Nederlands
zeer weinig Engels
opleidingsduur12 maanden voltijd
accreditatiesNVAO
croho-code66613
heeft geen numerus fixus
geen honoursprogramma

Waarom aan de UvA?

De master Onderwijswetenschappen aan de UvA is uniek, omdat alle niveaus aan bod komen; het onderwijsproces (micro), de (school)organisatie (meso) en het onderwijsbeleid (macro). Hierdoor word je breed opgeleid. Er zijn drie specialisaties mogelijk tijdens de afstudeerfase:
 • leren en leeromgeving
 • schoolorganisatie en -ontwikkeling
 • onderwijsbeleid en -kwaliteit

Open dagen en meeloopdagen

UvA Masterweek Amsterdam
Tijdens de UvA Masterweek presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten, studieadviseurs. Daarnaast is er de voorlichting 'Hoe kies ik een master?' die jou meer inzicht kan geven in het kiezen van een master.
UvA Proefstudeerweek Amsterdam
In de UvA Proefstudeerweek kun je je, een dagdeel, verder verdiepen in een studie. Volg een hoorcollege of werkgroep en ontmoet docenten en studenten van de opleiding. Proefstuderen is voor 5 en 6 vwo-ers die zich al georiënteerd hebben tijdens een Bachelordag.
Uva Studiekeuze Kick-off Amsterdam
Ontdek welke studies bij je passen en maak kennis met de UvA. De Studiekeuze Kick-off is een goede start van je keuzeproces, zeker als je nog helemaal niet weet wat je wilt. Tijdens de kick-off ontdek je aan de hand van actuele thema's welke studies zich daar mee bezighouden. Zo kom je erachter wel
UvA Masterdag Amsterdam
Tijdens de UvA Masterdag presenteren bijna alle masteropleidingen zich tijdens verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en kun je spreken met studenten, docenten of studieadviseurs.

Studieprogramma

Unsplashed background img 2
opbouwDe master Onderwijswetenschappen is een voltijdsprogramma van 1 jaar, maar kan gevolgd worden in deeltijdtempo. In semester 1 volg je mastermodulen en in semester 2 loop je stage en doe je onderzoek voor je scriptie. Daarnaast volg je een keuzevak.
Voor studenten die de Master Onderwijswetenschappen in deeltijdtempo volgen, geldt een aanbevolen volgorde verdeeld over anderhalf of twee jaar.
periode
Democratic citizenship and education
Leren en leeromgeving
Onderwijsbeleid: stelsel en sturing
Masterscriptie onderzoek
Stage stage
Diversiteit en onderwijs
Leadership for educational change
Masterclass Onderwijsonderzoek

specialisaties

 1. Leren en leeromgevingJe kunt ervoor kiezen je tijdens je stage en/of scriptie te specialiseren op het microniveau van de Onderwijswetenschappen, gericht op het proces van leren binnen het onderwijs of in bedrijven.
 2. Schoolorganisatie en schoolontwikkelingDeze mogelijke specialisatie binnen de stage en/of scriptie richt zich op het mesoniveau van Onderwijswetenschappen: de organisatie van een school, (ondersteunen van) leraren en (school)leiderschap.
 3. Onderwijsbeleid en onderwijskwaliteitBinnen deze specialisatie binnen de stage en/of scriptie verdiep je je in het macroniveau van de Onderwijswetenschappen: het onderwijsbeleid, lokaal of landelijk.

Onderwijs

taal van onderwijs90% nl
10% en
onderwijsopzet30% zelfstudie
50% theorie
20% praktijk
avondonderwijs30 %
afstandsonderwijsn.v.t.
Het is mogelijk om de stage en/of scriptie in het buitenland uit te voeren of keuzemodulen te volgen aan een buitenlandse universiteit. Er wordt vanuit de opleiding informatie en ondersteuning geboden.

Toelating en studiekosten

Unsplashed background img 2

startmomenten

1 september 2019
aanmelding deadline : 1 mei 2019
wettelijk tarief : € 2083
Zie www.uva.nl/msc-onderwijswetenschappen, onder Toelating en inschrijving.
toelatingseisen

vooropleiding
Bachelor Onderwijskunde

motivatiebrief
Bij andere vooropleiding schriftelijk verzoek voor toelating indienen bij de Examencommissie Onderwijswetenschappen (voor 1 mei). Toelating is mogelijk als kennis van onderwijs of opleiding of organisatiekunde aanwezig is in de vooropleiding.

Inschatting maandelijkse studiekosten

bron: Nibud
bedragkostenpost
424kamerhuur in Amsterdamboven landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1292totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en studentenleven

studentaantallen

36 studenten volgen deze opleiding
0% daarvan is vrouw
? eerstejaars gestart in 2017
?% daarvan is vrouw
31019 studenten aan de Universiteit van Amsterdam
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

studievereniging

Comenius

Studievereniging Pedagogische en Onderwijskundige wetenschappen

Op kamers in Amsterdam

115129studenten studerend
47168studenten woonachtig   
€ 424gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
21 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid
bron: Nationale Studenten Enquête

Keuzehulp

Unsplashed background img 2

Studievergelijker

1/2 UvA
Onderwijswetenschappen
€ 424 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
90% Nederlandstalig
10% Engelstalig
2/2 Utrecht
Educational Sciences
€ 336 gemiddelde kamerhuur
? eerstejaars
?% vrouw
? uur contacttijd/week
100% Engelstalig
disclaimer: bovenstaande cijfers en beoordelingen zijn aangeleverd door de opleidingen zelf. Wij kunnen de juistheid niet garanderen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.9
inhoud3.83.6
docenten43.7
studiefaciliteiten3.73.7
studielast3.63.4
studiebegeleiding3.43.3

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam is beoordeeld door 19 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

Na de studie

Unsplashed background img 2
Na afstuderen kan je als onderwijskundige gaan werken of kiezen voor een promotietraject (binnen de universiteit).

Beroepsperspectief / arbeidsmarkt

Het scala aan functies voor afgestudeerde onderwijswetenschappers is zeer breed. Je wordt niet alleen opgeleid tot wetenschapsbeoefenaar, maar ook tot een wetenschappelijk geschoolde onderwijskundige professional.
Ongeveer 80% van de afgestudeerden vindt binnen 6 maanden werk. Het gemiddelde starterssalaris is ongeveer 2740 euro per maand (bruto).

huidige arbeidsmarkt

aansluitende masteropleidingen

instellingopleidinginstroomeisen
Universiteit TwenteEducatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen full-time,part-time educational+ aanv. eisen
Universiteit TwenteEducational Science and Technology full-time,part-time+ aanv. eisen
Tilburg UniversityLeraar VHO Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen educational+ 59 EC pre-master
RijksuniversiteitOnderwijswetenschappen+ motivatiebrief
bron: doorstroommatrix.nl

Potentiële beroepen

 • beleidsmedewerker bij scholen, een gemeente of de landelijke overheid
 • curriculum- of toetsontwikkelaar
 • docent in het hoger onderwijs
 • docent- of leerlingbegeleider/coach
 • onderwijsinspecteur
 • onderwijskundig medewerker/adviseur
 • onderwijsspecialist
 • ontwikkelaar onderwijsmateriaal
 • opleidingscoördinator binnen een bedrijf
bron: StudieData

Contact

Onderwijsbalie Pedagogische En Onderwijswetenschappen Uva

Onderwijsadministratie

Meer informatie?
Bezoek de website van deze opleiding.

open_in_newwebsite